onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Krönika

Gör det lättare att välja rätt än vad det är att välja fel

Vi kan hylla och klappa varandra på axeln för att vi cyklar då och då, kör en elbil eller sop-sorterar, och tro mig detta är bra – alla får tummen upp även från mig. Men för att realistiskt nå målen, på riktigt, måste mer göras i större skalor och det behövs politiska beslut som visar vägen långsiktigt.

Publicerad: 5 juni 2018, 13:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Linda Schuur. Foto: Anna-Lena Ahlström.


Ämnen i artikeln:

Linda Schuur

Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 1.

”De globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser”, står det på regeringens hemsida.

Fantastiskt! Kommer fattigdom vara utrotad om mindre än 15 år? Kommer förutsättningarna för ett hållbart liv, val och utveckling vara mer standard än undantag?

I en analys av OECD-länderna anses Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz ha de bästa förutsättningarna att leverera på målen i Agenda 2030. Av de fem länderna ligger Sverige i topp. Ännu mer fantastiskt!

Hur ska det gå med det svenska arbetet vad gäller Agenda 2030 (globala mål för hållbar utveckling)? 17 ambitiösa och omfattande mål, som i sin tur är uppdelade på 169 delmål.

Näringsdepartementet har format ”Kommittén för modernare byggregler” för att hitta sätt att minska klimatpåverkan från byggande och byggmaterial, som skall resultera i förändring av regelverken, BBR, PBL, PBF. Mycket välkommet, både för branschens och miljöns skull. Förhoppningsvis kommer även förslag på införanden av krav på offentliga upphandlingar likt de i Norge (se nedan) vilket skulle innebära ytterligare ett steg i rätt riktning. Vad som kommer fram ur kommittén – indikationer, krav och regler – kommer att vara avgörande för att nå målen i Agenda 2030.

I dagsläget används LCA mest som en bekräftelse i slutskedet av designprocessen, genom tidskrävande Excel dokument. Men man ser att detta bli mer betydelsefullt och att flera jobbar på att göra det till ett autogenererat verktyg för att underlätta hållbara designbeslut tidigt i processen. När vi, på riktigt i samtliga projekt och skeenden, tidigt får in LCA i utvecklingen av projekt, där de största materialvalen görs, så ökar potentialen märkbart att påverka slutresultatet.

I Norge finns det redan krav på att statliga byggnader ska ha 30-50 procent lägre GWP (Global warming potential) än referensbyggnader. I Sverige gick Boverket 2017 ut med en vägledning för LCA, men det finns fortfarande inga riktiga krav.

Vi kan hylla och klappa varandra på axeln för att vi cyklar då och då, kör en elbil eller sop-sorterar, och tro mig detta är bra – alla får tummen upp även från mig. Men för att realistiskt nå målen, på riktigt, måste mer göras i större skalor och det behövs politiska beslut som visar vägen långsiktigt. Beslut som ställer krav och som premierar rätt val, både för de enskilda medborgarna men framförallt inom produktionsbranschen, kläder, byggnader, bilar, mat etcetera, allt som produceras måste säkerställas att det görs på rätt sätt innan det når konsumenten. Genom ekonomiska incitament för att stimulera rätt val, val som bidrag till bättre, mer hållbara produktionsmetoder ökar dessutom chansen att omställningen till fler och mer miljömässiga alternativ gynnas och de icke hållbara alternativen elimineras, då är vi nära Agendans mål.

Linda Schuur
Grundare, STHLMNYC och Arkitekt M. arch, Affärsutvecklare, CFMoller Architects

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Linda Schuur

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev