Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Ett år i pandemi – hur mår branschen?

Sophia Granswed Baat och Karolina Landgärds har frågat medlemmarna i Merc Talangnätverk för att ta reda på hur fastighetssektorn står sig efter över ett år med pandemi. ”Få fastighetsägare verkar ha lidit av några större negativa effekter på hyres- och vakansnivåer, vilket gör att osäkerheten försvunnit” skriver de.

Publicerad: 4 maj 2021, 12:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karolina Landgärds och Sophia Granswed Baat.


Ämnen i artikeln:

CoronavirusetMerc

Arbetslösheten uppgick till nästan 10 procent i mars 2021, vilket är något bättre än vi vågat hoppas på. Ungdomar är en av grupperna som drabbats hårdast och ungdomsarbetslösheten (15-24 år) uppgick i mars till 28,3 procent. Men trots pandemi, nedstängningar och fallande BNP i stora delar av världen, tickar börsen uppåt. Låga räntor, kraftiga statliga stimulanspaket och inte minst, en god framtidstro, har fått företag och människor att fortsätta investera. 

– Efter en kort avvaktande period under förra våren, till följd av osäkerhet kring de långsiktiga effekterna av pandemin, sköt transaktionsmarknaden åter fart och är i dagsläget starkare än någonsin. Få fastighetsägare verkar ha lidit av några större negativa effekter på hyres- och vakansnivåer, vilket gör att osäkerheten försvunnit. Detta samtidigt som räntorna är fortsatt låga och att det finns mycket kapital som ska placeras, driver på efterfrågan och priser, Olle Håkanson Nobel, Co-Head of Croisette Transactions. 

Läs även: Trots corona: Butikslokaler lika populära som tidigare

Ett segment i fastighetsbranschen har drabbats hårdare. Inom uthyrning och fastighetsservice har över 17 000 personer varslats mellan januari 2020 och mars 2021. Handeln hade en minskad efterfrågan redan innan pandemin, vilket fått stora följdeffekter. Men till och med hotellfastigheter, där många operatörer haft det tufft, har ändå haft god efterfrågan om objekten bara legat i rätt lägen, menar Olle Håkansson Nobel. 

Generellt har fastighetsbranschen klarat pandemin väl och omställningen till att jobba på distans med digitala möten har skett i rekordfart. Plötsligt kan man ha möten med tre kommuner inom loppet av tre timmar. Bränna av ett träningspass, rasta hunden, hämta på förskolan och ta ytterligare några möten. Men vi saknar våra kolleger. Vi vill träffas och bolla våra tankar, utmaningar och idéer. 

Vi vill ha inspiration för att hitta motivation. Vi vill bli sedda på riktigt och inte bara genom en skärm. Det är åtminstone vad våra medlemmar i Merc svarat på den enkät som skickades ut i februari-mars i år. Hälften anger att tidseffektivitet är den största fördelen med att jobba hemifrån, då man exempelvis slipper lägga tid på resor. Därefter följer god arbetsro som ytterligare en fördel. 

Den största nackdelen är att motivationen sviktar, följt av att man lätt jobbar för mycket utan pauser, då gränsen mellan jobb och fritid suddas ut. Flera anger också att det är tidskrävande när man inte har kolleger till hands som man tidigare enkelt kunde rådfråga, och att den ergonomiska arbetsmiljön är bristfällig. 

Läs även: Whites nya kontorschef om flexibla kontor och internationell expansion: ”Nya marknader är ett sätt att säkra upp” 

Samtidigt har vi blivit bortskämda med att bestämma själva, när, var och hur vi vill jobba. Av de tillfrågade uppger 60 procent att de vill kunna bestämma själva när de ska jobba på kontoret och när de ska jobba hemma, även efter pandemin. Vidare vill 20 procent fördela tiden på jobbet och hemma till lika delar, medan resterande 20 procent endast vill arbeta på kontoret. Färre än 1 procent vill enbart arbeta hemifrån. 

– Efterfrågan på kontorsytor har varit en av de stora diskussionspunkterna under det senaste året, men de flesta aktörer är nu övertygade om att det snarare är på väg att förändras, med större krav på flexibilitet, än försvagas. Därför ser vi inte några negativa effekter på efterfrågan på kontorsfastigheter, utan snarare en begynnande tro på att det finns stora möjligheter även utanför de traditionella kontorsklustren, Olle Håkanson, Co Head of Croisette Transactions. 

Det finns dock större orosmoln på pandemihimlen. I september 2020 skrev vi, ”den stora frågan vi bör ställa oss är; hur kommer social distansering, avsaknad av dagliga kafferaster med kolleger, och spontana möten mellan människor att påverka vår psykiska hälsa på sikt? 

Nu vet vi att pandemiåret, för vissa, inneburit värre farhågor än att fysiskt smittas av viruset.  Trots att vi förutspådde att gruppen äldre skulle vara de som kom att drabbas hårdast, ser vi nu hur även målgruppen barn och unga tagit en stor smäll. Isolering i hemmet, distansundervisning i skolan, inställda träningar, stängda simhallar och fritidsgårdar, har försämrat många ungas psykiska hälsa. Bris rapport över pandemiåret 2020 vittnar om ångest, familjekonflikter och ökat våld i hemmet. Flera rapporter menar att unga är den mest utsatta gruppen under pandemin när det gäller psykisk ohälsa, trots att det är de äldsta som har haft hårdast restriktioner. 

När vi frågade våra medlemmar om deras mående, uppgav lyckligtvis närmare 80 procent att de mådde väldigt bra. Vidare uppgav 13 procent att de mådde okej/bra och övriga 7 procent uppgav att de mådde väldigt dåligt. Den sista siffran kan ses som relativt låg i sammanhanget, men i antal personer rör det sig om alltför många individer. Mår man dåligt är det också svårt att leverera på topp, vilket kan påverka företaget både kort- och långsiktigt. 

– Ett bra ledarskap har alltid legat högt på medarbetarens önskelista och i rådande situation är detta viktigare än någonsin. En närvarande ledare med förmågan att hitta nya sätt för ett team att integrera, för bibehållen känsla av gemenskap, kan vara helt avgörande om en medarbetare väljer att stanna på bolaget eller söka sig vidare, Erika Klingberg, Head of Croisette Human Capital. 

Avslutningsvis vill vi uppmana alla arbetsgivare att på riktigt fråga era anställda hur de mår, hur ni kan hjälpa dem att nå sina mål, och bara finnas där som extra stöd i denna mycket speciella tid. För om fastighetsbranschen ska fortsätta blomstra, måste vi alla kunna prestera. 

För att kunna prestera måste vi må bra, detta är allas ansvar – inte bara den enskildes, utan även samhällets och arbetsgivarens. 

Sophia Granswed Baat och Karolina Landgärds, båda verksamma i Merc Talangnätverk.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

CoronavirusetMerc

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.