fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Krönika

Fortsatt klokt att investera i samhällsfastigheter

Det finns mycket som fortsätter att tala för samhällsfastigheter, skriver Keyvan Houshmand.

Publicerad: 31 augusti 2020, 14:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Keyvan Houshmand, head of real estate investments på Serendipity och medlem i MERC Talangnätverk. Foto: Serendipity


Ämnen i artikeln:

Merc

Samhällsfastigheter är ett förhållandevis ungt segment för den privata sektorn men ett moget segment för den offentliga sektorn. Samhällsfastigheter innebär generellt en lägre risk jämfört mot flera andra fastighetssegment, vilket återspeglar sig i det förhållandevis låga i avkastningskravet. Gemensamt för alla samhällsfastigheter är att de är direkt eller indirekt skattefinansierade. Det medför att investerare kan förvänta sig trygga hyresintäkter från ekonomiskt stabila hyresgäster som i regel skrivs på långa hyrestider.

Fastighetstransaktioner inom utbildning, vård och omsorg tog fart år 2008/2009. Sedan dess har marknaden för samhällsfastigheter ökat explosionsartat och mycket talar för en fortsatt ökning. 

Marknaden för samhällsfastigheter visar stora icke-konjunkturkänsliga behov

Sedan 2007 har det tillkommit 600 nya platser för gruppbostäder varje år. I och med att färre personer blir beviljade personlig assistans från Försäkringskassan måste de istället vända sig till sin kommun för insatser enligt LSS, detta medför att behovet av gruppbostäder ökar.

Läs även: Samhällsfastigheter högst på investerarnas önskelista

Gruppbostad och dess framtida behov:

1. Behovet av gruppbostäder har ökat kontinuerligt sedan 2007.

2. Det finns idag ett behov om 220 st nya gruppbostäder årligen för att balansen ska återställas.

3. Boverkets analys visar ett underskott hos 35% av landets kommuner de kommande fem åren.

4. Ökad befolkning och längre livslängd indikerar för fler personer med funktionsnedsättningar.

5. Regeringens reglering 2016 medför att färre personer blir beviljade personlig assistans hos Försäkringskassan vilket resulterar till att fler personer kommer flytta till gruppbostäder.

6. Det stora underskottet av gruppbostäder har lett till viten för flera kommuner på grund av ej verkställda beslut vilket är en trend som inte verkar vända.

Äldreboende och dess framtid:

1. Det behöver byggas minst 560 äldreboenden de närmaste sex åren.

2. Boverkets analys visar ett underskott hos 30% av landets kommuner de kommande fem åren.

3. Ökad befolkning och längre livslängd indikerar för fler personer i behov av äldreboende.

4. Barnkullarna på 1940-talet var mycket större än de som föddes tidigare, vilket innebär att det är fler människor än tidigare som kommer behöva bo på äldreboenden.

Fastigheter för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och dess framtid:

Den nya generationen födda på 2010-talet skapar ett större behov av skolor. Demografin styr behovet av skolor och nu har Sverige hamnat i en situation där det behöver byggas många fler skolor än tidigare för att kunna tillhandahålla lika tillgång till utbildning för alla Sveriges barn och ungdomar.

Läs även: Svefa: Samhällsfastigheter hetast just nu

Det behövs 1 400 nya skolor fram till 2026. Enligt finansdepartementets beräkningar kommer det att krävas ett omfattande bygge av förskolor, grundskolor och gymnasier runtom i landet till 2026. Totalt kommer det att behövas 719 förskolor, 398 grundskolor och 278 gymnasier, om antalet barn per verksamhet beräknas utifrån dagens nivåer.

Slutsatser och hypoteser:

Fastighetssektorn har flera olika segment där alla kan generera en god avkastning. Dock bör man vara medveten om att vissa delar är mer robusta än andra, i synnerhet när marknaden får uppleva utmaningar från en rådande viruspandemi. Därför kan investering i samhällsfastigheter anses vara en klok investering då efterfrågan av dessa fastigheter vida överstiger utbudet som också har stabila intäkter över lång tid med bärighet genom marknadens olika cykler.

Keyvan Houshmand, head of real estate investments på Serendipity och medlem i MERC Talangnätverk, fastighetsbranschens talangnätverk där unga talanger erbjuds en plattform för att träffas, utbyta erfarenheter och skapa långsiktiga samarbeten.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Merc

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev