torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Sveriges Allmännytta: Dags att stoppa byggprisrallyt!

Skenande byggpriser, inflation och stigande räntor gör det allt svårare att bygga bostäder som människor har råd med. Branschen måste ges bättre förutsättningar för att bygga bostäder och det måste ske nu. Annars riskerar än fler att stängas ute från bostadsmarknaden om hyrorna i nyproducerade lägenheter blir för höga.

Publicerad: 4 juli 2022, 12:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tre representanter från Sveriges Allmännytta propagerar för åtgärder i syfte att göra det billigare att bygga bostäder. Anders Nordstrand, vd, Sofia Heintz, nyproduktionschef och Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef. Foto: Pressbild/Sveriges Allmännytta


Ämnen i artikeln:

Sveriges AllmännyttaAnders Nordstrand

Idag presenterar Sveriges Allmännytta rapporten ”Allmännyttan och bostadsbyggandet”. Den visar att hyresrättens andel, både allmännyttans och privata fastighetsägares, av färdigställda bostäder har ökat sedan 2010 – från 30 procent till 48 procent. Rapportens sammanvägning av olika analyser visar att det ändå är ett underskott av hyresrätter på flera marknader. 

Produktionspriset för att bygga hyresrätter har stigit kraftigt under en 20-årsperiod, men det är ännu dyrare att bygga bostadsrätter – hela 43 procent dyrare än hyresrätter. Hyresrätten har över tid ett stabilare produktionspris och en jämnare byggtakt än bostadsrätten där pris och takt fluktuerar mer. Förutsättningarna för att bygga nya hyresrätter borde därmed vara goda.

Men den kraftiga prisutvecklingen på råvaror och byggmaterial driver mot en tydlig inbromsning av nyproduktionen, till och med i storstäderna. På ett år har kostnaden för byggmaterial ökat med 25 procent. Det är ohållbart. Vi ser det i anbudspriserna och i pågående projekt. Anbudspriserna har ökat med i snitt 18 procent – i vissa fall är ökningen upp till 50 procent. Priserna i pågående byggprojekt ökar i snitt med 10 procent, i vissa fall med upp till 30 procent.

Det råder ingen tvekan om att det blir allt tuffare att bygga till rimliga hyror, samtidigt som behoven ökar när den höga inflationen ger ett krympande ekonomiskt utrymme för hyresgästerna. Om inte fler bostäder byggs, finns en risk att bostadsbristen ökar på nytt, vilket snabbt kan driva upp priserna. 

Sveriges Allmännytta manar nu till krafttag för att vända denna utveckling. Våra 318 medlemsföretag kan bidra genom gemensamma upphandlingar med skarpa krav. Våra Kombohus kortar byggtiden och sänker byggpriset, med i snitt 17 procent. Samtidigt behöver politiker på riks- och kommunnivå fatta beslut för ett mer hållbart byggande.

Ta fram en gemensam handlingsplan för branschen. Regeringen bör samla byggföretag, byggherrar och kommuner och ta fram en handlingsplan för att lindra effekterna av kostnadsutvecklingen. Detta för att säkerställa att nya hyresbostäder, som boende har råd att betala, kan byggas.

Undanta allmännyttan från LOU. Tio procent extra kostnad kan elimineras och bolagen kan fokusera på att upphandla rätt produkt i stället för att lägga tid och kraft på att undvika överprövning. Förslag finns – från utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning – om att allmännyttan inte ska behöva tillämpa LOU, eftersom lagen gör det svårare för allmännyttan att bidra till bostadsförsörjningen.

Inför låg moms på hyra. Då kan den som bygger hyresbostäder få dra av moms på byggande och underhåll, vilket skapar utrymme att bygga mer och samtidigt hålla nere hyrorna i nyproduktion. EU:s momsdirektiv är ändrat och sätter inte stopp för beslut om låg moms på hyra.

Genom följande beslut kan det industrialiserade byggandet öka:

1. Inför ett typgodkännande av standardiserade hus, byggsystem och produkter. Det ger bostäder till högre kvalitet, med färre fel och lägre klimatpåverkan.

2. Förbjud kommunala särkrav i alla led. En byggnad som uppfyller rådande nationella bestämmelser och lagkrav ska gå att bygga i hela Sverige. Trots att kommunernas möjlighet att ställa särkrav i detaljplan togs bort 2015, har det inte genomförts till fullo. Dessutom ställs särkrav i exploateringsavtalen.

3. Kommunerna måste sluta detaljstyra hur hus ska byggas. Ha mer flexibla detaljplaner och beakta hur krav ställs vid markanvisningar.

Sverige behöver hållbara bostäder som så många som möjligt har råd att bo i. Ska det bli verklighet måste byggprisrallyt få ett slut.

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef, Sveriges Allmännytta

Sofia Heintz, nyproduktionsexpert, Sveriges Allmännytta

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev