tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Arkitektur

Ny arkitekturpolicy i Göteborg

Publicerad: 20 december 2018, 07:17

Göteborg. Bilder: Wikimedia. OBS bilden är ett montage.

Göteborgs stad har tagit fram en arkitekturpolicy som godkändes av byggnadsnämnden på deras senaste möte.

Ämnen i artikeln:

Fastighetsmarknaden i VästsverigeBjörn SiesjöGöteborg

Staden ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna och syftet med arkitekturpolicyn är att förändringarna ska resultera i ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, där kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sätts i fokus.

– Det här är ett tydligt sätt att manifestera att arkitektur är viktigt. Med god arkitektur skapar man stora sociala och ekonomiska värden, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad.

Ett arkitekturstrategiskt arbete har pågått under ett par års tid. Arbetet har bland annat omfattat workshoppar, samtal, remissomgång hos fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar, bolag och andra aktörer. Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och rekommendationer i relation till stadsbyggandet.

– Arkitekturpolicyn ska visa vår viljeinriktning, den ska tala om hur vi vill bygga staden, menar Björn Siesjö.

Arkitekturpolicyn är kopplad till den nationella arkitekturpolitiken som beslutades av riksdagen i år. I det nationella målet sägs att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

– Det offentliga är i den nationella arkitekturpolitiken utpekad att agera förebildligt, vilket vi på lokal nivå måste göra i samverkan med näringslivet för dem vi är till för. Arkitekturpolicyn ska vara vårt verktyg för att lokalt förankra och hantera den av riksdagen beslutade arkitekturpolitiken, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev