Tisdag07.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Arkitektur

Dialog och tydliga mål ger värdeskapande arkitektur och stadsbyggnad

Publicerad: 2 Juli 2015, 11:10

Linda Schuur.

Foto: Anna-Lena Ahlström.

På Kjellander + Sjöberg har vi under de senaste åren frågat oss: vad är det som gör projekt långsiktigt hållbara på riktigt? Vi har fördjupat oss i ämnet, utbildat oss, diskuterat frågorna både internt och med specialister, för att bredda kunskapen om hållbarhet när det gäller stadsrum, byggnader och arkitektur. Vi har formulerat principer för vad som genererar hållbar stadsmiljö.


Ämnen i artikeln:

Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor

Den höga urbaniseringstakten, både i Sverige och i övriga världen, ställer högre krav än någonsin på arkitekter, beställare och beslutsfattande tjänstemän. För att nå en hållbar samhällsutveckling kräver framtiden hållbara, nytänkande och adaptiva stadsdelar. Tiden kommer att påvisa om det vi gör idag håller tillräckligt hög kvalitet. Till exempel skulle Stockholms utmaning att bygga 140 000 bostäder till år 2030, kunna vara en rimlig uppgift, förutsatt att man samtidigt lyckas bygga hållbara stadsrum.

På Kjellander + Sjöberg har vi under de senaste åren frågat oss: vad är det som gör projekt  långsiktigt hållbara på riktigt? Vi har fördjupat oss i ämnet, utbildat oss, diskuterat frågorna både internt och med specialister, för att bredda kunskapen om hållbarhet när det gäller stadsrum, byggnader och arkitektur. Vi har formulerat principer för vad som genererar hållbar stadsmiljö.

Som ett led i det här arbetet har vi lanserat vad vi kallar en Workbook – ett verktyg och processguide som ska säkerställa resursmedvetenhet, effektivitet och kvalitet i arkitektur- och stadsbyggnadsprocesser. Med verktyget tar man ett helhetsgrepp om hållbara byggnadsprojekt och långsiktig stadsbyggnad.

I gemensamma processer, med våra kunder och samarbetspartner, vill vi fokusera på den unika möjlighet vi har idag – att skapa byggnader och städer för samtida livsmönster, som samtidigt är anpassningsbara för framtida behov, och som existerar inom naturens begränsade resurser. Vi anser att god arkitektur och stadsbyggnad förutom att förutsätta en inneboende materiell hållbarhet, dessutom ska erbjuda ett levande rumsligt sammanhang med offentliga platser, sociala möjligheter och förnyelsepotential.

Hållbara byggprocesser är komplexa. Därför vill vi definiera vad hållbarhet är, så att det blir tydligt för alla inblandade aktörer. Detta är ett sätt för oss att ta ansvar, och hjälpa kunder och andra samarbetspartners att göra samma sak. Som arkitekter har vi ett ansvar för att skapa bättre processer där projektets målbild definieras och efterföljs. Den här boken är ett av de verktyg vi använder för att åstadkomma just det. Projektmålets röda tråd skall, genom gott ledarskap, genomsyra projektet från skissfas till dess att det realiseras.

Vi anser att man alltid måste utgå från det kontextuella sammanhanget när det byggs och planeras för framtiden. Befintliga kvaliteter och mönster, så som människor, ekologi och historik betraktas som en tillgång som berikar arkitekturen och som i sin tur tas fram för den specifika platsen. Man ska kunna se potentialen i det redan etablerade och hur man kan utveckla den. Det handlar till exempel om vad man ska addera för att uppnå lyckade resultat, både för de som står för visionerna och för människorna som kommer att använda platsen. Ska man bygga för framtiden måste arkitekturen vara öppen och anpassningsbar.

Den byggda miljön har kanske aldrig varit mer utmanande och komplex än idag. Vi står inför en fascinerande tid och utveckling. Framtiden kräver nya metoder och tillvägagångssätt, men framförallt bredare samarbete och målformuleringar mellan inblandade parter. K + S Workbook har tagits fram för att kunna uppnå en reell förändring och för att lyckas skapa bra livsmiljöer, arkitektonisk kvalité och intressanta, sammanhängande stadsrum.

Linda Schuur
Arkitekt SAR/MSA, Kjellander + Sjöberg, Stockholm

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.