onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Digitalisering

Vasakronan tar täten inom BIM

Publicerad: 3 maj 2018, 05:27

Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan, har byggt en ny databas för öppna standarder. ”Många branschkollegor vill hoppa på det här tåget och vi vill absolut dela med oss”, säger Lennart Lifvenhjelm på Vasakronan.

Ämnen i artikeln:

BIMMicrosoftSpecialfastigheterSvensk ByggtjänstVasakronan Fastigheter

Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan, har byggt en ny databas för öppna standarder. ”Många branschkollegor vill hoppa på det här tåget och vi vill absolut dela med oss”, säger Lennart Lifvenhjelm på Vasakronan.

Är det möjligt för fastighetsbolag att förespråka öppna standarder? Ja, har programvaruleverantörer och teknikkonsulter sagt de senaste tio åren. Men fastighetsbranschen har historiskt varit fyrkantig och konservativ när det gäller frågan. Det säger Lennart Lifvenhjelm, projektledare på teknikutveckling, Vasakronan.

– Vi hoppade på BIM-, CAD- och IT-tåget rätt sent. Men Vasakronan har nu tagit fram ett gemensamt språk, Real Estate Core, för fastighetsrelaterad data.

När informationsmängderna är definierade ger det möjligheter att hantera data mellan till exempel Revit och det ISO-certifierade filformatet, Industry Foundation Classes, IFC, som är standardformatet för BIM-filer, Building Information Modeling, inom EU.

– Vi ser att systemen framgångsrikt kan utbyta information med varandra. Just nu jobbar vi med att bjuda in och involvera både branschkollegor och systemleverantörer, säger Lifvenhjelm.

Detta är ett gott tecken på att även fastighetsbranschen börjar inse värdet med att ha data i ett öppet format.

– Många branschkollegor vill hoppa på det här tåget och vi är öppna med det vi gör och vill absolut dela med oss. Ju fler vi är desto bättre förutsättningar får vi alla för att utveckla nya lösningar kopplat till fastigheter. Det spar mycket tid och resurser för alla som jobbar med fastigheter på ett eller annat sätt.

Vasakronan besökte även Norges statliga fastighetsbolag, Entra Eiendom, för ett par veckor sedan.

– Vi har haft ett erfarenhetsbyte med Entra under flera år. De har en ambitiös ansats och vi ser en klar potential av samarbete med aktörer i hela Norden.

Att stora internationella aktörer också engagerar sig i pilotprojektet är ett tecken på att Vasakronan är inne på rätt spår, enligt Lennart Lifvenhjelm.

Vi jobbar i Microsoft Azure för tillämpningar kopplat till Real Estate Core. De är mycket intresserade av det här och ser naturligtvis en stor affärsmöjlighet i att attrahera fler användare globalt. Ett grundläggande gemensamt språk är en förutsättning för den utvecklingen.

Victor Gerdevåg, IT-samordnare på Specialfastigheter, säger att den största utmaningen blir att få alla fastighetsägare att enas om en gemensam standard. Ramverket BIM i staten är enligt honom en bra grund att stå på och visar på ett bra förhållningssätt.

– Det fungerar som inspiration för fastighetsägare, där kraven kan anpassas och förtydligas inom respektive organisation.  Som grund kan man utgå från myndighetskraven för att sedan addera ytterligare krav. Det allra viktigaste är att få igång en process med ett obrutet informationsflöde, säger han.

Daniel Dahlström, produktutvecklare på Svensk Byggtjänst, spår i sin tur en mörk framtid för de fastighetsbolag som inte hänger med från början.

– Bolag kommer att gå omkull. När externa aktörer och investerare kommer in tar det oftast högst fem år innan krisen slår till mot alla som stått utanför. För övrigt kommer fastighetsbranschens roll bli ännu mer betydande i framtiden då beställaren äger värdekedjan, säger han.

Marcus Bengtsson, BIM-strateg på Tikab, påpekar att beställare inte får tillräckligt med information som det ser ut i dag.

– Det kan ta upp till sju år innan standarden blir tillgänglig i programmet, beställaren vet alltså inte vad denne får från början. De flesta programvaror kan exportera men inte importera IFC-filer i CAD.

Computer Aided Design, CAD, avser datorstödd projektering i byggsammanhang.

Hur kan problemet lösas?
– Jag tror man måste fortsätta testa och utveckla IFC-standarden när det gäller inläsningsfunktionaliteten. Cirkeln har inte slutits ännu. Vasakronan är igång med tester och så vitt jag vet är det de första stegen som görs i Sverige, så det är givetvis stort.

Teresa Ahola

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev