torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Fastighetsbranschen riskerar att drabbas hårt av sanktioner

Under det senaste året har sanktioner i högre utsträckning än tidigare nyttjats som politiskt påtryckningsmedel. Detta inte minst som en följd av Rysslands aggression mot Ukraina, men även Iran och Myanmar har blivit föremål för sanktioner till följd av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Sanktionerna är omfattande och företag måste förhålla sig till dem - riskerna är höga och konsekvenserna stora. Fastighetsbranschen ligger efter i sitt agerande och är därför i riskzonen för att drabbas hårt av sanktionerna.

Publicerad: 24 april 2023, 13:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Temra Baydono, biträdande jurist, och Ylva Hult Palmryd, partner, vid advokatbyrån Baker McKenzie.

Foto: Pressbilder


Vi lever i en tid där det inte längre går att bortse från sanktioner. Företag måste därför ta sitt ansvar och driva sin verksamhet i enlighet med sanktionsregelverken, antingen in-house eller genom inhyrning av extern expertis, annars riskerar bolagen att drabbas av höga böter, personligt ansvar för VD och styrelse samt badwill. En bransch som ligger efter i detta avseende är fastighetsbranschen - där vi ser en betydande eftersläpning.

Läs mer: Skrala placeringar för bygg- och fastighetsfolk på hållbarhetslista

Att ta hänsyn till sanktionerna är relevant för alla fastighetsbolag oavsett vilka huvudprocesser som hanteras inom bolaget. Det är relevant för uthyrnings- och övriga förvaltningsprocesser liksom det är relevant för processer avseende fastighetstransaktioner. Försiktighet behöver även vidtas i relation till banker och försäkringsbolag. Risker kopplade till sanktionerna kan uppstå vid flera olika scenarion. Byte av fastighetsägare innebär en risk för att en sanktionerad fastighetsägare tillträder, vilket bör kontrolleras noggrant på förhand. Likaså innebär nya hyresgäster en risk för att en sanktionerad part tillträder. Risker uppstår även vid köp av olika typer av underhålls- och förvaltningstjänster kopplade till fastigheten och det bör kontrolleras att inga sådana tjänsteavtal ingås med sanktionerade parter.

Om man ingått avtal med en part som blir föremål för sanktioner, som en hyresvärd, hyresgäst eller en leverantör, är det viktigt att det finns en grund för uppsägning eller hävning av avtalet. Ett stort problem är att de flesta avtal i fastighetsbranschen inte innehåller en sådan uppsägningsklausul, vilket leder till att det blir nödvändigt att hitta alternativa grunder att säga upp avtalet på.

Läs mer: Samhällsfastigheter: "Den största köparen blev plötsligt den största säljaren"

En annan problematik är att vid en uppsägning av ett hyresavtal på grund av att en hyresgäst blir föremål för sanktioner, kommer de tillgångar som kvarstår i hyreslokalen att frysas och behöva förflyttas. Att låta hyresgästen få tillgång till hyreslokalen för att hantera tillgångarna är förbjudet enligt sanktionerna, då det innebär att man tillhandahåller ekonomiska resurser till en sanktionerad part. Eftersom att det inte är önskvärt för en hyresvärd att hantera de frysta tillgångarna har man i andra länder löst detta med licensansökningar som möjliggör för den sanktionerade hyresgästen att få tillgång till lokalen för att flytta på sina frysta tillgångar. Vi tror att sådana lösningar kommer att bli vanligare även i Sverige.

När det kommer till fastighetstransaktioner bör tredjepartskontroller göras som en del i due diligence-processen. Under en transaktion bör befintliga hyresgäster kontrolleras och det bör säkerställas att ingen sanktionerad part är involverad i transaktionen. Det kan även med hjälp av inkorporering av garantier i relevanta transaktionsdokument säkerställas att förvärvet inte medför risker från ett sanktionsperspektiv.

Sammanfattningsvis finns det en hel del risker kopplade till samtliga huvudprocesser i fastighetsbranschen. Det går inte längre att bortse från sanktionerna - åtgärder måste vidtas och de måste vidtas nu. Det är därför hög tid att börja implementera nödvändiga interna processer och vidta ett proaktivt förhållningssätt till sanktionerna.

Temra Baydono, biträdande jurist, och Ylva Hult Palmryd, partner, vid advokatbyrån Baker McKenzie

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev