tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Digitalisering

Logistik tar klivet in i framtiden

Publicerad: 14 mars 2019, 04:55

Foto: Mostphotos.

Den europeiska logistiksektorn, som omsätter 870 miljarder euro, står inför en stor omställning drivet en övergång till nya tekniska lösningar. Det kommer ställa krav på mer avancerad arbetskraft framöver och för att attrahera sådan ökar även lägets betydelse, enligt en rapport från Aberdeen.

Ämnen i artikeln:

Aberdeen Standard Investments

Den europeiska logistiksektorn, som omsätter 870 miljarder euro, står inför en stor omställning drivet en övergång till nya tekniska lösningar. Det kommer ställa krav på mer avancerad arbetskraft framöver och för att attrahera sådan ökar även lägets betydelse.

Det visar en ny analys från Europas näst största fondförvaltare, skotska Aberdeen Standard Investments, och Transport Intelligence.

I dagsläget sysselsätter den europeiska logistik- och transportsektorn 11 miljoner människor enligt Eurostat. Många av dessa har enkla arbetsuppgifter som ställer låga krav på kompetens.

Enligt Aberdeens rapport har endast 10 procent av de svarande i undersökningen investerat i robotteknik men 56 procent avser att göra det i framtiden. För Sverige är den sistnämnda siffran 100 procent.

Storleken på arbetsstyrkan kan komma att krympa enligt rapporten då 47 procent av respondenterna i undersökningen uppger att automatiserad lagerhållning kommer påverka antalet anställda som krävs för att sköta anläggningarna. För robotteknik är motsvarande siffra 42 procent.

Undersökningen visar emellertid att personalen förblir en nyckelfaktor. Knappt hälften anger att arbetskraften är den kostnad de är mest känsliga för och 60 procent av företagen vidtar just nu åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena.

I takt med att anläggningarna blir alltmer sofistikerade växer dock behovet av mer kvalificerad personal som kan serva och underhålla den specialiserade utrustningen.

– Vi närmar oss en inflektionspunkt då logistik börjar handla mycket mindre om anonyma lagerhallar med outbildad personal och mycket mer om kvalificerade medarbetare som arbetar med alltmer sofistikerad teknik, säger Craig Wright, Senior Research Analyst på Aberdeen Standard Investments, enligt ett pressmeddelande.

Ökningen av avancerad arbetskraft kommer öka lägets betydelse ytterligare, enligt Craig Wright.

– Läget spelar redan en avgörande roll när det gäller att vara nära transportvägar och konsumenterna, och undersökningen visar detta. När vi når den här inflektionspunkten blir förmågan för företagen att dessutom se till att ha tillgång till och kunna bevara den kompetens som krävs för att underhålla tekniken en viktig faktor i valet av optimalt läge, säger han.

Lägets betydelse för att attrahera arbetskraft gäller inte minst Sverige.

– Urbaniseringstrenden i Sverige är mer uttalad än i vissa andra europeiska länder, vilket ofta leder till att viktiga logistikhubbar inte kan få tag på tillräckligt med personal. Det tvingar fram implementering av teknologi i en snabbare takt än på andra europeiska marknader där arbetskraftsutbudet är större, skriver Craig Wright till Fastighetsnytt i ett email.

Studien visar också att den europeiska logistiksektorn väntas fortsätta växa under kommande år. Lite drygt en tredjedel av respondenterna  uppger att de inte har tillräckligt mycket kapacitet för att möta kundernas efterfrågan de närmaste ett till två åren. Vidare uppger 39 procent att bristen på tillgängliga, effektiva logistikanläggningar utgör ett hinder för tillväxten i deras verksamhet.

– Undersökningen illustrerar tydligt både omfattningen av och inriktningen på den tillväxt som vi förmodligen kommer att se i branschen de närmaste åren, säger Craig Wright.

Oskar von Bahr

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev