tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Arkitektur

Wooden it be nice?

Publicerad: 28 april 2017, 12:42

Ulla Bergström.

Idag finns en ökad medvetenhet om de planetära gränserna och de resurser vi har att förhålla oss till. Vi kan inte belasta jorden mer än vad vi gör utan måste ägna mer och mer tid åt våra val och att välja rätt. Inte minst när det gäller våra byggda miljöer!

Ämnen i artikeln:

Ulla Bergström

Krönikan publicerades i Fastighetsnytt 2/2017

Idag finns en ökad medvetenhet om de planetära gränserna och de resurser vi har att förhålla oss till. Vi kan inte belasta jorden mer än vad vi gör utan måste ägna mer och mer tid åt våra val och att välja rätt. Inte minst när det gäller våra byggda miljöer. Att välja trä är både hett och rätt – trä är ett material som är i ropet! Med ändrade regler som öppnar upp för högre träbyggnader vill fler arkitekter och byggherrar bygga i trä. Klimatutsläppen minskar och byggarbetsplatserna blir dessutom bättre arbetsmiljöer. Kommuner vill återigen bygga trästad, invånarna vill leva och bo sunt och trä är koldioxidneutralt.

Trä har alltid påverkat mig! Under hela min barndom levde jag med skogen inpå husknuten. Att stanna upp i en tät granskog, ­känna doften och se hur dagsljuset faller in genom grenarna ger starka ­minnen från min uppväxt. Trä är ett levande material som berättar historier med sina årsringar, kontraster mellan ljust och mörkt, doft, hårdhet, mjukhet och föränderlighet i åldrande.

Sverige är ett av världens skogsrikaste länder om man ser till förhållandet mellan areal skog och folkmängd. Det är ett material vi använt historien igenom. Utställningen Woodland Sweden, ett samarbete mellan Svenska Institutet och Sveriges Arkitekter, visar hur Sverige har kombinerat innovation med erfarenhet för att skapa unik träarkitektur. ­Nu ska utställningen visas på svenska institut­ion­er som ambassader utomlands. För det ­nordiska fortsätter att vinna mark internationellt.

Jag besökte Trondheim för en tid sedan, en stad som är känd för sitt hållbarhets­arbete. Trondheim är ledande på att bygga i massivträ och har uppfört det största massiv­träprojektet med ­stud­entbostäder och för­skola. Jag deltog på slutkonferensen om deras forsknings­projekt Zero Emisson Building (ZEB), där de tagit fram flera ­intressanta ­pilotprojekt.

Jag tror det är just forskning och kunskapsöverföring som är en nyckel till att utveckla träbyggnation.  Ett bra exempel på det är ett pågående utbyte mellan England och Sverige som jag fått ta del av. Vår stora kunskap inom timmerhus, förnybar energi, ­social hållbarhet och lågenergi konstruktioner har visat sig ­särskilt värdefull. Hållbar stadsplanering och urban design för klimat­smarta och hållbara städer. I England fokuserar de mer och mer på ­modul- och ­prefabbyggande när det tidigare handlade om platsbyggt. ­Erfarenheten och ­kunskapsutbytet från ledande tillverkare i Sverige är där viktigt, gällande såväl tekniker och tillverkning som ­användning av limträ i husprojekt.

Ny teknik och utvecklade produktionsmetoder för ­prefab och ­modullösningar gör byggprocessen effektivare. Men hur ser våra framtida affärsmodeller ut? Genom digitaliser­ingen kan vi hitta nya ­produktionsmetoder och integrerade designprocesser mellan alla ­involverade som ger ett ökat ­kvalitativt och klimatsmart byggande i trä.

Just nu har vi projekt som Skellefteå kulturhus, ett av de högsta trähusen, och Växjös framtida stads- och stationshus på ritbordet. Men låt oss inte stoppa där. I Trondheim går de från Zero Emission Buildings till Zero Emission Neigbourhoods, där hela områden ska utvecklas till nollutsläppsområden med innova­tionsarenor för att ­utveckla teknik och lösningar till år 2024.

På liknande sätt bör träarkitektur i Sverige gå från att handla om ikoniska landmärken till levande städer. Av all ­nybyggnation av ­flerbostadshus i Sverige idag är 10 % i trä. Jag hoppas nu att nästa steg blir att bygga ut hela städer i trä, trästaden 2.0. Från Hjo, Nora och andra traditionella ­trästäder till profiler­ingen av städer som ­Skellefteå och Växjö som blir ett led i att förverkliga den nya moderna trästaden. Nu ­behöver vi kraftfulla statliga incitament och styrmedel för att få ­träbyggandet att ytterligare ta fart.

Ulla Bergström
Kontorschef Stockholm
White Arkitekter

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev