torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

”Låt byggare sälja lägenhetsskal – så att de som flyttar in själva tillåts inreda”

Liberalerna i Stockholm vill tillåta försäljning av nyproducerade lägenheter helt utan inredning.

Publicerad: 13 mars 2020, 12:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Joar Forsell (L) och Björn Ljung (L) skriver om kommittén för modernare byggregler och förslag som de anser fattas i slutbetänkandet. Foto: Stockholms stad / Riskdagen / Byggindustrin


Ämnen i artikeln:

LiberalernaKommittén för modernare byggregler

Strax före jul presenterades slutbetänkandet från kommittén för modernare byggregler. Det innebär att vi nu har den största möjligheten att förändra de regler som omgärdar nya byggnationer sedan plan- och bygglagen (PBL) infördes. PBL besvarade då många av de problem som fanns. När vi nu moderniserar och förenklar rådande lagstiftning måste vi ta tillfället i akt att våga besvara alla de större utmaningar som nybyggnation möter i dag.

Unik chans att underlätta byggandet

Den utredning som presenterats innehåller flera efterlängtade förslag, med stor potential. Förslag som förenklar för samtliga parter och upprätthåller fortsatt viktiga funktionskrav. Men tyvärr går utredningen inte tillräckligt långt. 

Vi vill att det skall vara tillåtet att sälja tomma lägenheter, utan innerväggar, kök och garderober, så att man kan inreda själv efter eget sinnelag.

I Sverige är vi kraftigt begränsade i vad vi får göra med vår egen tomt eller i vår egen bostad. Vi liberaler vill minska byråkratin och öka friheten. Det är sällan som det ges en sådan här möjlighet att förändra ett system på ett sätt som långsiktigt kommer att förändra hur nya bostäder planeras.

Vi efterlyser att följande frågeställningar tas med i den fortsatta beslutsgången:

Mer frihet till den boende, i bostadsrätt såväl som i hyresrätt, att bestämma hur bostadens rum och funktion skall organiseras utifrån de givna förutsättningarna. Vi vill att det skall vara tillåtet att sälja tomma lägenheter, utan innerväggar, kök och garderober, så att man kan inreda själv efter eget sinnelag. Huskroppar skall därför kunna uppföras med endast bärande konstruktion. Rumsindelning skall inte styras av det nya regelverket. 

Flexiblare regler för tillgänglighetsanpassning för människor med funktionsnedsättningar. Genom att använda befintlig yta på ett bättre sätt, utgå från reella behov och använda innovativa tekniklösningar kan vi underlätta både för byggaktören, kommunen och för den boende. 

Fler boendeformer. Ökad möjlighet till hyrköp, där unga får möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Fler moderna kollektivhus, som kan bidra till gemenskap och motverka ensamhet.

Byggnadsminnesvård och kulturhistoriskt viktiga byggnader måste kunna undantas från styrande regler. Det måste vara tillåtet att fortsätta att ha lergolv och gamla vedspisar, om byggnadens själ kräver det.

Kommunerna måste ges rätt att ställa krav utöver nationella regler. 

Samtidigt som förslaget på många sätt innebär en maktförflyttning från kommunerna finns det många delar av det kommunala ansvaret för planmonopolet som bör vara kvar. Kommunerna måste exempelvis ges rätt att ställa krav på klimatanpassningar utöver gällande nationella regler så att de kan nå upp till sina egna klimatmål. Detsamma gäller all form av gestaltning och volymer på nya konstruktioner.

Förbättrad uppföljning, men ingen ny myndighet

Uppföljningen av att nya regler upprätthålls bör förbättras. En ny myndighet för att förhandsgranska typkonstruktioner och bevilja nationella förhandsbesked tillför dock inget. Det skapar bara en ny nivå för beslut, ökar byråkratin och förslaget bör därför utgå.

När vi nu förenklar rådande lagstiftning måste vi ta tillfället i akt. Det är nu vi skall ta chansen att genomföra fler frihetliga reformer när det gäller ny- och ombyggnad.

Låt oss genomföra århundrades liberala byggnadsreform.

Björn Ljung (L), ordförande Stockholmshem

Joar Forssell (L), riksdagsledamot

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev