söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Klimatnödläge på jorden – hur ska fastighetsbranschen agera?

Den globala forskarkåren har aldrig varit mer enig: mänskliga aktiviteter värmer upp jorden och för att undvika en skenande uppvärmning av planeten krävs kraftfulla och långvariga reduceringar av växthusgaser. Fastighetsbranschen måste därför öka tempot i klimatarbetet och alla bolag samt aktörer måste medverka i arbetet, skriver Simon Iaffa Nylén, Sustainability Manager på Brunswick Real Estate och medlem i Merc Talangnätverk.

Publicerad: 20 augusti 2021, 12:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Klimatarbetet i fokusMercBrunswick Real EstateIPCC

2040 kommer den globala medeltemperaturen på jorden att vara minst 1,5°C högre än innan industrialiseringen - i alla framtida utsläppsscenarier, till och med i det scenariot som innebär att världen drastiskt börjar reducera utsläpp. Idag ligger vi på 1,1°C global uppvärmning sedan 1850–1900. 

Detta slår FN:s klimatpanel (IPCC) fast i sin senaste genomgång av den rådande klimatforskningen i världen, som inneburit granskning av över 14 000 vetenskapliga artiklar. För första gången någonsin skriver IPCC även att det är otvetydigt att människans aktiviteter värmer planeten, som i sin tur leder till klimatförändringar och extremväder. Något som kommer bli allt vanligare när jorden värms upp. 

Läs även: 10 riskområden för översvämning i Sverige - fastighetsbolag skyldiga att agera

På en planet med över 1,5°C global uppvärmning riskerar de naturliga systemen som reglerar dess klimat att rubbas. Frekvensen och intensiteten av extremhetta, nederbörd, torka och tropiska stormar ökar, vilket tvingar människor och djur att fly, svälta eller i värsta fall att dö. De naturliga systemen som varit en förutsättning för mänskligheten, vänder oss sakta ryggen.  

Detta är inte alarmism, utan realism. IPCC:s rapport är otvetydig - vi befinner oss i ett klimatnödläge. 

Men game over är det inte. Rapporten är tydlig med att vi fortfarande har en chans att begränsa uppvärmningen till max 1,5°C före 2100 - om vi från och med nu tar till kraftfulla åtgärder som leder till drastiska och långvariga reduceringar av växthusgaser. Dessa måste ske under de kommande 13 åren; minskar inte utsläppen innan dess kan vi inte begränsa uppvärmningen till 1,5°C vid seklets utgång. 

Fastighetsbranschen måste därför öka tempot i klimatarbetet och alla bolag samt aktörer i värdekedjan  måste medverka och samverka i arbetet. Alla utsläpp spelar roll. Klimatpåverkan måste tas i anspråk i alla beslutsunderlag rörande utveckling och tillväxt, oavsett storlek och typ av projekt. Projekt som bidrar till utsläppsminskningar måste premieras. Cirkuläritet och återbruk måste vara en ledstjärna när vi renoverar och våra befintliga kvadratmeter måste användas mer effektivt, parallellt med att vi bygger hus med nettonollutsläpp. Dessutom är ökade driftnetton och fastighetsvärden ett positivt resultat av just - ett effektivt klimatarbete. 

Läs även: Så förbereder sig de största byggbolagen för EU:s nya taxonomi

Vidare måste branschen klimatsäkra befintliga fastigheter och förbereda dem för konsekvenserna av ett mer extremt klimat. I Sverige kan vi vänta oss mer kraftig nederbörd och ett varmare samt torrare klimat sommartid. Med andra ord kommer översvämningarna och bränderna öka, vilket resulterar i ökade reparationskostnader, eventuellt uteblivet kassaflöde och på sikt värdetapp, när fastigheter blir obrukbara för hyresgäster. Klimatriskanalyser av fastigheter är därför ett givet första steg som även ger taxonomi-poäng. Två relativt enkla åtgärder är att öka grönytan på fastigheten samt installera backventiler på avlopp. 

Men viktigast av allt är att fler på fastighetsbolagen aktivt jobbar med dessa frågor. Det gäller alla, fastighetsskötare, drifttekniker, kommersiella förvaltare, ekonomer, jurister, analytiker - ja, klimatarbetet ska vara en naturlig del i alla roller för att öka takten i klimatarbetet och drastiskt reducera utsläppen i enlighet med IPCC:s rapport. 

Jag är optimist, vi kommer klara det här. Något alternativ finns inte. 

Simon Iaffa Nylén, Sustainability Manager på Brunswick Real Estate, styrelseordförande i Young  Sustainability Professionals och medlem i MERC Talangnätverk.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev