tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

”Regeringen, ta in fler aktörer i bostadssamtalen!”

Eva Nordström, vd på det kooperativa bostadsbolaget SKB, uppmanar regeringen att genomföra nya bostadssamtal.

Publicerad: 27 februari 2020, 07:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Eva NordströmSKBKooperativa bostäderStefan LöfvenBostadsrätterHyresrätterÄganderätter

Regeringens oro över att bostadsbyggandet går ner, gjorde att man bjöd in branschen till ett byggsamtal. Bra initiativ tycker många, så även vi på SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Men med tanke på vilka aktörer som fanns representerade runt bordet så blir man orolig. 

Läs även: Löfvens rundabordssamtal får kritik - ett fiasko i jämställdhet

Bland de inbjudna fanns flera byggbolag, dvs de som bygger, på uppdrag åt oss fastighetsbolag. Och bland bostadsföretagen, som är beställare och de som faktiskt står närmast de boende, fanns endast de två traditionella upplåtelseformerna representerade; bostadsrätt och hyresrätt.

I Sverige finns fyra olika upplåtelseformer; bostadsrätt, hyresrätt, äganderätt och kooperativ hyresrätt, som vi på SKB företräder. I 104 år har vi erbjudit den kooperativa hyresrätten, som är en blandning mellan bostadsrätt och hyresrätt.

Läs även: Så säger branschen efter krismötet med Löfven

Utöver de fyra upplåtelseformerna finns dessutom en uppsjö av bostadsformer, bland annat studentbostäder, co-living, byggemenskaper, och kollektivboende. Tillsammans med de traditionella bostads- och upplåtelseformerna skapar vi en mångfald på bostadsmarknaden. En mångfald som växer och som måste tas tillvara och bli lyssnad på när byggandet viker.

Tyvärr har bostadspolitiken i Sverige präglats av ett lappande och lagande, utan någon större framgång. Det saknas en gemensam problemdefinition, viket är ett av de stora grundproblemen. Nu finns en möjlighet för regeringen att tillsammans med branschen definiera problemet, innan man börjar vidta åtgärder. Men det bygger på att man tar in flera aspekter och vågar se bortom det självklara. 

Vårt inspel till regeringen är att bjuda in till ett nytt bostadssamtal där man också lyssnar på oss som representerar de andra upplåtelse- och bostadsformerna.

Statsministern pekar på att företagen har en avgörande roll för hur mycket och för vem det byggs och ber om konkreta förslag från branschen. Då är det anmärkningsvärt att inte fler bostadsföretag bjöds in och att endast ett fåtal upplåtelseformer fanns representerade. 

Viktigt med olika upplåtelseformer

Olika upplåtelseformer och boendeformer passar olika personer i olika faser i livet. Vissa bor tillfälligt, andra bor mer permanent, vissa har egna pengar till en insats, andra kanske inte har ett fast jobb. Vi har helt enkelt olika livssituationer och förutsättningar. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis behöver bo på olika platser. Låt oss i stället bygga blandat så att människor med olika bakgrund och förutsättningar möts. Möten skapar förståelse, vidgar perspektiven, ger inspiration och stabilitet– det är grunden till ett gott samhälle.

Vårt inspel till regeringen är att bjuda in till ett nytt bostadssamtal där man också lyssnar på oss som representerar de andra upplåtelse- och bostadsformerna. Detta för att våga se bortom det traditionella och våga bygga annat än bara bostadsrätter och hyresrätter. 

Till ett nytt bostadssamtal bör representanter även från följande boendeformer bjudas in: 

• Studentbostäder 

• Former för boende för äldre 

• Byggemenskaper 

• Ägarlägenheter

• Co-livingboende samt andra former av kollektivboende 

• Producenter av egnahem 

• Kooperativa hyresrätter 

 

Eva Nordström, vd på SKB

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev