tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Välkommet med konstruktiva samtal med övriga parter

Hyresgästföreningen välkomnar SABOs och Fastighetsägarnas inbjudan till fortsatta diskussioner vad gäller bruksvärdessystemet. Men för tydlighetens skull: vi vill inte se en utveckling där hyresförhandlingarna centraliseras, institutionaliseras eller indexeras.

Publicerad: 5 juli 2018, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Marie Linder, Jonas Nygren och Erik Elmgren. Foto: Hyresgästföreningen.


Ämnen i artikeln:

Erik ElmgrenHyresgästföreningenMarie Linder

Hyresgästföreningen instämmer i att det är parternas gemensamma ansvar att utveckla och ta ansvar för det i Sverige unika systemet med förhandlade bruksvärdeshyror, ett system som är fördelaktigt både för hyresgäster, hyresvärdar och samhället. Den brett sammansatta och oberoende Hyreskommissionen, under ledning av Stefan Attefall, skriver i dagarna på DN Debatt att det finns alla förutsättningar inom ramen för dagens bruksvärdesystem att möta de gemensamma utmaningarna vi nu står inför.

Hyresgästföreningen välkomnar därför SABOs och Fastighetsägarnas inbjudan till fortsatta diskussioner i frågan. Vi ser också att det finns frågor där vi behöver ta steg framåt och nå bättre lösningar och det kan vi bara göra gemensamt.

Men för tydlighetens skull. Vi vill inte se en utveckling där hyresförhandlingarna centraliseras, institutionaliseras eller indexeras. För att Hyresgästföreningen ska kunna uppfylla sitt förhandlingsuppdrag och ta vårt ansvar gentemot våra uppdragsgivare, det vill säga hyresgästerna, är det viktigt att förhandlingarna även framöver har lokal anknytning.

Både utveckling och dialog mellan parterna behöver ske utifrån logiken i det svenska hyressättningssystemet, det vill säga att det är de lokala parterna som tar ansvar för hyressättningen. Det är detta som har gjort att systemet har fungerat för både hyresvärdar och hyresgäster i hög- och lågkonjunktur och i tider av stora skatteomläggningar. Det är uppenbart att det inte är de låga hyreshöjningarna som hindrat hyresrättens utveckling – snarare har utvecklingen här varit missgynnad jämfört med andra upplåtelseformer.

Lika viktigt som det är att stärka de lokala hyresförhandlingarna lika viktigt är det att ha ändamålsenliga tvistlösningsmekanismer. Där har Hyresmarknadskommittén (HMK) i över sextio år arbetat med att lösa tvister mellan parterna. Antalet ärenden i HMK har stadigt minskat de senaste åren på grund av proaktivt arbete med att främja de lokala förhandlingarna. Det är en utveckling vi vill fortsätta främja.

Tillsammans med SABO pågår även ett arbete med en oberoende tvistlösning för presumtionshyror. Men även här är marknaderna lokala med lokala behov och förutsättningar som en alltför central tvistlösning kan ha svårt att sätta sig in i. För privata fastighetsägare finns även BMK (Bostadsmarknadskommittén), denna har dock på Fastighetsägarnas initiativ varit vilande i många år. Men vi öppnar gärna för samtal kring den igen.

Vad gäller förhandlingsunderlaget så behövs det ett långsiktigt, tydligt och transparent förhandlingsunderlag. Det behövs en bättre koppling till fastighetsägare som arbetar långsiktigt med sin förvaltning och en metodik att fånga upp förvaltningskvalitén bättre i förhandlingarna. Samtidigt behövs en flexibilitet i förhandlingarna och underlagen för att möta de utmaningar som finns och kommer att dyka upp framöver för båda hyresvärdar och hyresgäster.

Kritiken som framförts om att hyreshöjningarna under de senaste tre åren varit lägre än KPI i de årliga förhandlingarna präglar det kortsiktiga perspektivet som ibland återfinns i debatten. Den oberoende Hyreskommissionen har analyserat frågan och landat i följande:

”Hyreskommissionen har tagit fram statistik över hyresutvecklingen och fastighetsrelaterade kostnadsökningar. Under den senaste tioårsperioden har konsumentprisindex (KPI) stigit med 9 procent medan den genomsnittliga årshyran stigit med 26 procent. Driftskostnaderna har dock ökat med 47 procent. Men de kraftigt ökande driftskostnaderna har kompenserats av den gynnsamma ränteutvecklingen. Undersökningen visar att fastighetsägarna överlag har fått kostnadstäckning.” (Hyreskommissionens inlägg i DN Debatt 2018-07-02.)

Hyresgästföreningen jobbar aktivt och konkret med andra åtgärder för att konstant utveckla och förbättra hyressättningssystemet i samarbete med SABO och Fastighetsägarna, ett arbete vi hoppas fördjupa ytterligare till hösten. Konkreta förändringar som kommer inom en snar framtid är att förhandlingsprocessen kommer att digitaliseras i den Förhandlarportal som lanseras till hösten. En annan viktig fråga är att få fram flera lokala hyressättningsmodeller, så kallad systematisering vilken säkerställer att likvärdiga lägenheter har samma hyra. Den 22 november anordnar våra tre organisationer en gemensam utvecklingsdag i hyressättningsfrågor som vi välkomnar hela branschen till.

Vi hoppas på en framtid där vi som parter på bostadsmarknaden gemensamt kan efterfråga en politik som gagnar bostadsmarknaden i stället för att strida sinsemellan. Vi ser fram emot konstruktiv dialog under hösten och att vi tillsammans hjälps åt att utveckla hyresrätten som den fantastiska och flexibla boendeform den är.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen
Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev