Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Systemkrav bromsar byggandet

Publicerad: 24 februari 2018, 12:00

Missnöjet växer mot speciellt statliga aktörer inom byggbranschen som förespråkar en specifik mjukvara. Kritiker pekar på att det är konkurrenshämmande, kostnadsdrivande och går stick i stäv med både lagen om offentlig upphandling och internationella policys för branschen.


Ämnen i artikeln:

BIMLiljewall arkitekter

Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 1, 2018.

Missnöjet växer mot speciellt statliga aktörer inom byggbranschen som förespråkar en specifik mjukvara. Kritiker pekar på att det är konkurrenshämmande, kostnadsdrivande och går stick i stäv med både lagen om offentlig upphandling och internationella policys för branschen.

På sistone har en känslig fråga som legat och pyrt i över tio år åter hamnat på tapeten. Nämligen att beställare inom byggbranschen kräver leveranser i proprietära format, Closed BIM. Kraven är utformade på ett sätt som exkluderar vissa mjukvaror till förmån för andra, vilket aktörer inom staten, kommuner och landsting generellt sett borde undvika.

– De kan inte ställa sådana krav. Det är konkurrenshämmande, strider mot lagen om offentlig upphandling och gör bostadsbyggandet mer resurskrävande, säger Magnus Dulke, vd på Graphisoft, som levererar BIM-verktyg för arkitekter och övriga i byggbranschen.

Han säger att det har gått så långt att leverantörer väljs utifrån programpreferenser snarare än för innehåll, design och tjänster. Paradoxalt nog är många kravställare samtidigt med i delvis skattefinansierade BIM-organisationer som förespråkar öppna lösningar. Dulke säger att det på sätt och vis reflekterar företagskulturen i Sverige som präglas av konsensus, vilket i slutändan resulterar i att fel människor bestämmer fel saker.

– Allt detta är en supersoppa. Vi har upptäckt att ledningen oftast stödjer Open BIM medan projektledarna på golvet gör något helt annat. Det handlar alltså om kompetensnivån i beställarledet, blandat med folk som förespråkar ett visst varumärke.

Building Information Modeling, BIM, handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnader i byggandet. Trots att den gemensamma policyn i branschen är att jobba med Open BIM så går utvecklingen alltså bakåt. Det visar att beslutsfattare inom både privata och statliga bolag behöver ta ett större ansvar i frågan, enligt Magnus Dulke.

– Cheferna måste bli tydligare och våga peka med hela handen. Locum, NCC och Peab har lyckats väl. De fokuserar på helheten och har inkluderande BIM-manualer. Fler borde göra samma sak.

Stor risk för monopol
Det är särskilt viktigt att åtminstone statliga beställare inte gynnar specifika företag och varumärken mer än andra. De borde snarare stödja gränsöverskridande samarbeten och säkerställa att olika system är kompatibla med varandra. Magnus Dulke säger att problemet är att många av dagens beställare förespråkar Autodesks program, vilket gör att mindre nischaktörer riskerar att hamna i skuggan av mjukvarujätten.

– Det är samma sak som att säga: “För att komma in i byggmötet måste ni köra Volvo, kom inte i någon annan bil”, säger han.

Fastighetsnytt har bett några aktörer redovisa sina beställarkrav och märker ganska direkt att det råder viss förvirring kring BIM, samtidigt som många öppet förespråkar just Autodesk. Vanliga förklaringar är: ”Vi har jobbat med programmet länge”, ”Revit klarar inte av öppna format”, och ”Öppna IFC-filer kan inte redigeras”.

– Men det stämmer inte. IFC är i första hand ett överföringsformat och fungerar väl med andra programvaror. Revit klarar också av öppna format. Det här avslöjar bara kompetensbristen i beställarledet, säger Dulke.

Så här säger aktörerna (klicka på bild):

För att motverka ett ställningskrig mellan olika mjukvaruleverantörer är den internationella policyn att byggbranschen bör använda det ISO-certifierade filformatet Industry Foundation Classes, IFC. Det är ett öppet och neutralt filformat som möjliggör utbyte av information mellan CAD-program och andra mjukvaror. Computer Aided Design, CAD, avser datorstödd projektering i byggsammanhang.

IFC är numera även standardformatet för BIM-filer inom EU. Ändå väljer landsting i Sverige fortfarande Closed BIM i vissa projekt, vilket resulterar i höga byggkostnaderna och långa produktionstider. Ibland beställer landsting dessutom först digitala bygghandlingar av konsulter i Sverige, som därefter bearbetas i Indien eller Kina för en kostnad om cirka 4–6 kronor per kvadratmeter, vilket resulterar i en ännu dyrare nota, särskilt vid stora projekt.

– Det är förstås en oerhört känslig fråga eftersom pengarna tas ur skattebetalarnas fickor, säger Magnus Dulke.

Arkitekter hårt drabbade
Inflexibiliteten och kraven om Closed BIM sätter främst käppar i hjulet för många arkitektbyråer som använder betydligt modernare program.

– Det här är ett stort problem som ingen egentligen vill tala om. Vi kan göra det i egenskap av programleverantörer, men arkitekter vill av naturliga skäl inte bita den hand som föder dem, säger Dulke.

Men Per-Henrik Johansson, vd på Liljewall Arkitekter, räds inte att ta bladet ur munnen, och använder en liknelse för att måla upp problembilden.

– Om vi ska spika upp en panelvägg så har vi svårt att förstå varför någon har synpunkter på vilken hammare som används för att slå in spiken. Däremot förstår vi att det finns synpunkter på träpanelen och spikkvaliteten, säger han.

Lika svårt är det för honom att förstå varför någon kräver ett visst program, så länge byrån levererar och kunden blir nöjd. Och det finns en gemensam nämnare för detta; Sweco. Johansson säger att bolaget i sina CAD-manualer ställer specifika krav till landsting och privata aktörer om att konsulter ska jobba i ett och samma program under hela projekteringsprocessen.

– Vi har varit med i projekt där Revit varit ett krav fast det blir dyrare för oss och i slutändan även för kunden. Men om man lägger digitaliseringsutvecklingen i händerna på en dominerande programvaruleverantör så skapas ett monopol som inte gagnar utvecklingen.

Revit förvärvades dyrt av Autodesk 2002 för att ersätta Architectural Desktop, som senare blev en del av AutoCad Architecture. Trots att i princip inga stora arkitektbyråer längre använder AutoCad så är det fortfarande ett vanligt krav, enligt Johansson. För att förstå sammanhanget bättre förklarar han bakgrunden till problemet. Allt började strax efter millennieskiftet när Autodesks återförsäljare fick uppdrag att skriva CAD-manualer och då föreskrev att endast de egna programmen fick användas. Upplägget är strategiskt omöjligt men branschen saknar tillräcklig kunskap för att ställa relevanta krav, vilket har kunnat utnyttjas.

– Det är ofattbart, men så gick det till. Nu har Autodesk själva fått vidareutveckla programmet och skriva om manualerna för att jobba i Revit, säger Per-Henrik Johansson.

Berör även fastigheter
Och arkitekter är inte de enda som har drabbats. Även fastighetsförvaltare har hamnat i klorna på beställare med system som hanterar BIM-information på ett omodernt sätt. Det är oroande med tanke på att förvaltare sällan på egen hand klarar av att fatta beslut i svåra tekniska frågor och därför blint tvingas förlita sig på beställarens rekommendationer. Andra gånger kan det vara digital information för äldre lokaler och ytor som blir utgångspunkten, vilket gör att gamla och dyra lösningar tillämpas.

– De kan ha hundratusentals kvadratmeter eller mer i äldre filformat. Det blir intressant att följa hur fastighetsbranschen löser det här i framtiden, för den gamla informationen kan alltid översättas till en modernare version, säger Magnus Dulke.

Det bästa vore om samtliga aktörer i Sverige började använda det internationella IFC-formatet, precis som Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och Storbritannien, enligt Per-Henrik Johansson.

– De har kommit mycket längre än oss. Det är verkligen synd att Sverige inte har någon standardisering. Bristen på relevanta beställarkrav har hämmat utvecklingen och det är en stor fråga för byggbranschen, säger han.

I Finland, Danmark och Norge har staten för länge sedan bestämt att projekt över ett visst antal miljoner alltid ska köras i öppna IFC-format.

– De har hittat en klockren väg framåt och tagit fram manualer i dialog med branschorganisationer. Staten i Sverige behöver göra samma sak och då kommer även privata bolag att haka på, säger Magnus Dulke.

Dagens inlåsningar och begränsningar visar att utvecklingen inom BIM/CAD-branschen går i fel riktning i Sverige, vilket gör att projekt blir onödigt komplicerade, enligt Dulke. Fler behöver inse att öppna lösningar kan hjälpa byggsektorn att spara tid, pengar och material, samtidigt som gränsöverskridande samarbeten underlättas.

– Vi kommer att följa upp och belysa det här problemet under hela våren. Vi vill få beställare att förstå att man inte kan göra så här. Det är fel väg att gå.

Vad är BIM?

- Det är en förkortning av Building Information Modeling och avser processer för att hantera information i byggandet.   
- BIM-verktyg är ett mjukvaruprogram som används för att skapa eller hantera en BIM-modell, som är en virtuell prototyp av verkligheten. När man ska skapa en sådan krävs att olika system är kompatibla med varandra. Ett neutralt IFC-filformat kan ge en sådan koppling.   
- BIM-Alliance, buildingSMART, Smartbuilt.se, OPEN Bim eller EU BIM Task Group är stora organisationer som förespråkar öppna lösningar.

BIM-mjukvaruleverantörer

- Autodesk är ett amerikanskt programvaruföretag, med flaggskepp som Autocad och Revit.
- Nemetschek är ett tyskt moderbolag till Graphisoft, som har huvudkontor i Ungern och utvecklar bland annat Archicad.   
- Bentley är ett amerikanskt bolag med huvudkontor i Pennsylvania som levererar CAD-verktyget Microstation.

Teresa Ahola

Ämnen i artikeln:

BIMLiljewall arkitekter

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.