Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Examensarbete: Konsekvenser i Pandemins spår - har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

Publicerad: 13 augusti 2021, 14:05

Gustav Ingvaldsson

Pandemin har sedan våren 2020 lamslagit världen med påverkan på både människor och näringsliv, inte minst fastighetssektorn. Kontorslandskapen har gapat tomma då allt fler jobbat hemifrån och denna hemflytt kommer att få permanenta effekter på kontorsefterfrågan. Det visar ett nytt examensarbete från Lunds Tekniska Högskola.


Folkhälsomyndighetens rekommendationer har förflyttat arbetsdagen från kontoret till hemmet för många arbetstagare de senaste 18 månaderna. Förändringen har samtidigt skapat ett utrymme för hyresgäster att ifrågasätta branschens affärsmodell och hur de egna behoven av kontorsyta egentligen ser ut. Det skapar nya utmaningar för fastighetsbolagens som nu frågar sig hur det här kommer att påverka deras framtida affärer.

I mitt nyligen avslutade examensarbete adresseras frågan och resultaten visar att arbetsomställningen kommer få bestående effekter på kontorsefterfrågan. 

Examensarbetet är skrivet i samarbete med Castellum och baseras på kvalitativa djupintervjuer med 22 branschaktörer som företräder fyra grupper av yrkesverksamma; hyresgäster, fastighetsbolag, analysföretag och lokalförmedlare.  

Studien visar att pandemin har skapat rutiner och en acceptans för distansarbete som leder till att både medarbetare och verksamheter har incitament att önska större flexibilitet mellan hem- och företagskontor. Flexibiliteten innebär att den generella medarbetaren kommer att arbeta mer hemifrån i framtiden och att den traditionella arbetsplatsen får en ny och delvis annan roll. Hemmakontoret kommer användas för effektivt koncentrationsarbete, medan företagskontoret blir en kreativ plats för gemensamt utvecklingsarbete.  

Företagskontorets nya roll skapar behov av omstrukturering i många av dagens kontorslokaler. Hyresgästerna önskar fler och större sociala ytor för gemensamt arbete. Man önskar även fler konferensrum för att möta det faktum att den fysiska närvaron kommer vara lägre framöver. Den nya lokalutformningen får inte heller bara en materiell roll utan kommer, liksom andra aspekter av företagskontoret, vara viktiga för att locka tillbaka medarbetarna. 

Även kontorens lokalisering kommer att bli allt viktigare framöver när de fysiska kontakterna blir färre. Med en attraktiv lokalisering väntas arbetsgivare kunna locka tillbaka medarbetarna till kontoren i större utsträckning. Studien visar att intresset lär kvarstå i centrum och tillta i områdena utanför stadskärnan men på bekostnad av ”mellanlägen” som inte innehar samma fördelar som de andra alternativen.  

Dagens globala värld innebär snabbare marknadsförändringar, vilket pandemin med allt önskvärd tydlighet har påvisat. Det ökar efterfrågan på mer flexibla hyreskontrakt. Hyresgästerna önskar utrymme för smidigare uppsägning, kortare avtalstid och ytjusteringsmöjligheter. Trots att önskemålen till viss del fanns redan före virusutbrottet, så är det troligt att det senaste årets utveckling drivit efterfrågesidan till att bli ännu hårdare kravställare.  

Den framtida totala efterfrågan på kontorsyta väntas avgöras av ett antal faktorer, några traditionella och några nya i och med pandemin. Ytbehoven väntas bero på hur väl den lägre beläggningen absorberas av ytadderande faktorer i form av omstrukturering, hur oron för själva pandemin utvecklas gentemot andra faktorer såsom trångboddhet, samt den underliggande marknadstillväxten som drivs av den allmänna ekonomiska utvecklingen.  

Den ekonomiska utvecklingen är som alltid en nyckelfaktor och betydelsen av fastighetsbolagens löpande behovs- och tillväxtanalyser på både ekonomin och olika delmarknader är viktigare än någonsin. För att behålla konkurrenskraft behöver man även arbeta strategiskt med sina koncept för att möta den mer fundamentala förändring som examensarbetet presenterar. Oberoende av tillämpning är en sak säker, fastighetsbolagen kommer behöva arbeta mer aktivt med sitt utbud för att behålla konkurrenskraft i en tid då medarbetarna återgått till sina kontorsplatser och på en marknad där hyresgästerna i högre grad sätter agendan.

Gustav Ingvaldsson 

Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle,  

Lunds Tekniska Högskola 

 

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News