Onsdag28.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Arkitektur

Tre stadsarkitekter om storstaden

Publicerad: 18 Juni 2013, 12:14

Örjan Wikforss.

Storstädernas växtkraft ställer stadsarkitekterna i centrum. Många är beroende av besluten i enskilda planärenden och att snabbt få bygglov.


Storstädernas växtkraft ställer stadsarkitekterna i centrum. Många är beroende av besluten i enskilda planärenden och att snabbt få bygglov. Därför är intresset stort när de tre stadsarkitekterna från Stockholm, Göteborg och Malmö samtidigt uppträder på scenen på Business Arena i Göteborg. Ett annat och minst lika viktigt skäl till det stora intresset är vikten av att få inblick i de bakomliggande resonemangen, tankarna och strategierna för storstädernas tillväxt. De är dessa som ger vägledning för vad som kommer att hända framöver.

Det är ingen tvekan om att de alla tre är väl medvetna om sin betydelse för städernas ekonomiska tillväxt och för landets ekonomi och välfärd i stort. Det låga bostadsbyggandet är ett allvarligt hot mot en fortsatt stark ekonomisk utveckling, för att inte tala om vad det innebär för de bostadssökande. De är måna om att medverka till ett bra samarbete med alla intressenter och att utveckla smidiga och snabba processer. Samtidigt ska de vaka över att staden i varje stund fungerar som helhet, att den byggs uthållig och attraktiv. De står mitt i skärningspunkten mellan allmänna och enskilda intressen och ska balansera dem på bästa sätt.

Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt i Malmö, resonerar kring hur kraftfull och framgångsrik stadens samverkansmodell är. Men noterar också hur alltfler vällovliga syften förenas i samma plan. Det innebär att många frågor ska lösas samtidigt och det kan riskera att åter tynga processen. Marknaden är idag tydligare med sina önskemål och krav och det kräver i sin tur att staden har tydliga strategier och rätt kompetens. Allt för att det allmänna och enskilda ska kunna balanseras. Han menar att med allt större frågekomplex finns det en risk för att planeringsuppgiften tar överhanden över arkitekturuppgiften, något han som stadsarkitekt ständigt måste hålla uppsikt över.

Karolina Keyzer, stadsarkitekt i Stockholm, visar hur stadens arkitekturprogram ”Arkitektur Stockholm” är ett verktyg för att skapa samsyn om arkitektoniska kvaliteter, inte minst mellan stadens egna förvaltningar. Det är ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen och en strategi för Stockholms framtida gestaltning.  Om översiktsplanen anger visionen, så ska arkitekturprogrammet ge vägledning för hur den förverkligas fysiskt. Det handlar om att länka samman staden, ge akt på stadsdelarnas egenart och låta det nya ge tydliga avtryck i stadsbilden. Det poängterar de goda möjligheter som arkitekturtävlingar ger för att finna ny, innovativ arkitektur som bryter med det gamla och öppnar ögonen för det nya.

Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, är inne på ett parallellt tema när han med stor övertygelsekraft talar om vikten av att bryta synen på arkitektur som något exklusivt, besvärligt och dyrbart. Han talar om uppgiften att om och om igen resonera sig fram till en gemensam syn på betydelsen av god arkitektur. På så sätt kan arkitektur bli något man kan diskutera lika självklart och odramatiskt som andra frågor i stadsutvecklingen. Han talar också om att bryta väntelägen, att få igång goda processer och betydelsen av beslutskraft. Jag skulle vilja kalla hans inlägg för en arkitekturpedagogisk appell som imponerade stort på oss åhörare.

Det är alldeles uppenbart att stadsarkitekten på nytt har fått en strategisk roll för stadsutvecklingen och att våra tre storstadsstadsarkitekter visar att denna roll är oumbärlig. Det känns som mycket länge sedan som man trodde sig kunna undvara stadsarkitekten i den kommunala organisationen.

Örjan Wikforss

Krönikan publicerades i Fastighetsnytt 3/2013.

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.