fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Arkitektur

Så kan arkitekturen minska risken för översvämningar

Publicerad: 9 augusti 2023, 10:59

Foto: White Arkitekter

Kraftiga skyfall är något som oroar 55 procent av stockholmarna, visar White Arkitekters senaste Novus-undersökning. Nu listar bolaget arkitekturens betydelse för motståndskraftiga städer.

Ämnen i artikeln:

SvepetWhite arkitekter

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


– När staden förtätas blir allt fler ytor hårdgjorda och asfalterade. Det gör det svårare för vattnet att infiltreras, fördröjas och evakueras, vilket krävs för att vattnet ska bli en resurs och inte ett problem, kommenterar Cecilia Jarlöv, landskapsarkitekt på White Arkitekter.

Tätbebyggda städer som Stockholm är särskilt utsatta eftersom bebyggelsen breder ut sig, vilket kräver fler grönytor.

I rapporten "Den hållbara staden" uppger 55 procent av stockholmarna att de är bekymrade över senaste årens skyfall som orsakat översvämningar. Kvinnor (62 %) är oroade i större utsträckning än män (38 %).

Läs även: SMHI går ut med röd varning

I Novus-undersökning svarar också en fjärdedel av de tillfrågade att deras kommun inte främjar ekosystemtjänster eller biologisk mångfald genom att integrera grönska i staden.

Detta trots att en majoritet av landets kommuner senast år 2025 enligt Sveriges miljökvalitetsmål bör ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

– För de kommuner som tar målsättningen på allvar finns stora vinster att hämta; ekologiska, sociala och ekonomiska. Strategiskt utformade och placerade grönstrukturer bidrar till ekosystemtjänster som kan lindra effekterna av extremväder, förbättra luftkvaliteten, främja den biologiska mångfalden och bidra till människors välbefinnande, kommenterar Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter.

Läs även: 10 riskområden för översvämning i Sverige – fastighetsbolag skyldiga att agera

SKR har tillsammans med MSB tagit fram en handbok för att hjälpa kommunerna med krisberedskapen.

Så kan arkitekturen minimera riskerna

• Grönska, parker och grönområden minskar trycket på stadens dagvattensystem och minskar risken för översvämningar.

• Med mer bebyggelse, som exempelvis garage, asfalterad garageuppfart, parkeringsplatser med mera, får vattnet ingenstans att ta vägen.

• Förkärleken för sjö- eller havsutsikt innebär också att hus och fritidshus ibland byggs för nära vatten, vilket också innebär en risk.

• Hur vi använder mark och vatten och hur vi planerar och bygger är centralt för hur väl vår närmiljö klarar av effekterna av klimatförändringarna. Detta gäller även inte bara för staden och de offentliga rummen. Det omfattar även privata överbyggda villa- och bostadstomter.

• För byggnader nära vattendrag är det extra viktigt att tänka på att gestaltningen ska klara skiftande vattennivåer och att tomten har en bra avrinning.

Källa: White Arkitekter

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev