Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Fastighetsägare kräver förändrad moms på lokaler

En förutsättning för att det ska gå att omvandla lokaler till bostäder i någon större utsträckning är förändrade momsregler. Det här behöver regeringen agera på, skriver Ulrika Hansson från Fastighetsägarna Sverige och Susanna Höglund från Sveriges Allmännytta.

Publicerad: 30 november 2020, 10:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna och Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta, skriver om behovet av förändrar mervärdesbeskattning.

Foto: Pressbilder


Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaSveriges AllmännyttaMomsCoworking

Idag går remisstiden ut för betänkandet om ny mervärdesskattelag. Tyvärr saknas en mängd välbehövliga reformer i lagen, icke minst på fastighetsområdet. Samtidigt som regeringen remitterar en ny mervärdesskattelag har Boverket i november i år fått i uppdrag att snabbutreda förutsättningarna för omvandling av lokaler till bostäder. En absolut förutsättning för att Boverkets förslag ska uppnå sitt syfte är att momsreglerna ändras samtidigt. 

Det finns många skatteregler som tynger vid omstrukturering av verksamheter och omvandling av fastigheter.

Boverkets uppdrag ska vara klart redan den 26 februari 2021. Syftet är att skapa förutsättningar för en mera hållbar och effektivare användning av befintliga fastigheter och minska klimatpåverkan. Det är ett välkommet initiativ att se över sådan reglering som hindrar ett mera flexibelt nyttjande av våra fastigheter. Det gynnar såväl företagande som arbetsmarknad och är en stor fördel för den som söker en bostad.

Samtidigt styrs byggande och nyttjande av fastigheter av många olika regler och krav, alltifrån plan- och bygglagstiftning till säkerhetsföreskrifter och miljöskydd. Men det finns också många skatteregler som tynger vid omstrukturering av verksamheter och omvandling av fastigheter. Främst reglerna på momsområdet.  

Momsutredningen (SOU 2020:31) har arbetat med översynen av momslagstiftningen sedan 2016 och i juni i år presenterades slutbetänkandet. Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta är båda remissinstanser och vi har i våra remissvar framfört behovet av förenklingar av momslagstiftningen. 

Läs även: Momsregler vid uthyrning av lokaler

I fastighetsbranschen har vi stora förutsättningar att investera i våra hus för att skapa klimatvänliga och flexibla bostäder och lokaler som kan utvecklas snabbare för olika behov. Men då måste vi samtidigt ha modernare momsregler som möjliggör detta. För att inte regeringens klimatambitioner ska falla platt till marken och hindra ett mera flexibelt nyttjande av våra hus, behöver några viktiga och angelägna reformer i momslagen omedelbart genomföras.

- Ta bort kravet på att en lokalhyresgäst måste bedriva momspliktig verksamhet i lokalen för att hyresvärden ska få lov att ta ut moms på lokalhyra. Då blir det lättare och billigare att ändra en butiksyta till en vårdcentral. Ändras en momspliktig lokaluthyrning så att en icke skattskyldig lokalhyresgäst flyttar in, kräver dagens regler att tidigare avdragen moms på investeringar återförs och betalas in till staten. Det är dyrt, komplicerat och kontraproduktivt vid nödvändig omställning. Det finns redan ett utredningsförslag hos finansdepartementet som är färdigt att användas.

Läs även: Momsterchocken – så rustar branschen

- Ta bort regeln om avdragsförbud för stadigvarande bostad i momslagen. Den hänger kvar sedan första momslagen kom 1968 och orsakar otaliga rättsprocesser på grund av sitt otydliga tillämpningsområde. Regeln är onödig eftersom EU-rätten sätter tydliga gränser för var rätten till momsavdrag går.

- Ta bort restriktionen att en fastighetsägare inte får hyra ut med moms till en kommun, en region eller staten som i sin tur hyr ut för stadigvarande boende. En regel som hänger ihop med avdragsförbudet för stadigvarande bostad. 

- Ta bort uttagsbeskattningen vid fastighetsförvaltning, inklusive för bygg- och anläggning, reparationer och lokalstädning, som en fastighetsägare utför med egen personal på sin egen fastighet, när lokalerna inte hyrs ut med moms. Det är en administrativt tung ordning som inte på ett effektivt sätt fyller sitt syfte, nämligen att hindra konkurrenssnedvridning genom att momspliktiga tjänster utförs i egen regi i stället för att upphandlas med moms. Eftersom den ökar kostnaderna påverkar den också hyrorna.

- Underlätta för aktivitetsbaserade arbetsplatser eller så kallad coworking genom att se över villkoren för frivillig skattskyldighet vid lokalhyra. Mera yteffektivt och klimatsmart nyttjande av lokalyta kan underlättas, om tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser ses som en momspliktig tjänst. Idag förekommer synsättet att en uthyrning till flera företag i samma lokaler är en obligatoriskt momsfri fastighetupplåtelse. Ingen moms på hyran blockerar avdragsrätten för moms för hyresvärden och skapar högre hyreskostnad för momspliktiga företag som väljer att effektivisera sitt kontorsnyttjande. Momsen ligger dold i priset och kan inte dras av. Ett kontraproduktivt regelverk som inte kräver stora insatser att justera. 

- Underlätta åtgärder för energieffektivisering i hyresbostäder genom att ta bort momsen på IMD. Bostadshyra är momsfritt, men i praxis har uppfattningen etablerats att individuell mätning och debitering (IMD) av vatten, gas och el till hyresgästen ska debiteras separat med moms. Detta ökar kostnaderna – och även hyran - eftersom hyresvärden också drabbas av ett avdragsförbud för moms kopplad till stadigvarande bostad. Energieffektiviseringen som IMD syftar till skapar en högre skattekostnad och regelverket motverkar alltså klimatåtgärder för hyresvärdarna. Vi bedömer att det gemensamma momsdirektivet inte bromsar en sådan lagändring, vilken skulle återställa de förhållanden i tillämpningen av momslagen som gällde innan Skatteverket började med ny praxis. 

Våra förslag för att underlätta omställning kräver inte tidsödande utredningar. I flera delar har redan analyser och förslag lagts fram för regeringen. Ta fasta på möjligheten att snabbt genomföra reformer som ger stor effekt på investeringsviljan och på samhällets behov i kölvattnet av pandemin. Fastighetsbranschen står redo att bidra. 

Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige 

Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.