lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Arkitektur

LISTA: De kan vinna Stadsbyggnadspriset

Publicerad: 30 augusti 2019, 05:16

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor.

Här är årets sex finalisterna i Malmö stads tävling Stadsbyggnadspriset för arkitektur och stadsbyggnad och Gröna lansen-priset för hållbart byggande. Vinnarna koras den 6 september.

Ämnen i artikeln:

Fojab ArkitekterwihlborgsWihlborgs Fastigheter

Här är årets sex finalisterna i Malmö stads tävling Stadsbyggnadspriset för arkitektur och stadsbyggnad och Gröna lansen-priset för hållbart byggande. Vinnarna koras den 6 september.

Allmänheten har fått nominera bidrag och en jury har sorterat ut sex finalister, tre till Stadsbyggnadspriset och tre till Gröna lansen. Totalt kom 24 förslag in till Stadsbyggnadspriset och 10 förslag till Gröna lansen.

Juryn består av politiker och tjänstemän i Malmö stad samt representanter från branschorganisationer.

– Alla nominerade projekt visar på en stor vilja att delta i samhällsbyggandet. Här finns bostäder, förskolor, skolor och arbetsplatser. Med sina olika innehåll och förutsättningar skapar varje projekt nya goda stads- och livsmiljöer, inom den helhet som en stad utgör, säger Malmös stadsarkitekt Ingemar Gråhamn, i ett pressmeddelande.

HÄR ÄR DE TRE FINALISTERNA TILL STADSBYGGNADSPRISET

Hästhagens idrottscenter

Typ av projekt: Nybyggnad av idrottscenter med två sporthallar
Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter
Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö
Landskapsarkitekt: Studio Sueca
Projektledning: Stadsfastigheter WSP/Hiahia Arkitekter
Färdigställt: 2019
Fastighet: Excellensen 4
Adress: Carl Gustafs väg 2

Juryns motivering
“Genom den till platsen välanpassade volymhanteringen och de sinnligt mönstermurade tegelfasaderna, har kvarteret Excellensen fått en stabil lagspelare med en samtida spelstil. Det snillrika greppet att stapla de två idrottshallarna ovanpå varandra möter Malmöbornas växande behov, samtidigt som kvarterets friytor och uppväxta träd har värnats. Projektet visar en generositet mot den omgivande staden genom ansträngningarna att sänka ner hallarna, sätta fönsterpartier i gatuplan och skapa platsbildningar som bjuder in till lek och fysisk aktivitet. Med beständiga material och hög kvalitet i utförandet har Hästhagens sporthall goda förutsättningar att användas av många, älskas länge och åldras med skönhet och värdighet.”

Dungen. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Dungen

Typ av projekt: Nybyggnad av kontorshus, verksamhetslokaler
Byggherre: Wihlborgs Fastigheter
Arkitekt: Fojab Arkitekter
Färdigställt: 2019
Fastighet: Gimle 1
Adress: Hyllie Allé 36-40

Juryns motivering
“Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det vanliga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld.”

Malmgården. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Malmgården

Typ av projekt: Fasadrestaurering med fönsterbyte och återuppförande av konstnärlig utsmyckning
Byggherre: Brf Malmgården
Arkitekt: Brf egna arkitekter Frans Gillberg, Torbjörn Håkansson med stöd av antikvarie Bengt Wahlgren, Restaurera Sverige AB
Färdigställt: 2018
Fastighet: Helge 15
Adress: Drottninggatan 6 A-C, Kungsgatan 27-29

Juryns motivering
“Eric Sigfrid Perssons Malmgården har återfått sin forna glans, genom ett föredömligt samarbete mellan bostadsrättsförening, antikvarie och byggare. Med varsam hand, noggrannhet i detaljerna och hantverksskicklighet, har originalfasaderna med kopparbalkonger, träfönster och skiftande fogar återställts. Som krona på verket tecknar sig åter konstverket “Hemmets härd” över Malmös innerstad. Material och tekniker valda med hållbarhet och åldrande som ledord, borgar för att den arkitektoniska kvaliteten bibehålls och att historien fortsätter vara en viktig del av framtiden.”

HÄR ÄR DE TRE FINALISTERNA TILL STADSBYGGNADSPRISET

Gjuteriet 23

Typ av projekt: Nybyggnad av flerbostadshus
Byggherre: Vita Örn
Arkitekt: Fojab
Färdigställt: 2019
Fastighet: Gjuteriet 23
Adress: Gjutformsgatan 4-8, Packhusgatan 3

Juryns motivering
”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”

Lindens förskola

Typ av projekt: Nybyggnad av förskola
Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter
Arkitekt: New Line Arkitekter
Landskapsarkitekter: Sweco Architects
Färdigställt: 2018
Fastighet: Spårvägen 3
Adress: Spårvägen 3, Celsiusgatan 19A

Juryns motivering
”Med barnens bästa i fokus har staden använt sin kraft som offentlig beställare för att få ett sunt hus med rena material och låga emissioner. Byggnaden har en låg energiförbrukning i klass med passivhus och smarta ljuddämpande lösningar både inne och ute. Med en gård som kan användas av allmänheten, samutnyttjas välplanerade ytor i den täta och gröna staden. Omtanke genomsyrar processen och tar sig konkreta uttryck genom väl tilltagna cykelparkeringar även för lådcyklar, så att vardagspusslet kan gå i takt med modern mobilitet.”

Embla 1 & 2. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Embla 1 & 2. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Embla 1 & 2

Embla 1
Typ av projekt: flerbostadshus och kontor, 63 hyresrätter
Byggherre: Nevsten Fastighets AB
Arkitekt: Kamikaze Arkitekter AB
Färdigställt: 2016
Fastighet: Embla 1
Adress: Hyllie Vattenparksgata/Sagas gränd/Ymers gata

Embla 2
Typ av projekt: flerbostadshus, 60 hyresrätter
Byggherre: Embla 2 i Hyllie AB
Arkitekt: Kirsh&Dereka
Färdigställt: 2017
Fastighet: Embla 2
Adress: Hyllie Vattenparksgata/Sagas gränd/Ymers gata
Gemensam gård: Structor Mark

Juryns motivering
”Med långsiktig förvaltning som en given gemensam nämnare blir hållbarhet och samarbete självklart! Solceller på taken i kombination med energieffektiva byggnader visar på framtidstänk och i trapphusen finns konst av morgondagens konstnärer. Bilpool är delningsekonomi på riktigt och lägenheter i olika storlekar tillsammans med stadsradhus ger boende för olika faser av livet. Den gemensamma innergården med grillplats av återanvänt tegel är en naturlig mötesplats och den hundraåriga rickepumpen används numera för bevattning av odlingslotterna med uppsamlat dagvatten.”

Andreas Jennische

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev