torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Krönika

Har vi råd att strunta i välfärden?

Våra städer växer i rekordfart, men växer vi smart, rätt och på ett attraktivt sätt?

Publicerad: 17 januari 2019, 14:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ulla Bergström. Foto: White Arkitekter.


Ämnen i artikeln:

Ulla BergströmWhite arkitekter

Våra städer växer i rekordfart, men växer vi smart, rätt och på ett attraktivt sätt?

Idag utgår planeringen till stor del från de bostadsmål som kommunerna satt upp. Men för att bygga långsiktigt hållbara städer behöver vi mer än tak över huvudet. Vi behöver mötesplatser, platser för att utvecklas och dela idéer. Så var ska välfärdens funktioner inrymmas och samordnas?

Förr talade man om kyrkan mitt i byn som den naturliga mötesplatsen i samhället. Hur skapar vi den platsen 2018 men i en modern kostym, en plats där alla känner sig välkomna oavsett religion, könstillhörighet, ålder, funktionsvariation och kultur? Platser som kan innehålla aktiviteter som för människor samman. För möten är viktiga, och det är vi människor som fyller platser med mening och innehåll.

När vi idag förtätar våra städer kanske simhallen blir centrumbyggnaden i den nya stadsdelen. Folkhälsa med sport och idrott är viktigt, aktiviteter där alla har samma möjlighet att delta, som bygger samhällen och motverkar segregation, är prioriterat. Tillgänglig och jämlik arkitektur bidrar till ett demokratiskt samhälle. För att nå framgång krävs både identitetsskapande arkitektur av hög kvalitet som rätt placering av byggnaderna i staden. Tillväxt i alla ära, men attraktivitet och hållbarhet är minst lika viktiga ingredienser i staden. När de attraktiva publika miljöerna tar plats i stadsrummet gör de också det i allmänhetens medvetande.

Vi arkitekter ska rita byggnader i allmänhetens tjänst, som svarar på de mänskliga behov som finns i vårt välfärdssamhälle – det handlar exempelvis om vård, skola, universitet, äldreboenden, kulturhus, kommunhus och resecentrum. Tillsammans med bostäder och offentliga rum bildar de vår gemensamma livsmiljö och blir viktiga noder i den sociala infrastrukturen. Byggnaderna blir breda kontaktytor mellan människor som leder till ökad sammanhållning och integration. Värden som tillförs är ökad trygghet när gator och offentliga platser befolkas, samt bättre underlag för kommersiell service. Digitala verktyg ger stöd till att utforma platser i dialog med medborgare och lär oss mer om hur vi tillsammans kan hitta nya innovativa lösningar med fokus på livet i centrum.

Men har vi råd att bygga välfärd? Landets kommuner och landsting står nu inför rejäla och ofta kostsamma utmaningar, men också nödvändiga investeringar. På 60-talet ansågs Sverige vara modigt och innovativt. Vi spände bågen och blev internationellt kända för publika miljöer och arkitektur som låg i framkant. Det fanns stark tilltro på framtiden och att skapa ett modernt samhälle för alla. Kommande mandatperiod vill jag se liknande mod från politiker: Våga ta beslut och prioritera publika platser! Publika byggnader och mötesplatser skapar vår kultur och ger oss identitet.

Och identitetsskapande arkitektur ska vara drivkraft i stadsutvecklingen. Låt oss vara modiga och innovativa så att vi kan anses vara en progressiv förebild även i framtiden. Har vi verkligen råd att strunta i att bygga välfärd?

Ulla Bergström
Kontorschef Stockholm, White Arkitekter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev