tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Låt krisen leda vägen för en hållbar arkitektur

Med stundande lågkonjunktur, inställda transporter och betydande materialbrist så går det inte att förneka att branschen står inför en rejäl avkylning. Samtidigt kan den kris som vi är på väg in i att innebära en återhämtning för inhemsk produktion, och ett välbehövligt uppsving för cirkulära modeller såsom återbruk och upcycling.

Publicerad: 19 december 2022, 15:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alessandro Cardinale och Isabella Nilsson från Studio Stockholm Arkitektur.

Foto: © Per Kristiansen


Ämnen i artikeln:

Studio Stockholm ArkitekterStudio Stockholm arkitektur

Som vi alla vet står så byggsektorn för en stor del av våra gemensamma utsläpp. Det har visserligen funnits en uttalad vilja att använda material med större medvetenhet – politiker, byggaktörer, arkitekter och entreprenörer är överens – men så här långt har vi bara skrapat på ytan. Det har helt enkelt varit både billigare och enklare att välja nytt material från en global marknad, än att beställa kvalitativa material lokalt eller tillvarata det som redan finns i befintliga kretslopp. Men, i en orolig omvärld finns plötsligt nya incitament till förändring.

Att förlita sig på global handel har visat sig osäkert i kristider – mycket eftersom vi har koncentrerat efterfrågan till ett fåtal länder – och det som tidigare har varit i första hand en prisfråga har nu också visat sig vara en riskfråga. Det här är ett faktum vi som bransch behöver förhålla oss till, och som på kort sikt kan komma att innebära vissa utmaningar. De långsiktiga vinsterna är dock stora, vilket betyder att om vi faktiskt tillvaratar den här möjligheten att se över vårt befintliga system så skapar vi inte bara förutsättningar för en återhämtning av inhemsk produktion utan också, och kanske framför allt, för cirkulära modeller som återbruk.

Målsättningen bör inte vara mindre än att den dag som marknaden åter stabiliseras, så gör den också så med en ny infrastruktur för, och därmed en annan inställning till, återbruk. För att nå dit krävs att vi gemensamt fokuserar våra ansträngningar, och detta företrädesvis med utgångspunkt i ett antal centrala beståndsdelar.

Ett vidgat perspektiv på återbruk

När vi talar om återbruk idag så handlar det nästan uteslutande om att ta hand om det som redan finns. Vad vi behöver är dock ett framåtblickande perspektiv där möjligheterna till återbruk byggs in i systemet från start genom cirkulära designprinciper. Vi behöver en ökad medvetenhet om varje produkts livscykel, där kvaliteten i material lyfts och där nya produkter designas för att kunna användas om och om igen. Det ställer krav på kunskap och kreativitet från oss som arkitekter, men även ett vidgat perspektiv på återbruk från hela branschen.

En ny typ av infrastruktur

Återbruk handlar till stor del om logistik och katalogisering. Här finns det mycket att göra. Vi skulle dels behöva en fysisk infrastruktur för lagerhållning och verktyg för sortering, rengöring och separering, dels en digital infrastruktur som möjliggör spårning av produkter och tidsplaner för tillgänglighet. Här finns redan goda exempel globalt att inspireras av – såsom nederländska Madaster Group vars materialbank på riktigt lyckas värdesätta använda byggdelar. Frågan blir snarare hur vi kan ta detta ett steg längre på hemmaplan – skulle vi exempelvis kunna hitta sätt att matcha utbud med efterfrågan på en nationell eller regional nivå?

Hållbar arkitektur är långsiktig

Vi behöver alla reflektera kring det tidsperspektiv vi designar och bygger efter – och en bra utgångspunkt är att alltid tänka 100 år framåt. Hållbar arkitektur är flexibel, tålig och möjlig att anpassa till nya levnadssätt eller behov över tid. Därför behöver vi också premiera de aktörer som investerar i att bygga om och transformera redan befintliga byggnader eller de som bygger in flexibilitet och potential – det är dessa som investerar i framtiden, på riktigt. Slutligen vill vi vara tydliga med att vi inte förnekar de stora utmaningar vi står inför. Det kommer med stor sannolikhet bli en tuff tid för många av branschens aktörer. Men låt oss ändå ta tillfället i akt och reflektera kring vilka nödvändiga förändringar en stundande kris kan medföra. Låt denna avkylningseffekt i branschen leda till att vi stannar upp. Tänker till. Gör om och gör rätt.

Alessandro Cardinale och Isabella Nilsson från Studio Stockholm Arkitektur.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev