Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Länsstyrelsen som samhällsbyggare

Jag har under de senaste åren varit inblandad i ett stort antal stadsbyggnadsprojekt runt om i landet. När jag summerar intryck vore det en överdrift att påstå att kommunerna rosar länsstyresens medverkan och inspel i planeringsprocessen, snarare tvärtom. Men det skulle inte behöva vara så. Om vi vänder blicken norrut finns mycket att lära.

Publicerad: 28 september 2015, 15:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Göran Cars. Foto: Sigurdur J. Olafsson.


Ämnen i artikeln:

LänsstyrelsenGöran Cars

Enligt PBL ska länsstyrelsen granska och avge yttrande över planförslag. Uppdraget är bl.a. att se till att nationella intressen beaktats. Kritik som ofta framförs är för det första att länsstyrelsen ofta talar med olika röster. Det är inte ovanligt att yttranden kommer från olika tjänstemän och olika enheter, och att dessa vare är koordinerade eller ens förenliga. För det andra, att länsstyrelsens bedömningar kommer in i sena skeden och innebär omtag och att planeringsprocessen förlängs.

Dessa problem kan dock undvikas, utan ingrepp i lagar och andra regelverk. Istället handlar det om att utveckla nya förhållningssätt. Länsstyrelsen i Norrbotten förtjänar lyftas fram som ett exempel på nytänkande. I Kiruna har länsstyrelsen i stället för att avvakta kommunens planer och sedan göra en granskning, löpande deltagit i planeringen. Fördelarna är uppenbara. Ett större stadsbyggnadsprojekt rymmer som regel frågor där lokala och nationella intressen kan komma i konflikt. Sådana intressekonflikter har länsstyrelsen lyft och de har kunnat hanteras i tidiga skeden, för att processen inte senare ska hamna i återvändsgränder. Man har också internt koordinerat olika nationella intressen innan de kommuniceras med kommunen.

En viktig iakttagelse är att den nya rollen för länsstyrelsen bidragit till en förändring av professionella perspektiv. I den traditionella rollen var uppgiften att i efterhand granska om planförslaget kolliderar med nationella intressen. Rollen var ’regelbevakarens’ med uppgift att identifiera problem. I den nya rollen är uppdraget att vara proaktiv, att påtala frågor som skulle kunna bli konfliktfyllda. Snarare än att lyfta problemperspektivet får länsstyrelsens en kreativ roll, genom att i tidiga skeden delta i arbetet att utveckla lösningar som är förenliga med såväl lokala som nationella intressen. Rollen blir möjliggörarens.

Erfarenheterna från Norrbotten är mycket positiva. En förutsättning för att kunna rekommendera andra länsstyrelser att ta efter Norrbottens exempel är dock att de har en stark integritet och är glasklara över sin roll. Länsstyrelsen i Norrbotten har på ett påtagligt sätt bidragit till att effektivisera planeringen i Kiruna, utan att på något sätt ge avkall på sitt ansvar att företräda nationella intressen. Övriga län i Sverige har mycket att lära.

Göran Cars
Professor i samhällsplanering, KTH

Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer fyra.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LänsstyrelsenGöran Cars

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev