tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Låt kvinnokampen i Iran vara inspiration för mångfald i branschen

Fastighetsbranschen har lyckats relativt väl med jämställdheten – men inte lika bra med att få in minoritetsgrupper i ledande positioner. Låt kvinnornas kamp i Iran vara en inspirationskälla för att lyfta fördelarna med ett inkluderande ledarskap och dess betydelse för ökad affärsnytta. För ingen vill väl likställas med mullorna och deras rädsla för oliktänkande.

Publicerad: 28 november 2022, 12:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Laleh Khosravi-Skoog och Urban Björn. (Bild i mitten från en demonstration i Kanada).

Foto: TT


Ämnen i artikeln:

Jämställdhet

Det som har pågått i Iran under senaste månaderna har inte undgått någon. Det har kallats för den första feministiska revolutionen. Unga kvinnor och män har med livet som insats rest sig mot över 40 års förtryck. De gör sina röster hörda för den mest fundamentala mänskliga rättighet, frihet, i och utanför hemmet, i näringslivet, i samhället ja överallt.

Denna feministiska revolution handlar inte om ett par hårslingor, slöjans vara eller icke vara utan om rätten att leva i ett jämställt samhälle. Att ha samma rättigheter som männen, att bland annat kunna arbeta med det de är utbildade till, få positioner som matchar deras erfarenheter och kompetenser utan att bli utskrattade och portade från maktens rum.

Att styra ett företag är i mångt och mycket likt styra ett land. Det går "bra" ett tag att styra ohållbart genom bland annat uteslutning av kvinnor och minoritetsgrupper från maktens rum, men med tiden leder dessa föråldrade beteenden till ökade klyftor mellan olika grupper, orättvisor, ej välgrundade beslut och viktigast ur ett företagsekonomiskt perspektiv, till outnyttjad affärsnytta.

Företagen riskerar att missa nya talanger som numera väljer chef före bolagens attraktionskraft, hyresgäster som tittar mer på bolagens hållbarhetsarbete än läge och utländska investerare med stora påsar pensionspengar som letar efter hållbara bolag att investera i.

De sistnämnda vill även kunna se att fastighetsbolagen lever upp till EU:s sociala taxonomi samtidigt som de vill kunna känna igen sig och den värld de kommer ifrån i svenska styrelser, kort och gott kräver de resultat ur de sociala aspekterna, med mångfald, inom hållbarhetstriangeln.

Fastighetsbranschen har lyckats relativt väl med jämställdhetsarbetet. Vi ser numera cirka 40 procent kvinnliga styrelseledamöter i börsnoterade bolag, men en tredjedel av Sveriges befolkning utgörs av utländskt födda personer och hade mångfaldsarbetet varit lika lyckosamt här hade bolagens styrelser och ledningsgrupper sett helt annorlunda ut. Den verkliga siffran är endast några få procentenheter.

Detta upprop till branschen har till syfte att öka medvetandet gällande vikten om mer rättvisa och inkludering och dess betydelse för ökad affärsnytta.

Det är inte bara beklämmande utan även sorgligt ur en medmänsklig synvinkel och förödande ur ett ekonomiskt perspektiv.

På frågan varför det saknas personer ur minoritetsgrupper i ledande positioner får man oftast ursäkter som att ”det är fritt fram för alla”, ”alla ska ta sig fram med egna meriter” och ”det finns inga stoppskyltar”. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Det pågår en gallring i det fördolda, när man inte ser människor för vilka de är – individer med olikheter, men med mycket mer likheter.

Konsultbolaget McKinsey har studerat mångfaldsrekryteringar i arbetslivet under flera år för att påvisa den ekonomiska effekten av mångfald. I rapporten "Diversity Matters" visar det sig att företag med högst mångfald gällande etnicitet har 35 procent större sannolikhet att lyckas bättre rent ekonomiskt än genomsnittet. För bolag som var bäst på jämställdhet var samma siffra 15 procent.

I storsäljaren från Harvard Business Review Press, The mind of the leader, framkommer att lösningen för ledarskapskrisen ligger i att organisationer sätter människan i centrum för sin strategi.

Rapport efter rapport lyfter alltså fördelarna med mångfald på alla nivåer i ett bolag samtidigt som fastighetsbolagens affärsidé går ut på att fylla sina hus med människor och företag som har råd att betala hyran. Fastighetsbolagen välkomnar utländskt kapital, hyr gärna ut lokaler till internationella bolag, anpassar sina produkter och tjänster för att kunna leva upp till hyresgästernas förändrade arbetssätt och krav på hållbarhet. Med andra ord, fastighetsbolagens enda inkomstkälla är från människor från världens alla hörn, deras val av arbetsplatser, bostäder och investeringsalternativ. Vi pratar alltså om alla människor, oavsett bakgrund.

Detta upprop till branschen har till syfte att öka medvetandet gällande vikten om mer rättvisa och inkludering och dess betydelse för ökad affärsnytta. Det är inte på långa vägar likt kvinnornas kamp för frihet i Iran. De är vår inspirationskälla och ger oss energi att fortsätta lyfta fördelarna med ett inkluderande ledarskap och mångfald i såväl samhället i stort som hos de fastighetsbolag som ser sig som ansvarstagande samhällsbyggare och ansvarstagande ledare.

Ingen vill väl likställas med mullorna och deras våldsamma försök till överlevnad, men inte heller deras bakåtsträvande förhållningssätt, rädsla för oliktänkande och avsaknad av empati och medmänsklighet.

Laleh Khosravi-Skoog, Fastighetskonsult
Urban Björn, ekonom, Business as Equals

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Jämställdhet

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev