Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arkitektur

Fokus på miljonprogrammen kan rädda både liv och miljö

Publicerad: 28 januari 2020, 04:01

Sandra Skoglund och Cecilia Holmström från Tengbom skriver om Råslätt.

Foto: Tengbom. Bakgrundsfoto: Maja Brand

Tengbom i Jönköping fick nyligen diplom i kategorin God byggnadsvård i kommunens stadsbyggnadspris för upprustningen av ett flerbostadshus i miljonprogramsområdet Råslätt. Fokus på miljonprogrammen skulle låsa upp många av vår tids största samhällsutmaningar, däribland bostadsbrist, segregation, integration och inte minst klimatpåverkan. Så varför så tyst i debatten? undrar Cecilia Holmström och Sandra Skoglund på Tengbom.


Ämnen i artikeln:

BoverketTengbom Arkitekter

Tengbom i Jönköping fick nyligen diplom i kategorin God byggnadsvård i kommunens stadsbyggnadspris för upprustningen av ett flerbostadshus i miljonprogramsområdet Råslätt. Fokus på miljonprogrammen skulle låsa upp många av vår tids största samhällsutmaningar, däribland bostadsbrist, segregation, integration och inte minst klimatpåverkan. Så varför så tyst i debatten? undrar Cecilia Holmström och Sandra Skoglund på Tengbom.

Miljonprogrammen har främst varit en samhällspolitisk fråga på grund av utmaningarna med integration och segregation kopplade till en del av bostadsområdena. Men debatten på senare år har antingen varit frånvarande eller saknat en förståelse för att här finns möjligheter och utmaningar vi inte längre kan blunda inför. Kanske som en konsekvens av det politiska vakuum Sverige befinner sig i efter senaste valet.

Miljonprogrammen och möjligheterna att lösa flera av våra samhällsutmaningar genom att rusta det befintliga beståndet har generellt kommit i skymundan till fördel för byggboomen på bostadsrätter, som föranledde senaste bostadskraschen. Allmännyttan släppte också ifrån sig för mycket av sitt bestånd och tappar enligt mig makt i sitt bostadsförsörjningsansvar, samtidigt som bostadsbyggandet fått för kortsiktiga affärsmodeller som inte rymmer ett ansvar för att bidra med lösningar på våra långsiktiga samhällsutmaningar.

Upprustning kan lösa samhällsutmaningar

Det går inte att prata om Miljonprogram utan att också prata om sociala och miljömässiga utmaningar. Det har länge funnits en vida känd underhållsskuld kopplat till dessa bostäder. Det finns en falsk tro att man kommit ikapp denna skuld, men det kunde inte vara mer fel – det är snarare så att många bostäder aldrig renoverats, samtidigt som de åtgärder man vidtog för 15-20 år sedan nu behöver uppdateras igen.

Det är tyvärr en tickande bomb, ett enormt samhällsproblem och paradoxalt nog också en bortglömd möjlighet. Snart har vi runt 400 000 bostäder som helt saknar en registrerad renovering, och för drygt en tredjedel av dessa är underhållet så kraftigt eftersatt att läget är akut. I många fall bebos dessa bostäder av människor som redan känner sig utanför i samhället. Genom att rusta upp och utveckla dessa befintliga bostadsområden på ett klokt sätt skulle vi inte bara lösa samhällsutmaningar kopplat till integration genom bl.a ökad trygghet och minskad arbetslöshet utan också lättare nå våra klimatmål om att kraftigt sänka vårt CO2-avtryck. För att klara det måste vi i stor grad täcka nya behov av bostäder inom befintliga strukturer och vårda den bebyggelse vi har.

Men räcker det att rusta upp?

Kan det vara så enkelt, att vi kan slå två flugor i en smäll genom att rusta upp och renovera befintliga bostäder? Nja, det finns stora utmaningar för att lyckas förädla det befintliga bostadsbeståndet och samtidigt bygga hållbart för framtiden. Den stora utförsäljningen till internationella kommersiella krafter har gjort att kommuner förlorat makt och inflytande och Boverkets byggregler, BBR, som säger att man måste uppfylla nybyggnadsstandard om man renoverar motverkar delvis ett hållbart byggande.

För att verkligen göra skillnad skulle det behövas fler undantag för befintlig bebyggelse i BBR. Det medför orimligt höga kostnader att göra om befintlig struktur som om det vore nybygge, det är inte heller miljömässigt försvarbart då det driver på onödig byggnation, med nya material och rivning av funktioner som egentligen fungerar.

Vi behöver ändra synen på det vi har

Diskussionen som behöver ta plats är den om tillskapande kopplat till de bostäder som redan finns. Att bygga på och förädla det befintliga skulle ge fler prisvärda bostäder. Synen på det befintliga i samhället måste ändras håller. Tillsammans med Vätterhem har Sandra Skoglund på Tengbom, som uppdragsansvarig arkitekt för upprustningen av ett flerbostadshus på Råslätt, hittat en metodik som är både ekonomiskt effektiv såväl som respektfull mot byggnad och boende. Ett arbete som kontoret och kunden mottagit diplom för i kategorin God byggnadsvård i Jönköping kommuns Stadsbyggnadspris.

Sandra beskriver utmaningarna kopplat till projektet som att arbeta med ett tidsdokument, men också som ett förhållningssätt till de egna arkitekturteoretiska föreställningarna.

För oss som arkitekter har detta projekt varit en viktig reflekterande övning där Sandra frågat sig hur man som arkitekt ska eller bör arbeta med den här sortens områden idag. Måste vi använda samma angreppssätt på alla byggnader, för att de uppfördes samtidigt? Eller kan vi ta oss an nästa hus på ett helt nytt sätt? Det mest grundläggande för oss har varit att hela tiden ha den enskilda människan upplevelse av byggnaden och boendet för ögonen. Skala, identitet och perspektiv. Börjar vi där tror jag vi har väldigt goda förutsättningar att fortsätta skapa bra värden från det befintliga.

Man ska inte glömma att många av miljonprogrammen är goda bostäder, ibland bättre än mycket annat som byggs idag. Från politiskt perspektiv håller vi dock på att förlora kontrollen över dessa områden med så stor potential till positiv samhällsförändring. Rimligen bör den fortsatta debatten därför handla om att vi kanske måste börja köpa tillbaka delar av beståndet.

Mer om Råslätt

- Råslätt i Jönköping började byggas på 1960-talet och består av ett område med 27 flerbostadshus. Ursprungsarkitekt är Lars Stalin. Idag är det ett lummigt och grönt område med en hel del service och sociala knutpunkter som skolor, insprängda boenden för äldre och studenter, affärer, vårdinrättningar, föreningslokaler och religiösa byggnader. Fastighetsägaren Vätterhem har under lång tid satsat på området, under 80-90-talen gjordes en rad olika arbeten och nu är det dags för nästa omgång – ett extensivt renoveringsarbete.  
- Tengboms insats ihop med Vätterhem, som tilldelades diplom av kommunen, byggde på en lyhördhet inför huset och inför antikvariska och stadsbyggnadsföreställningar kring hur man ska hantera befintlig bebyggelse. Det är både en teknisk, funktionell och estetisk renovering vi gjort, baserat på en analys av vad byggnaden kan och inte kan.

Cecilia Holmström, arkitekt och strategisk rådgivare inom bostad på Tengbom & Sandra Skoglund, kontorschef på Tengbom i Jönköping

Ämnen i artikeln:

BoverketTengbom Arkitekter

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.