Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Tillåt friare regler och frigör potential i det redan byggda”

En världsutställning i Stockholm 2030 och lokala ”testbäddar” där det går att få undantag från regelverk som styr stadsutvecklingen. Det är två bra förslag för att öka innovationen inom stadsbyggandet, skriver Anni Carpelan och Helena Olsson på Fastighetsägarna Stockholm som också slår ett slag för ökat fokus på det redan byggda.

Publicerad: 24 juni 2020, 12:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anni Carpelan, utvecklingschef, Fastighetsägarna Stockholm och Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm Foto: Fastighetsägarna Stockholm


Ämnen i artikeln:

Fastighetsägarna StockholmHelena OlssonAnni CarpelanStockholm

En Världsutställning med fokus på innovativ stadsutveckling är ett utmärkt sammanhang för att kraftsamla efter coronakrisen. Tre nycklar till ett framgångsrikt resultat är att vara resurseffektiv och se potentialen i det redan byggda beståndet, att nya lösningar kräver nya regelverk, vi måste våga undersöka vad som kan realiseras när regelverk som exempelvis riksintressen och detaljstyrning i plan- och bygglagen sätts på undantag och flexibilitet en ökas i detaljplanen. Slutligen att hållbarhet förutsätter en fungerande affärsmodell i botten.  

Våren 2020 liknar ingen annan i modern tid. Vi kan konstatera att Covid-19 har slagit hårdast mot våra städer. Huvudstadsregionen har varit epicenter för pandemin hälsomässigt, med högst antal döda per 100 000 invånare, men slaget mot den lokala ekonomin har också varit stenhårt. Som en del av Fastighetsägarnas samarbete med HUI research har vi tagit fram unika flödesdata över antalet besökare i våra samtliga svenska stadskärnor. Hårdast drabbat är storstäderna, som tappar 55 procent av flödet i april jämfört med samma månad föregående år.  

Läs även: ”Vilken butik blir först med konsertlokal?”

Utöver att hantera kortsiktiga kriser måste vi ha ork att blicka framåt och ta tillvara tillfället att faktiskt bygga något bättre för framtiden. Städerna har alltid kommit tillbaka och det finns starka skäl för att så blir fallet också denna gång. Stockholmsregionen måste fortsätta att växa och utvecklas, men det kan inte ske på samma sätt som de senaste hundra åren. Samtidigt har det mesta av dagens regelverk inom exempelvis stadsbyggnad tillkommit i en annan tid, med helt andra samhällsutmaningar.  

Därför är det mycket intressant att två separata utredningar föreslagit regeringen att besluta om att Sverige ska ordna en Världsutställning 2030, i kombination med ett plusstadskoncept för ökad innovation och hållbarhet i nya stadsdelar. Finansborgarrådet i Stockholm Anna König Jerlmyr (M) har gått ut och sagt att hon gärna vill att Stockholm är med, vilket skulle innebära att Stockholm återigen fick stå värd för en världsutställning, hundra år efter den senaste som genomfördes år 1930.   

Plusstadskonceptet handlar bland annat om att stadsdelar ska utgöra så kallade ”frizoner” eller ”testbäddar” där det går att få undantag från regelverk som styr stadsutvecklingen. Förslaget understryker värdet av tillgång till områden där nya lösningar kan testas och att samlat kunna få visa upp nya produkter och tjänster. De möjligheter frizoner eller ”regulatoriska växthus” ger ska sporra till att visa upp innovationsförmåga och till ökat tempo i omställningen mot fossilfrihet. 

Plusstadskonceptet handlar bland annat om att stadsdelar ska utgöra så kallade ”frizoner” eller ”testbäddar” där det går att få undantag från regelverk som styr stadsutvecklingen.

Vi välkomnar både initiativet och att Stockholm tar en aktiv del. Vi ser ett utmärkt tillfälle att kraftsamla för ett stads- och samhällsbygge som sätter sin egen tydliga årsring på staden och blickar framåt och inte fortsätter i historiska hjulspår.  

Med det sagt vill vi uppmana till att vidga blicken för att se det verkligt viktiga. Nämligen potentialen i det redan byggda. Vi företräder en bransch- och medlemsorganisation vars medlemmar äger och förvaltar de 99 procent som det befintliga fastighetsbeståndet utgör (nyproduktionen motsvarar ungefär en procent av byggnationen). Samtidigt är vi väl medvetna om att bygg- och anläggningssektorn tillsammans med fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Det är därför hög tid att fokusera på hur vi bäst utvecklar och förädlar det som vi redan byggt, hur vi använder det mer effektivt och tar bort onödig användning av energi.  

Vi vill lyfta tre nycklar för framgångsrik innovation i stadsbygget.  

1. Att agera hållbart är att vara resurseffektiv. Undersök hur långt vi kan komma inom det redan byggda beståndet för det är där vi har de stora utmaningarna. Här finns gott om exempel som fastighetsägare gärna delar med sig av. Hämta inspiration i IVA-rapporten Lokaldelning som norm som visar på att vi inte behöver bygga en enda kvadratmeter till lokalyta om vi bara använder de lokaler som vi redan byggt mer effektivt och ökar nyttjandegraden.  

2. Nya lösningar kräver nya regelverk. En effektiv lokalanvändning kommer att kräva mer än digitala plattformar, det kommer krävas omfattande förändringar i regelverk och synen på hur vi nyttjar och delar lokaler och ytor. Våga undersöka vad som kan realiseras när regelverk som exempelvis riksintressen och detaljstyrning i plan- och bygglagen sätts på undantag. Det omställningsbehov som Coronakrisen för med sig blixtbelyser behovet av flexibilitet i detaljplanen.  

3. Hållbarhet förutsätter en fungerande affärsmodell i botten. Det måste gå att tjäna pengar på en lösning för att den ska bli av och överleva. Utan någon företagsekonomisk eller samhällsekonomisk kalkyl blir lösningarna inte ekonomiskt hållbara och kommer att dö ut lika snabbt som utställningen är över.  

Fastighetssektorn har en nyckelroll i arbetet för att skapa ett hållbart samhälle.

En positiv följd av den här våren är att vår förmåga till omställning och nytänkande i tider av osäkerhet både har prövats och förbättrats. Det gäller oss alla, både som privatpersoner och professionella aktörer. Nu finns ett momentum för stadsbyggnadssektorn att blicka framåt, lära av hur startups och moderna företag arbetar, nämligen att identifiera en samhällsutmaning och sedan processartat arbeta för att hitta en lösning. Plusstadskonceptet är ett utmärkt sammanhang, Stockholm är rätt plats för en världsutställning och fastighetssektorn har en nyckelroll i arbetet för att skapa ett hållbart samhälle. 

Anni Carpelan, utvecklingschef, Fastighetsägarna Stockholm 

Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev