torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

”Vi gör en ansvarsfull försäljning av Vällingby Centrum”

En försäljningsstrategi är framtagen för Vällingby Centrum. Den innefattar över 80 000 kvadratmeter av kommersiella ytor, med exempelvis 90 butiker. Nu går vi vidare med en ansvarsfull försäljning, med särskild hänsyn till stadens kulturverksamheter. Genom detta får staden pengar till viktiga investeringar och fastighetsbeståndet renodlas, skriver Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

Publicerad: 17 juni 2020, 10:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad. Foto: Wikipedia / Moderaterna


Ämnen i artikeln:

Vällingby CentrumDennis WedinStockholms stad

När Vällingby Centrum invigdes 1954 blev det en internationellt uppmärksammad händelse. Framförallt på grund av den övergripande ABC-planprincipen, där A står för arbete, B för bostäder och C för centrum. ABC-stadens syfte var att det skulle bli ett litet samhälle där allting som människor behöver skulle finnas och vara lättillgängligt. Vällingby blev ansiktet utåt för svensk samhällsplanering och 50-tals arkitektur.

Idag är Vällingby Centrum en kommersiell centrumanläggning. Det ägs av Svenska Bostäder, som sedan 2012 anlitat en privat förvaltare med ansvar för drift och uthyrning, och som tillsammans med bostadsbolaget arbetat långsiktigt för att utveckla utbudet, vilket har stärkt Vällingby som ett levande centrum.

Läs även: Stockholms stad ska sälja Vällingby centrum

Den grönblåa majoriteten i Stockholms stadshus arbetar för att fastigheter som inte används för egna verksamheter eller som inte bedöms vara av långsiktig strategisk vikt för staden ska övervägas att säljas. Det är viktigt att stadens bolag fokuserar på sina uppgifter: Svenska Bostäders uppdrag är att i första hand bygga och förvalta hyresrätter. Därför har det varit naturligt att gå vidare med en försäljning av Vällingby Centrum. Försäljningsintäkterna som detta medför skulle bidra till de investeringar som bostadsbolaget och staden vill genomföra.

Corona innebär inte att försäljningsprocessen behöver pausas, eftersom det är först i höst som intresserade köpare och spekulanter kan anmäla intresse och lämna anbud.

I diskussionen om den stundande försäljningen har det från olika håll kommit frågetecken. Inför att en försäljningsstrategi är framtagen och ska behandlas i styrelsen för Svenska Bostäder, går det nu att ge tydligare svar än tidigare.

Ny ägare får inte ändra centrumets utseende

En ny ägare kan inte fritt göra förändringar i utseendet. 1987 klassades centrumet som kulturellt intressant miljö av Riksantikvarieämbetet vilket innebär att fasader och helhetsintryck inte får förändras. Den höga skyddsklassningen, samt tydliga detaljplaner som reglerar vad fastigheterna kan användas till, innebär att möjligheten till förändringar är mycket små.

Allmänhetens tillträde till kvartersmarken säkerställs. Staden äger redan en stor del av marken som omger centrumet, och som inte ingår i försäljningen. Vad gäller den mark som berörs, planeras för servitut och avtal med den nya ägaren, för att säkra allmänhetens tillträde framöver.

Läs även: Alvendal: Rätt att sälja kommunala centrum 

Corona innebär inte att försäljningsprocessen behöver pausas, eftersom det är först i höst som intresserade köpare och spekulanter kan anmäla intresse och lämna anbud. Givetvis är ett tillräckligt högt pris en förutsättning för en affär. Om pandemin skulle innebära för låga anbud, är det vid anbudsförfarandet som den bedömningen får göras. 

Något som man ofta associerar Vällingby centrum med är kulturverksamheterna Trappan, Vällingby bibliotek, fritidsgården Tegelhögen och biograf Fontänen som alla invigdes 1956. Detta är ett kulturkluster som kommer fortsätta ägas av Stockholms stad. I övrigt erbjuds långa hyresavtal till stadens andra berörda verksamheter som berörs. Försäljningen fokuserar på att hitta en seriös och långsiktig ägare för den stora mängden kontor- och butikslokaler.

Att Vällingby Centrum byter ägare innebär alltså inte att fastigheternas utseende, människors rörlighet eller tillgång till kultur kommer drabbas. Istället kommer den grönblåa majoriteten säkerställa att den ny köpare är långsiktig och seriös med tidigare erfarenhet av denna typ av ägande och förvaltande. Syftet med ABC-staden förändras inte, och en ny centrumägare kommer kunna utveckla centrumverksamheten till det bättre.

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev