söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Staten stoppar möjligheten för Stockholm att växa

I en tid när Stockholm behöver växtkraft kommer en smocka från ovan. Trafikverket vill genom sin riksintresseprecisering för Östlig förbindelse förlama två stora stadsutvecklingsområden i Stockholm och därmed stoppa planerna för uppemot 5 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, skriver Kristina Alvendal.

Publicerad: 9 juni 2020, 13:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kristina Alvendal. Foto: AF Gruppen


Ämnen i artikeln:

VärtahamnenKristina Alvendal

Frågan om Östlig Förbindelse är i sig en viktig satsning för Stockholmsregionen. Genom att binda samman Norra Länken, Södra Länken och Essingeleden skulle en Östlig förbindelse bilda den ring kring Stockholm, som länge varit målet för huvudstadsregionen.

Läs även: ”Vi måste gemensamt starta om Sverige”

I väntan på framtida beslut anser nu Trafikverket att man behöver reservera stora delar av den mark som Stockholms stad tillsammans med en rad andra aktörer under lång tid har planerat som stadsutvecklingsområden och som utgör viktiga delar i hur Stockholm skall kunna växa attraktivt som stad. I denna markreservation tar man i från tårna för att ha mer än goda marginaler. Det är fullständigt onödigt och en mer förfinad hantering är fullt möjlig. 

Det finns något mycket problematiskt över den nuvarande attityden hos flera av statens myndigheter.

Den nu föreslagna riksintressepreciseringen innebär bland annat att utvecklingen i områden som Ropsten, Frihamnen, Storängsbotten och Hammarby sjöstad påverkas mycket negativt. Stadsutvecklingen i Värtahamnen och planerna på den nya stadsdelen som pågår för fullt kommer att drabbas bland annat av utebliven kollektivtrafiksatsning, då till exempel Spårväg City bli omöjlig att planera in så länge ett reservat för riksintresse föreligger. Då även Energihamnen i området påverkas kommer Cementa inte att kunna flytta från Lövholmen och därmed innebär det käppar i hjulet även för stadsutvecklingen vid Lövholmen. 

Det finns något mycket problematiskt över den nuvarande attityden hos flera av statens myndigheter som allt oftare innebär att de intar rollen som stoppkloss i frågor som är av stor vikt att i stället skapa samsyn kring. Att Trafikverket har tillåtits bli ett särintresse med i princip obegränsad makt i sin myndighetsutövning går stick i stäv med de samarbetstankar som i övrigt präglar utvecklingen i Stockholmsregionen. 

Läs även: Coronaviruset en katalysator för framtidens kontor

Privata fastighetsägare och andra delar ur näringslivet som deltar i utvecklingsarbetet och som satsar många miljarder kronor i olika byggprojekt får ofta finna sig i både förseningar och stopp. Något som i sin tur ofta innebär uteblivna investeringar eller kraftiga fördyringar. Det är en ordning som både på kort och lång sikt hämmar tillväxten och den attraktiva staden. Helhetsperspektivet försvinner då enstaka särintressen tillåts agera utan ansvarsutkrävande. 

Då Trafikverket styrs av staten och ytterst får sina direktiv från regeringen så måste regeringen nu ingripa och ta Trafikverket i örat och meddela att det knappast ligger i någons intresse att hämma Stockholms utveckling – framför allt i en tid där tillväxt och fler arbeten måste komma till efter Corona-panedemins härjningar. 

Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen  

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev