Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Video

Hållbarhetsfrågorna jobbas in i vardagen

Publicerad: 27 januari 2015, 15:21

Harry Swartz ger en inblick i hur Coop Fastigheter ska vara klimatneutrala till 2020.

Ämnen i artikeln:

Coop FastigheterMatilda Lann

Coop Fastigheter är en del av KF-koncernen och det präglar hela företaget. Här gäller miljömedvetenhet och strikta hållbarhetsmål. Harry Swartz ger en inblick i hur bolaget ska vara klimatneutrala till 2020.

Grönt, grönt, grönt. Det är grönt överallt. Gröna paraplyn känns dock lägligt i rusket utanför den gröna entrén. Det går inte att ta miste på att vi är inne på Coops huvudkontor i Solna i Stockholm. Här sitter också Coop Fastigheter. Harry Swartz som är chef för hållbar utveckling och kvalitet på nämnda bolag kommer med bestämda steg och hårfrisyr a la Anders Borg och möter upp i receptionen. Min förhoppning om att få se honom göra entré i koncernens mörkgröna rutschkana som är utplacerad i mitten av byggnaden går genast i kvav. Kanske nästa gång.

Men allt det gröna passar ganska bra för vi ska prata hållbarhet. Flytten till Coops lokaler för ett drygt år sedan har medfört mycket gott på hållbarhetsområdet.

– Coop och KF har hela tiden drivit miljöfrågor väldigt starkt, det tycker jag har varit en draghjälp, jag känner att jag måste skärpa till mig ”det duger inte det där Harry, vi måste göra något mer”, säger Harry Swartz.

Driver utveckling i Indien
Och både koncernen och fastighetsbolaget tar i. Målet är att vara koldioxidneutrala till år 2020. För att nå detta jobbar de på flera håll för att minska utsläppen. Vilket är en utmaning eftersom det främst gäller handelsfastigheter som ofta har betydligt högre energiförbrukning än andra byggnader.

– Vi köper in så kallad ren el som kommer från vattenkraft och vindkraft och är ursprungsmärkt, all el vi använder i hela koncernen är förnyelsebar, säger Harry Swartz.

Men eftersom alla energiförbrukning på ett eller annat sätt har någon form av Co2-påverkan krävs ytterligare åtgärder. Därför klimatkompenserar Coop Fastigheter. Men detta görs på olika sätt. Till en av portföljerna som består av åtta fastigheter köper de något som heter Gold Standard.

– Det är ett sätt där man kompenserar genom att köpa eller vara delaktig i ett projekt som sen kontrolleras av olika FN-organ, att man verkligen producerar det man har sagt att man ska och det ska ske på ett koldioxidneutralt sätt.

De har ett projekt i Indien där de har uppfört ett pelletsverk, där tittar man inte bara på energieffektivitet utan också på de sociala bitarna, att de som jobbar där gör det under humana former; de har bostäder och pelletsen kommer inte från skogar som skövlas utan från spillvirke.

– Det här var första gången jag spontant kände att jag faktiskt gjorde skillnad när jag köpte den klimatkompenseringen, annars kan man ju köpa utsläppsrätter men det driver ingen utveckling. På det här sättet ser man jordklotet som en enhet, det jag gör i Indien påverkar oss i Sverige också.

Få med sig medarbetarna
När Coop Fastigheter bygger nytt är det miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld som gäller. Äldre byggnader försöker de certifiera med Breeam In-Use.

De senaste åren har Coop Fastigheter belönats med en rad utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. Coop Extra Mjölby tog hem titeln “Årets smarta butik” vid Butiksgalan 2013 och butiken var först i Sverige med att tilldelas guld i klassen handelsfastigheter inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Butiken utrustades med kylanläggningar där spillvärmen värmer upp butiken. Överskottsvärmen används vintertid för att värma marken utanför butiken och förhindra isbildning. Företaget kammade även hem Green Building Award 2010 för den klimatneutrala anläggningen Vår gård i Stockholm.

Men hur fortsätter man arbetet mot att bli ännu bättre, är det inte lätt att luta sig tillbaka och vara nöjd med det man åstadkommit?

– Jag tror att det viktigaste är att inte jag tar på mig någon ära, det är medarbetarna som ska känna stoltheten. Det ger ofta förbättringspotential när man blir synliggjord och man får en klapp på axeln. Det är snarare när man inte får det som lutar sig tillbaka och tänker ”det är ju ändå ingen som ser vad jag gör”. Nu vill man ju fortsätta att vara i framkant, säger Harry Swartz.

Han menar att hans viktigaste uppgift är att jobba in hållbarhetsfrågorna i vardagen och ge medarbetarna verktygen för det, så att de har rätt riktlinjer att arbeta efter.

– Hållbarhetsfrågorna kan inte snurra bredvid någonstans. Likaväl som att man gör en ekonomisk kalkyl så kan inte det vara separat. Exempelvis de som ansvarar för att köpa in möbler de ska veta vilka märkningar det ska vara, det gäller att jobba in det i allas dagliga rutiner, säger han.

Gröna transporter problematiskt

Harry Swartz

Harry Swartz

En annan del i hållbarhetsarbetet är att energieffektivisera transporter. När Bromma Blocks byggdes för några år sedan uppmärksammades Coop Fastigheters (då KF Fastigheters) gröna transporter. Last till och från området samordnades och 8-10 procent mindre transporter krävdes än normalt, vilket motsvarade cirka 500 ton mindre koldioxidemissioner i detta projekt.
– Det var ett sådant jätteprojekt och vi skapade noder för att dra ner på miljöbelastningen och få det mer rationellt.

Men Harry Swartz är försiktig med att uttala sig om gröna transporter i och med att det inte finns någon fast definition på vad det egentligen innebär.
– Vad väger man in i ordet klimatneutrala transporter? Allt blir ju så relativt, så länge man inte har definierat exakt vad något är. För oss är gröna transporter att man har gjort en beräkning på hur mycket det belastar miljön. Vi vill att entreprenörerna ska ha kontroll på hur mycket de påverkar miljön, och när vi upphandlar så är det en faktor.

Tillsammans med studenter
När inte Coops egen kompetens (och tid) räcker till, då tar man in det tunga artilleriet: studenterna. Backaplan, som är en del av Älvstaden i Göteborg är ett av områdena där Coop Fastigheter är med och utvecklar en ny stadsdel. Det före detta industriområdet håller långsamt på att förvandlas till modern stad. För att säkerställa att även uppvärmningen blir så energieffektiv som möjligt samarbetar Coop Fastigheter med studenter. I detta fall handlar det om Chalmers tekniska högskola som har tittat närmare på hur man kan ta till vara på spillvärme.

– Det var ett par studenter som hjälpte oss att titta på hur vi kan använda spillvärmen från kylmaskiner för att värma bostäder runt i området, säger Harry Swartz.

Några år tidigare var det KTH som gjorde en liknande studie.
– Vi byggde en väldigt modern butik i Västerås, där vi inte tillförde någon värme utifrån utan man lever på spillenergin ifrån kylmaskiner och belysning.

Studenterna från KTH gjorde mätningar på energiflödena och vart de tog vägen.
– Så vi hade det som underlag. Ibland kommer studenter till oss med idéer men det händer också att vi har förslag på vilka arbeten de kan göra.

En kylig utmaning
Harry Swartz har jobbat på Coop Fastigheter i 17 år. Men han tröttnar inte. Det är de ständigt nya utmaningarna som gör jobbet givande. Han kommer från förvaltningssidan och jobbade som tekniskt ansvarig innan han axlade ansvaret som miljöchef.

– Jag upplever det själv som en positiv grej att jag har jobbat i de här olika facken med olika saker innan jag började jobba med hållbarhet. Jag jobbade mycket med miljöfrågor kopplade till tekniken tidigare, säger han.

Även om Harry Swartz ser ut att uppskatta det mesta med sitt arbete finns det ändå en kommande utmaning som han funderar extra mycket på.

– I närtid kommer något som heter F-gasförordningen inom kyla att bli aktuellt. I kylmaskiner finns det olika kemikalier, köldmedel som det heter, och nu ska man i princip gå över till att använda naturliga köldmedel utan kemikalier, säger Harry Swartz.

Kylmaskiner har stort påverkan på miljön och Coop har redan installerat de nya kylsystemen i all nybyggnation. Men de nya reglerna kräver mer än så.

– Nu måste vi även ta hand om befintliga butiker och det kommer att bli en rejäl utmaning.

Matilda Lann

Text & Foto
Matilda Lann, Reporter

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev