fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Replik: 560 äldreboenden bara en del av utmaningen

Det behövs investeringar på över 200 miljarder kronor för att bygga de äldreboenden, skolor och förskolor som behövs, skriver Anders Berglind på Wästbygg.

Publicerad: 26 augusti 2019, 09:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Berglind, affärsutvecklare inom segmentet samhällsfastigheter på Wästbygg, efterlyser mer samarbete. Foto: Wästbygg


Ämnen i artikeln:

Wästbygg

Det behövs mycket mer samhällsfastigheter än 560 äldreboenden under de kommande åren. Även behovet av nya förskolor och förskolor är stort. Den ekonomiska investeringen vi pratar om är på mer än 200 miljarder kronor, utan att inkludera driftkostnader, skriver Anders Berglind, affärsutvecklare för samhällsfastigheter på Wästbygg i en replik till Kjell Stenudd.

Kjell Stenudd på Altura beskriver i en debattartikel i Fastighetsnytt den 19 augusti på ett tydligt och pedagogiskt sätt kommunernas utmaningar inom äldreomsorgen och hur de privata aktörernas medverkan krävs för att lösa den ekonomiska ekvationen. Det är dock viktigt att tillägga att utöver de 90 miljarder som beräknas bli prislappen för att bygga de drygt 500 äldreboenden som krävs under de kommande 5–10 åren, finns också ett behov av att uppföra minst 800 nya förskolor och 400 skolor. Då pratar vi i stället om en ekonomisk investering på mer än 200 miljarder kronor, utan att inkludera de driftkostnader som också krävs. Hur stor andel av den investeringen orkar kommunerna bära själva? Sannolikt långt ifrån hela. Utan privata aktörer får kommunerna svårt att klara av sina åtaganden.

Vi måste bygga rätt
Med denna omfattande investeringsvolym är det av absolut största vikt att vi bygger ”rätt” det vill säga tänker smart för att både möta behovet och skapa en flexibilitet inför framtiden. För att hitta de bästa lösningarna krävs ett kunskapsutbyte mellan offentliga och privata aktörer. I många av Sveriges kommuner har det gått åtskilliga år sedan man senast byggde samhällsfastigheter och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Samtidigt har både vi på Wästbygg Projektutveckling och andra privata utvecklare byggt åt både kommunala och privata utförare och i nutid samlat på oss värdefulla erfarenheter som vi gärna delar med oss av i det fortsatta samhällsbyggandet. Vi kan dessutom bidra i finansieringen av samhällsfastigheterna.

Samarbete i tidiga skeden
Vårt råd till kommunerna är därför att bjuda in oss privata utvecklare i ett så tidigt skede som möjligt när nya områden planeras, helst innan detaljplaneprocessen inleds. Vi ställer då upp med vår kunskap kring utformning av miljöer där vi får en helhet med bostäder, förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden liksom hur de kan uppföras på det mest kostnadseffektiva sättet utan att ge avkall på andra värden.

Kommunerna har ansvaret för att invånarna har tillgång till förskola, skola och äldreomsorg. När det gäller själva driften är kommunens kostnad densamma oavsett vem som driver verksamheten. Förskolepeng, skolpeng och ersättning via ramavtal för äldrevården är de medel som finns tillgängliga och som kommunerna antingen använder i egen verksamhet eller betalar ut till privata utförare. I stället för att fastna i ideologiska diskussioner kring offentlig eller privat verksamhet så låt oss utgå från behovet och se hur vi gemensamt kan hitta bästa lösningen.

Inrätta en ”Samhällsservicekommission”
Den nyligen inrättade Välfärdskommissionen får en viktig funktion att fylla. Samtidigt instämmer vi i Kjell Stenudds kritik att man inte tar tillvara hela kunskapsområdet när de privata aktörerna lämnas utanför. Men krävs det inte egentligen ett ännu större grepp på nationell nivå över kommunernas samhällsservice och då även inkludera förskola och skola? Kanske genom en ”Samhällsservicekommission” som kan arbeta med utmaningarna inom hela välfärdsområdet. Och den ska givetvis inkludera de privata aktörerna. Det är bara tillsammans som vi kan lösa både investeringsbehovet och det praktiska arbetet med att få fram de förskolor, skolor och äldreboenden som Sverige behöver!

Anders Berglind, affärsutvecklare inom samhällsfastigheter på Wästbygg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Wästbygg

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev