Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Dra inte alla branscher över en kam!

När jag först hörde att Jean Tirole var föreslagen som ekonomipristagare tänkte jag: ÄNTLIGEN! Och jag beredde mig att skryta: Jag har läst boken!

Publicerad: 13 oktober 2014, 09:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gunnar Wetterberg. Foto: Mattias Fröjd.


Ämnen i artikeln:

Gunnar Wetterberg

Men när jag ögnade motiveringen föll skrytet samman. Jean Tirole får priset för sina insatser när det gäller analyser och teorier om marknadsmakt och reglering.

Det är det som nog gör Tirole till de mest inflytelserika pristagarna. Han har varit verksam på en rad områden, ibland med egna teorier, ibland genom att ordna sina egna och andras tankar till nya, sammanhållna ramverk för tänkandet. Det är ramverk som inte stannar inom akademin, utan har stark bäring på hur ekonomin fungerar och kan organiseras.

Under första hälften av 1990-talet var jag ansvarig för Finansdepartementets långtidsutredning. Bland allt det dramatiska som hände hörde oredan på de finansiella marknaderna till det mest svårgripbara. Sent omsider hittade jag vad jag önskat mig då. Tirole gav 2006 ut ”The Theory of Corporate Finance”. Det var en mäktig kloss, 644 sidor i generöst läroboksformat, med nyttiga och tankeväckande översikter över vad forskningen vet och tror.

Tiroles bok handlar om de pengar som ett företag behöver för att finansiera sin verksamhet. I skiftet mellan 1950- och 1960-talet publicerade de blivande ekonomipristagarna Franco Modigliani och Merton Miller två artiklar som i princip gick ut på att det inte spelade någon roll på vilket sätt finansieringen går till, om företaget lånar pengarna eller om det ger ut aktier, hur det delar ut vinsten eller något annat.

Jean Tirole visar att det i själva verket finns väldigt mycket mer att säga. Han börjar med ersättningen till företagens chefer, med ABB och Percy Barnevik som svensk fotnot, men går långt utöver nyhetsflödets vanligaste kommentarer.

En av bokens grundläggande frågor gäller valet mellan lån och aktiekapital. Aktiekapitalet låter företaget arbeta på lång sikt, lånen måste omsättas och varje nytt lånebeslut förutsätter en prövning av vad företaget uträttat. Ju mer beroende företaget är av sina lån, desto mer ingripande villkor kan långivarna ställa; samtidigt som aktier innebär att ägare utifrån får ett bestående inflytande över hur företaget styrs.

För ägaren/grundaren som vill utveckla sina idéer har finansieringen avgörande betydelse. Den som är beroende av lån löper risken att bara komma en liten bit i taget, innan han måste avlägga räkenskap.

Aktier ger normalt högre avkastning än lån. Den som köper aktier riskerar att bli av med alla sina pengar om bolaget går dåligt; långivaren kan rädda sig helt eller delvis genom att tvinga företaget att sälja sin egendom. Det är risken som motiverar den högre avkastningen. Samtidigt skrämmer just risken många småsparare. Under de senaste årtiondena har indexfonderna blivit en lösning. Genom att skaffa sig aktier som speglar hela börsens sammansättning blandar fonderna riskerna och ger den enskilde spararen möjlighet att skydda sig mot riskerna i det enskilda fallet.

Tirole varnar för att detta beteende rymmer risker för samhällsekonomin. Ju fler som avstår från att utöva den kontroll som ägandet egentligen är förenat med, desto färre blir spärrarna mot att företagsledningarna hittar på dumheter.

I ett avslutande kapitel tar han upp politikens betydelse. Hur staten behandlar olika finansieringslösningar har stor betydelse för näringslivets förutsättningar.

Därmed tar läroboken steget rakt in i dagens svenska debatt. Företagsskattekommittén handlar just om detta. Ska staten fortsätta att gynna lånefinansiering, eller ska den vara neutral mellan eget kapital och lån?

Och ska man i så fall söka särlösningar för fastighetsbolagen, om de hamnar i kläm? För det är just en av de saker ekonomipriskommittén lyfter fram: Jean Tiroles varning för att dra alla branscher över en kam.

Gunnar Wetterberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Gunnar Wetterberg

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev