lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Det hindrar fastighetssektorns vinster på elmarknaden

Förenklad administration och mindre byråkrati kan vända fastighetssektorns elanvändning från höga kostnader till lönsamma affärer, om bara Elmarknadsinspektionen tillåter det. Möjligheten att agera är nu, om ett par månader är det försent. Det menar energiteknikföretaget Ngenics vd Björn Berg.

Publicerad: 1 mars 2023, 12:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ngenics vd Björn Berg.

Foto: Ngenic


I höst fattar Energimarknadsinspektionen (EI) bland annat beslut om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande och om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Dessa beslut kommer att ha stor påverkan på elmarknaden i flera år framåt.

Men förslagen är alldeles för krångliga, med omfattande krav och krånglig administration för såväl privatpersoner som fastighetsägare och andra företag. Dessutom strider det mot EU:s krav om oberoende aggregatorer, dvs aktörer som samlar flera mindre kunder till en enhet på elmarknaden. Detta har såväl vi som andra aktörer påpekat i svar på de samråd som EI nyligen bjöd in till inför dessa beslut.

Vinster uteblir

Fastighetssektorn har gjort en betydande kraftansträngning under vintern 2022, inte minst genom att peppa sina kunder till medvetenhet och minskad energianvändning. Tyvärr får varken fastighetssektorn (inte heller de enskilda hushållen) större delen av vinsterna som dessa ansträngningar och uppvisande av flexibilitet och god vilja medfört. Mellan fastighetsägarna och de potentiella vinster som anpassad förbrukning ger, står ett krångligt regelverk och en administration som stoppar upp och hindrar en flexibel och fungerande elmarknad.

Nu är det dags för Energimarknadsinspektionen att möjliggöra så hushållen och fastighetssektorns insatser kan belönas och ge ytterligare incitament för förbättringar. Det kan ske genom att förenkla samordning och ge fastighetsägare möjlighet att på ett enkelt sätt få betalt för den elförbrukning som flyttas till tidpunkter som är bra för elsystemet.

Aggregatortjänster och mellanhänder

Vad det handlar om för fastighetsägare är att förbrukningsresurser så som ventilation och värmepumpar kan användas flexibelt i en fastighet.

Detta förutsatt att fastighetsägaren använder sig av aggregatortjänster som samlar många fastigheter för att komma upp i de effekter som krävs för att kunna delta och få betalt för sin flexibilitet. Men marknaden är inte anpassad till att ta emot och främja denna topplastreduktion. Idag kräver Energimarknadsinspektionen att aggregatorerna ska gå genom de administrativt balansansvariga utlagda till privata elhandelsbolag innan de får tillgång till marknaderna hos Svenska kraftnät.

Dessutom måste undermätning göras på varje resurs som levererar flexibilitet, vilket i realiteten utesluter villavärmepumpar och andra mindre styrbara laster.

Förenkla för fastighetsägarna

Så som EI:s förslag är formulerat kräver det i praktiken att fastighetsägaren lämnar över kontrollen över sin fastighet till elhandlaren, som då i eget syfte kan styra elförbrukningen i fastigheten. Ett annat problem är att elmätaren som finns till fastigheten inte räcker enligt EI:s förslag.

Något som kommer att göra det dyrt att investera för att delta med mindre resurser, vilket är just de resurserna som fastighetsägarna sitter på som därmed utesluts från marknaden. Vårt samrådssvar till EI pekar istället på att vi bör följa EU:s krav och liksom bland annat Danmark och Finland skyndsamt underlätta för så väl stora och små aktörer att på ett enkelt sätt leverera balanstjänster, och därmed få möjlighet att vara en del av en flexibel och fungerande elmarknad.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev