Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Självkörande bilar trissar upp bopriser

Publicerad: 19 juni 2017, 12:00

Illustration: Petter Furå

Digitaliseringen väcker nya processer inom flera sektorer i samhället och självkörande bilar är nästa stora utmaning. Experterna förutspår att utvecklingen kommer att ha stor inverkan på bostadspriserna.


Digitaliseringen väcker nya processer inom flera sektorer i samhället och självkörande bilar är nästa stora utmaning. Regeringen ger därför grönt ljus för att testa den nya tekniken på allmänna vägar redan från juli i år och experter förutspår att utvecklingen kommer att ha stor inverkan på bostadspriser.

– Nu är det jätteviktigt att matcha lagstiftningen med själva fordonsutvecklingen och börja ge frågan mycket mer utrymme i stadsplaneringen än vad man gör i dag, säger Andreas Tapani, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Myndigheten är största part i EU-projektet CoExist som arbetar med att förbereda städer och kommuner för självkörande fordon. Projektet, som startade i maj och avslutas år 2020, finansieras med totalt 3,5 miljoner euro, omkring 34 miljoner kronor. Målsättningen är att ta fram förslag och stödja beslutsfattandet och utvecklingen i kommunerna.

– Det handlar om att göra hemläxan och studera effekter av olika scenarier för att ha tillgång till bra underlag för politiska beslut, säger Tapani.

Sverige ansvarar för två av sex arbetspaket i CoExist och har goda förutsättningar att bli ledande nation även generellt sett när det gäller självkörande bilar, förutsatt att lagstiftning och planering möjliggör en gradvis introduktion av systemet för att slippa onödiga baksmällor.

Hur kommer fastighetsvärdet att påverkas?
– Infrastruktur, kommunikationer och bredband ökar värdet. Om människor som känner motstånd mot att resa plötsligt får tillgång till självkörande fordon kanske fler väljer att bosätta sig utanför innerstaden och då stiger priserna där, säger Andreas Tapani.

Digitaliseringsbyrån Iteam har tagit fram en tjänst som bekräftar ovanstående och pekar på att dagens köpare redan nu borde välja bostadsområde med stor omsorg. Byrån har inhämtat bostadsannonser från Boolia och Hemnet, som sedan har samkörts med Samtrafikens siffror på kollektivtrafiken i olika delar av landet.

– Det finns en väldigt stark korrelation mellan restiden till jobbet och bostadspriser. Vi har tittat på tiden och kvadratmeterpriset i området och ser flera områden utanför centrum som kommer att öka i värde väldigt snart, säger bolagets vd och grundare Christian Landgren.

Dagens skyhöga bostadspriser i innerstaden, som exempelvis Östermalm i Stockholm, riskerar tvärtom att sjunka eftersom närheten till jobbet eller tåg- och tunnelbanestationen spelar allt mindre roll med självkörande bilar.

– Med fordon som hämtar och lämnar en på jobbet blir det lättare att skaffa sig den där sjötomten som man alltid har drömt om.

Det finns infrastrukturella, ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar med utvecklingen, enligt honom. Traditionella bilar kommer inte att täcka Stockholms transportbehov i framtiden och då behövs självkörande bilar, autonoma taxibilar och styrd kollektivtrafik. Företag kan placera sina kontor utanför centrum och därmed sänka sina hyreskostnader. Segregationen minskar om ytterstadsområden blir mer eftertraktade på bostadsmarknaden. Att beställa en självkörande bil vid behov i stället för att äga ett eget fordon är dessutom ett grönare alternativ. Han säger att Taxi Stockholm i början uppfattade autonom körning som ett hot, men numera bejakar utvecklingen.

– De ser det som ett bra komplement till dagens tjänster. Förhoppningsvis kan självkörande bilar så småningom beställas via en app och en sjättedel billigare. Om fler delar bil så behöver inte fordon stå outnyttjade 97 procent av tiden längre, säger Christian Landgren.

Men det är viktigt att lyfta fram baksidan också, enligt Andreas Tapani, forskare på VTI.

– Kommer vi att ha kvar en blandad stadsmiljö med bilar, fotgängare och cyklister, eller måste vi separera trafikslagen i större utsträckning? Vill vi det? Det är svårt att veta hur det kommer att se ut.

Storbolag vill gå i bräschen

Stora fordonstillverkare som General Motors, Ford, Toyota, BMW, Audi och Volkswagen vill vara först ut med att lansera självkörande fordon på marknaden redan år 2020, enligt VTI. Men lagstiftningen och annan formalia sätter käppar i hjulet och det dröjer innan tekniken kan bli en naturlig del av vår vardag. Just nu väntas självkörande bussar och självparkerande bilar äntra marknaden någon gång omkring år 2030. Körfält för självkörande fordon, smarta trafiksignaler och automatiserad kollektivtrafik efter år 2050. Men det är rena spekulationer, det är fortfarande omöjligt att veta när exakt skiftet kommer att ske.

– Det är inte tillräckligt att göra fordonen självkörande, vi vill även minska restider och miljöpåverkan, samt göra hela trafiksystemet säkrare. Vi tittar på hur kommunerna kan ta fram ett effektivt trafiksystem, säger Andreas Tapani.

Ett troligt scenario är att självkörande bilar inledningsvis enbart tillåts utanför centrum och bostadskvarter, men det positiva är att bilarna kan köra närmare varandra, ungefär som ett tåg, och kommunicera sinsemellan.

– Det skulle förstås frigöra en massa yta och parkeringsplatser skulle kunna byggas om till bostäder eller kontor.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har en pågående utredning om ”effekter av självkörande fordon i lokal och regional miljö”, men vill inte lämna någon kommentar ännu. ”Vi har inte så mycket att komma med i nuläget, handläggaren vill därför inte delta”, skriver Martin Holmberg, presskontakt på SKL, till Fastighetsnytt. Den nystartade utredningen väntas bli klar i december.

– Jag tycker att det är bra om kommunerna hela tiden håller ett öga på det här området för att anpassa sin stadsplanering därefter, säger Andreas Tapani på VTI.

Sundbybergs kommunalråd Stefan Bergström (C) är öppen för att diskutera frågan.

– Man måste våga börja prata om det här. Jag ska på en konferens i Las Vegas, USA, i november som handlar om autonoma fordon och nya typer av kollektivtrafik. Jag var på en sådan konferens förra året också och det är något som jag verkligen försöker följa, säger han.

Efter samtal med Scania om elbussar är han helt övertygad om att trafiken kommer att vara anropsstyrd och kollektivtrafiken ha autonoma bussar för 10–12 personer om 15–20 år. Han säger att kommunerna bör diskutera utvecklingen redan vid stadsplaneringen och undvika att bygga in ett bilbehov, vilket tidigare har resulterat i glesbygder med dålig kollektivtrafik.

– Det kommer att bli revolution på 2020-talet. Mobilitetsfrågorna är en nationell utmaning. Vi passerade precis 48 000 invånare i Sundbyberg och kommer att ha omkring 100 000 invånare om 15–20 år, men vi kommer inte att ha några fler huvudleder för det.

Antalet bilar måste alltså minska för att trafiken inte ska stå stilla i framtiden och där är autonom körning en viktig pusselbit.

– Vi måste våga testa nya saker för att hitta de bästa lösningarna. Den här stora förändringen kommer även att hjälpa oss att bygga tätare.

Tror du att Sverige kan ligga i bräschen?
– Ja, jag vet att Volvo och Scania jobbar stenhårt med det här. Det en överlevnadsfråga för dem, säger Stefan Bergström (C).

Volvo och Scania har hittills bedrivit försöksverksamhet med dispens från Transportstyrelsen, men i april gav regeringen grönt ljus för att det från 1 juli ska vara lagligt att testa systemet på allmänna vägar.

Fakta:

- Den 12 november 2015 tillsatte regeringen en utredning som ska analysera om och hur reglerna behöver anpassas för självkörande bilar.
- Utredningen redovisade sina förslag när det gäller att underlätta för försök med självkörande fordon den 1 april 2016.
- Den 20 april i år fattade regeringen beslut om att det ska bli lättare att få genomföra försök med självkörande bilar på allmänna vägar.
- Den 28 november i år ska förslag för att underlätta en introduktion av självkörande fordon i allmän trafik redovisas.
- I början på 2020-talet väntas de första självkörande bilarna.
- 15 parter från sju länder: Sverige, Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Tyskland och Storbritannien, deltar i EU-projektet, CoExist.

Teresa Ahola

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev