lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Gör det permanent tillåtet att hålla BRF-stämman digital

Den tillfälliga lag som tillåter bostadsrättsföreningar att hålla digitala stämmor kan komma att tas bort efter 2021. Det vore ett stort misstag av regeringen, skriver Stefan Lundberg, jurist på SBC.

Publicerad: 4 december 2020, 14:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stefan Lindberg, bolagsjurist, SBC. Foto: SBC


Ämnen i artikeln:

SBCBostadsrätterCoronaviruset

I våras infördes en tillfällig lag som tillät bostadsrättsföreningar och aktiebolag att anordna helt digitala stämmor i syfte att minska smittspridningen. Nu bör regeringen verka för att lagen om digitala föreningsstämmor inte bara blir förlängd över 2021, utan blir permanent. Detta skulle innebära en trygghet då digitala årsstämmor gör att miljontals svenskar på ett säkert sätt kan göra sin röst hörd. Något som är viktigt ur ett hälsoperspektiv, minskandet av onödigt resande men även för vår framtida föreningsdemokrati.

Den tillfälliga lagen om digitala stämmor var ett välkommet besked för bostadsrättsföreningar runt om i landet som oroade sig för hur de skulle genomföra årsstämman på ett säkert sätt. Nu har riksdagen precis förlängt den tillfälliga lagen för bolags- och föreningsstämmor över 2021. Detta är givetvis glädjande, men mer behöver göras. SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB, anser att en utredning kring ett permanentande av den tillfälliga lagen bör tillsättas.

Läs även: Ny studie: Digitalisering kräver en snabb omställning

SBC hjälper bostadsrättsföreningar landet över med förvaltning, och är dagligen i kontakt med föreningar som genomfört digitala stämmor under det gångna året. Tacksamheten för den tillfälliga lagen är stor, men många ser också orosmoln inför framtida stämmor. Pandemin har satt djupa spår och i grunden förändrat såväl beteende som hur vi interagerar med andra människor. Att samla stora grupper av människor i föreningslokaler lär inte väcka positiva känslor hos någon framöver. Risken att många avstår rätten att göra sin röst hörd på grund av rädsla blir tyvärr överhängande om vi tvingas att gå tillbaka till traditionella, fysiska stämmor som enda alternativ.

En nyligen besvarad enkät visar även att hundratals av de bostadsrättsföreningar SBC hjälper anser att de vill ha möjligheten till helt digitala stämmor framöver. Det är en fingervisning om att lagen betyder mycket för många. Den oro inför årsstämmorna som urskildes bland landets bostadsrättsföreningar i våras ska inte behöva återuppstå.

Läs även: Initiativ för digitalisering inom allmännyttan

Även Moderaterna vill verka för att den tillfälliga lagstiftningen ska bli permanent vilket gläder oss. Vi hoppas att samtliga riksdagspartier tar efter och det är svårt att se vilka resonemang som skulle tala emot att tillsätta en utredning som leder till att lagen kan bli permanent. Självklart har vi respekt för att lagstiftningsprocessen inte sker över en natt. Men mot den bakgrunden bör regeringen med justitieminister Morgan Johansson i spetsen se över detta snarast då framtiden efter 2021 snart är här.

Det bör dock understrykas att det är stämmor helt på distans som framför allt bör möjliggöras även efter 2021. Inte enbart i kombination med poströstning. Vid poströstning försvinner stämmans funktion som diskussionsforum och idégenerator, och sluten röstning är inte heller möjlig. Det vi vill dra en lans för är att långsiktigt möjliggöra att genomföra en helt digital stämma.

Att inte fysiskt behöva delta på föreningsstämman har skapat trygghet i en tid av otrygghet. Inte minst för äldre och personer i riskgrupper som genom lagen på ett säkert sätt kunnat tillgodose sig sin föreningsdemokratiska rätt att delta. På säker distans och via digital teknik. Det skulle även minska antalet resor till och från årsstämmor, något som i sin tur gör klimatet en tjänst.

Pandemin har ritat om spelplanen även för bostadsrättsföreningar som därför behöver ges nya förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Att miljontals svenskar ska kunna göra sin röst hörd i sin bostadsrättsförening, utan att behöva varaoroliga för det fysiska mötet, bör vara ett tungt vägande argument för att en utredning ska tillsättas.

Pandemin har ritat om spelplanen även för bostadsrättsföreningar som därför behöver ges nya förutsättningar att bedriva sin verksamhet. 

Teknikutveckling bör cementeras

Teknikutvecklingen och effektiviseringen pandemin medför bör cementeras och bli en självklarhet för framtidens bolags- och föreningsstämmor. Vi uppmanar därför regeringen att verka för att lagstiftningen om digitala stämmor blir permanent. SBC ställer gärna upp som remissinstans när så sker. Vi sitter på värdefulla insikter från landets bostadsrättsföreningar som vet hur välbehövlig en permanent lag är.

Nu är det upp till regeringen att se till att lagen fortsatt kan skapa ett tryggt och säkert sätt för miljontals svenskar att göra sina röster hörda. För årsstämmor- och bolagsstämmor kommer att behöva hållas även efter 2021. Tillåt dem att hållas digitalt. 

Stefan Lindberg, bolagsjurist, SBC

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev