onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Uppmaning till branschen: Släpp sargen och bli digitala nu

Fastighetsbranschen är mer digital än man utger sig för att vara. Problemet är att all data ligger låst i komplexa system som inte kommunicerar med varandra. Nu är det dags för branschen att bli digital på riktigt, skriver Elvis Kokot och John Wibrand från Swegon.

Publicerad: 2 mars 2021, 09:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Elvis Kokot och John Wibrand från Swegon.


Ämnen i artikeln:

SwegonProptech

Den 12 februari ställde sig Lisa Anger, proptech-expert på Croisette, frågan om fastighetsbranschen skapar fler framtida spökfastigheter än smarta fastigheter. Med tanke på den enormt snabba digitala utvecklingen vi sett i samhället i stort så är det ett stort frågetecken hur fastighetsbranschen lyckats hamna så på efterkälken. Vi hävdar dock att fastighetsbranschen är mer digital än man utger sig för att vara – enormt mycket data finns i fastigheterna redan. Problemet ligger i att den stora delen av all data ligger låst i komplexa system som inte kommunicerar med varandra. För att se till att fastighetsbranschen kommer i fatt den digitala utvecklingen har vi leverantörer ett ansvar. Ett ansvar i att hitta samarbeten sinsemellan för att göra all data tillgänglig och användbar för både fastighetsbranschen och de som nyttjar fastigheten. Först då kan fastighetsbranschen bli digital på riktigt.   

Läs även: Skapar fastighetsbranschen fler framtida spökfastigheter än smarta fastigheter?

En fastighet har i dag en mängd olika leverantörer för olika produkter. Massvis med data samlas in varje dag via sensorer som sedan lagras i de olika produkterna som belysning, värme och kyla, ventilation och larm. Så data finns där, men fångad i ett komplext system som gör det svårt att nyttja den.  

Fastighetsbranschen har i många år eftersträvat en universell standard i byggnaden. Detta har dock visat sig svårt att uppnå då det blir fler och fler tekniska komponenter i byggnaderna. Med digitaliseringen så kommer en möjlighet att äntligen lyckas med att få till en mer enhetlig och standardiserad hantering av all data, men det kräver att fastighetsbranschen vågar tänka nytt och anamma tekniska lösningar som redan finns på plats i andra sektorer och kanske framför allt inom det som ibland kallas smarta hem. 

Viktigt är att driva digitalisering som just ett digitaliseringsprojekt och inte som ett styr- och reglerprojekt för att inte missa alla möjligheter som kommer med digitalisering. Risken med att driva digitalisering som ett styr och reglerprojekt är att vi tar med oss samma problem som finns i dag där all data förblir svåråtkomlig  

Det kommer troligtvis att kräva att man i framtiden behöver acceptera en högre grad av abonnemangstjänster och att man i högre grad vågar lita på funktioner som baseras på molntjänster. Denna typ av tjänster finns redan i många hem där du enkelt styr uppkopplade produkter i ditt hem via din mobil som dörren, belysningen, kylskåpet med mera. I våra hem har vi anammat tekniken och tjänsterna genom några enkla ”Accept the terms” godkännanden. Vi måste våga släppa sargen och anamma samma tankesätt när det kommer till kommersiella fastigheter. Det handlar inte om att ta någon data som gisslan, utan snarare tvärtom, för att göra den mer lättillgänglig och möjliggöra lösningar mellan system på ett effektivt sätt.  

För oss leverantörer av tekniska system och produkter till fastighetsbranschen kommer det att innebära att vi behöver jobba i nya ekosystem och vi kommer att vara tvungna och hitta samarbetsformer som gör att data mellan system och produkter lätt kan konfigureras och användas för att skapa värde. Troligtvis kommer digitalisering av fastigheter att ske på liknade sätt som i våra hem och kommer i stor utsträckning att bygga på samma teknologi, kommunikation och funktion. Tekniken kommer att finnas på lokal nivå i fastigheten men också i stor utsträckning i molnlösningar och genom tjänster som tillhandahålls av olika leverantörer av de tekniska produkterna och systemen i fastigheterna.  

Läs även: Christoffer Börjesson går till Stronhold - ska identifiera nya affärsmöjligheter

Lösningen till digitaliseringsutmaningen för fastighetsbranschen ligger hos både fastighetsbolagen och leverantörerna. Fastighetsbolagen måste för det första ställa krav på tillgängligheten av data vid upphandlingar, sedan sätta en strategi för hur man vill använda tillgänglig data och slutligen hitta gemensamma standarder för all data. Leverantörerna å sin sida måste se till att all data blir tillgänglig och användbar för fastighetsbolagen och dess användare. För att inte tappa mer fart och skapa fler spökfastigheter, som Lisa Anger skriver i sin artikel, så måste fastighetsbranschen och dess leverantörer anpassa sig till omvärlden - och inte tvärtom.  

John Wibrand, Teknisk direktör digitala tjänster och Elvis Kokot, Affärsutvecklingsdirektör digitala tjänster, Swegon

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SwegonProptech

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev