Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Slå vakt om det demokratiska samtalet

Vi tar demokratin för given och ser rätten att få uttrycka tankar och åsikter samt att argumentera i frågor som rör samhällsbyggandet som självklar. Idag är denna utmanad.

Publicerad: 21 november 2018, 14:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Göran Cars. Foto: Sigurdur J. Olafsson.


Ämnen i artikeln:

Göran Cars

Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 4, 2018.

Vi tar demokratin för given och ser rätten att få uttrycka tankar och åsikter samt att argumentera i frågor som rör samhällsbyggandet som självklar. Idag är denna utmanad.

Sverige är för många en förebild för ett öppet samhälle där yttrande- och tryckfrihet är omhuldade rättigheter. Denna öppenhet har tjänat oss väl och det tillåtande samtalet har skapat grogrund för utveckling av samhället men också för kreativa och nytänkande lösningar.

Idag möter vi en ny verklighet. Individer och grupper använder yttrandefriheten på ett sätt som underminerar det demokratiska samhället. Det kanske tydligaste uttrycket för detta är nazistiska grupper som har det uttryckliga målet att avskaffa demokratin och samtidigt använder sig av yttrandefriheten för att störa, hota och obstruera politiska motståndare.

Men hotet mot demokratin kommer också från andra håll. I ökande grad utsätts politiker för påhopp och hot för att de inte fattar ”rätt beslut”. Under förevändning att vara ”folkets röst” utövas påtryckningar i syfte påverka. Dessa grupper hävdar att de vill bli lyssnade på, när de i själva verket vill bli åtlydda. Uppdrag Gransknings program om nedskärningarna vid sjukhuset i Kramfors är en tydlig illustration av problematiken. Här blev resultatet att ett flertal politiker lämnade sina uppdrag. Fallet Kramfors är inte unikt. Många av de politiker som har att fatta beslut om samhällsutveckling och stadsbyggande kan omvittna en liknande verklighet. Planer och beslut utmanas av de som vill annorlunda. Förolämpningar, okvädningsord och hot är för många vardag. Tanken på vart detta leder är förskräckande. De som skriker mest och högst sätter agendan. Politikens roll utarmas och tilltron till demokratin urholkas. Och det kan gå fort, precis som det gjorde i Italien på 1920-talet och i Tyskland på 1930-talet.

Vi kan inte längre sitta med armarna i kors och tro att vår demokrati är en given självklarhet. Tre saker måste upp på agendan. För det första krävs en kraftfull politik för att lösa de påtagliga problem, exempelvis gängkriminalitet och integrationspolitik, som utgör grogrunden för populism och odemokratiska rörelser. För det andra måste vi skärpa lagstiftningen. Vari ligger logiken att ge organisationer som har ambitionen att avskaffa demokratin rätten att använda yttrandefriheten för att nå sina mål? Självklart borde också straffen för verbal förföljelse och hot skärpas. Men parallellt måste vi som individer och civilsamhälle stå upp och visa att vi inte accepterar angrepp på yttrandefriheten och demokratin. Vårt demokratiska samhälle är skörare än vi tror. Det kan aldrig tas för givet – det måste alltid vårdas och försvaras.

Göran Cars
Professor i samhällsplanering

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Göran Cars

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev