Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Medskapande av delaktighet?

Publicerad: 6 mars 2017, 14:19

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet studerar hur medskapande av kultur kan användas för att skapa en inkluderande stad. Som fallstudie används kulturhuvudstadsåret i Umeå, 2014.


Ämnen i artikeln:

UmeåUmeå universitetFastighetsmarknaden i norra Sverige

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet studerar hur medskapande av kultur kan användas för att skapa en inkluderande stad och vilka konsekvenser medskapande får för demokrati och deltagande i en lokal kontext. Som fallstudie används kulturhuvudstadsåret i Umeå, 2014.

Kulturens har en roll för skapandet av ekonomisk tillväxt och social sammanhållning. Under kulturhuvudstadsåret i Umeå, 2014, lyftes medskapande som kulturell process fram liksom medskapande som ett sätt att skapa mening i samarbete mellan organisationer och medborgare. Summeringen av året visade dock att erfarenheterna kring hur medskapandet fungerat var motsägelsefulla, vissa menade att man lyckats skapa deltagande medan andra kände sig utnyttjade och åsidosatta.

Deltagande är något positivt men det kan också vara destruktivt om det inte sker i en demokratisk kultur. I denna studie menar man att exkludering och marginalisering ska ses i en kontext där maktrelationer, så som klass, genus och etnicitet reproduceras och förhandlas. Utifrån ett kritiskt perspektiv är man intresserade av vad medskapande fick för betydelse under Kulturhuvudstadsåret, och hur man omsatte medskapande i praktiken, från ansökan för att få arrangera evenemanget till dess konsekvenser på längre sikt.

Fallstudien genomförs i tre delar som tillsammans ska bidra till ökad förståelse för hur kulturpolitik kan bidra till social inkludering och hur medskapande hanteras i policy och praktik.

1. Under studiens första del tittar man närmare på maktojämlikheter i kulturella evenemang och på vilka grunder och på vilket sätt medborgare och kulturorganisationer får möjlighet att delta och på vilket sätt kan detta bidra till en mer rättvis stad.

2. I den andra delen undersöks de förutsättningar för medskapande som fanns under Kulturhuvudstadsåret och hur individuella kulturaktörer/-organisationer förhöll sig till och upplevde ramverket kring medskapande.

3. Under studiens avslutande del vill man få kunskap om de spänningar och motsättningar mellan inkludering och exkludering inom ramen för ramverket för medskapande som finns. Genom att sätta analyserna i ett bredare sammanhang av andra Kulturhuvudstadssatsningar och kulturpolitiska satsningar generellt hoppas man få en fördjupad förståelse för de begränsningar för medskapande som fanns.

Forskningen kommer att bedrivas av en ämnesövergripande forskargrupp med en gemensam bakgrund i kritisk urbanforskning.

Mattias Fröjd

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.