fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Video

Solna breder ut sig i nya planer

Publicerad: 7 mars 2016, 14:30

Råstasjön. Foto: Maria Nordlander.

Solna stad laddar för att växa från dagens 75 000 invånare till cirka 100 000 år 2030 och tar nu fram en ny översiktsplan där målsättningen är 800 nya bostäder om året. De närmaste 10-15 åren räknar man med investeringar på upp till 70 miljarder kronor.

Ämnen i artikeln:

Pehr GranfalkSolna

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om YouTube är blockerad under “Visa våra partners”.

Solna stad laddar för att växa från dagens 75 000 invånare till cirka 100 000 år 2030 och tar nu fram en ny översiktsplan där målsättningen är 800 nya bostäder om året. De närmaste 10-15 åren räknar man med investeringar på upp till 70 miljarder kronor.

Kommunstyrelsens ordförande i Solna, Pehr Granfalk, berättar att man i den nya översiktsplanen pekat ut fyra områden som staden vill lägga extra mycket kraft på.

– Det ena är att vi vill bygga en attraktiv stad, det vill säga att möta den efterfrågan på att leva och bo som finns här men också bygga en mer blandad stad, där man blandar upp arbetsområden med bostäder. Den andra är att vi bygger ihop Solna som är väldigt fragmenterat med vägar och spår som går genom kommunen, och här har vi tagit fram en strategi för att jobba bort det till 2030.

– Sedan har vi också tagit höjd för transportsystemet. Transporter och kommunikationer är avgörande för att vi ska klara av både fler bostäder och arbetsplatser. Och slutligen hur vi ska utveckla den blandning som Solna faktiskt är – vi har en tredjedel grönyta i kommunen men hur man ska få in det i stadsbyggnaden, att ta vara på det gröna ju mer man bygger, säger Pehr Granfalk.

En viktig förutsättning när man ska utveckla staden är en fungerande infrastruktur. I den avslutade Stockholmsförhandlingen ingår en ny tunnelbanelinje, Gula linjen, som sträcker sig från Odenplan till Arenastaden i Solna, via framväxande Hagastaden. Den nya sträckningen innebär att Solna stad kan ta höjd för att förtäta ännu mer och få till stånd mer bostäder och arbetsplatser, menar Pehr Granfalk.

Solna medfinansierar med 600 miljoner kronor och har även åtagit sig att bygga 4 000 bostäder i anslutning till infrastrukturutbyggnaden, vilket är ett tufft mål.

– Det blir en stor utmaning med alla lagar och regler som finns kring bostadsbyggande. Men det är självklart och ett slöseri om man inte använder infrastrukturen, men så är också nya bostäder ett sätt att betala för infrastrukturen, så det går hand i hand, säger Pehr Granfalk.

Flera stora utvecklingsprojekt har genomförts eller ska genomföras. Mot Stockholms kommungräns växer Hagastaden fram tillsammans med nya Karolinska vilket kommer innebära att kommungränserna suddas ut. I översiktsplanen pekar man också ut hur man vill binda ihop det på ett ännu tydligare sätt genom att göra Solnavägen till en stadsgata, vilket även påverkar dagens centrum i Solna.

Pehr Granfalk.

Pehr Granfalk.

– Solnavägen borde ju vara en bra promenadgata från Solna in till city men det är det inte i dag. Att göra den här genomfartsleden, vilket det är i dag, till något positivt är något vi tar höjd för i översiktsplanen. Solna centrum kommer vara en del av den omdaningen och bli mer av stadsmässig karaktär, tanken är ju att bygga bostäder längs Solnavägen och då är Solna centrum en viktig del utav detta, säger Pehr Granfalk.

I andra änden av Solna finns Arenastaden som inom kort får nya hyresgäster som Telia, Siemens och Svenska spel med flera. Nyligen invigdes också köpcentrumet Mall of Scandinavia i anslutning till nationalarenan i fotboll, ett projekt som visade sig lyckosamt för stadens unga arbetssökande.

– Samarbetet med näringslivet och de som öppnat butiker i Mall of Scandinavia har fått ut många i arbete. Vi ser en väldigt tydlig effekt, när vi tittar på arbetsmarknadsstatistiken som kom förra månaden så är Solna plötsligt en av få kommuner som har lägre ungdomsarbetslöshet än vad vi har arbetslöshet i stort, säger Pehr Granfalk.

Sedan ser gärna man gärna att Arenastaden kompletteras med bostäder så att det inte bara blir affärsverksamheter. Nyligen fick man dock en negativ dom där Mark- och Miljööverdomstolen upphävde detaljplanen för 600 bostäder vid Råstasjön. Möjligheter finns till att överklaga men från kommunens sida har man ännu inte beslutat hur man ska gå vidare.

Gräsänder vid Råstasjön. Foto: Maria Nordlander.

Gräsänder vid Råstasjön. Foto: Maria Nordlander.

Pehr Granfalk säger själv att det vore intressant för Sverige i stort att man överklagar av principiella skäl men själv är han mest intresserad av att få ett bra avslut mellan Råstasjön och det naturskyddsområde man planerar att inrätta kring de delar av Råstasjön som inte är aktuella för byggnation.

– Men det som är viktigt när man har stora krav från regering att man ska bygga infrastruktur, är att man också får lätta på statliga bördor och krav när det gäller buller, partiklar och kanske strandskydd för att underlätta, framförallt för att göra det svårare att överklaga. Bostäder är det som alla skriker efter, men det enda som inte är riksintresse när man överklagar till en miljödomstol eller liknande, vilket är väldigt konstigt och beklagligt och det som gör att bostadsbyggandet står och stampar i dag, säger Pehr Granfalk.

Mattias Fröjd

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev