Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Begränsa riksintressen till unika områden

Den bebyggelse som finns behöver ständigt anpassas till samtidens behov och önskemål. Därför måste möjligheten att stoppa stadsutveckling med hänvisning till riksintressen begränsas kraftigt, skriver Helena Olsson och Rikard Silverfur från Fastighetsägarna.

Publicerad: 4 september 2020, 14:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Helena Olsson och Rikard Silverfur.

Foto: Fastighetsägarna


Ämnen i artikeln:

Rikard SilverfurHelena OlssonFastighetsägarna

Stockholms city har drabbats hårt av Coronapandemins framfart. Turisternas frånfälle i kombination med hemarbete har dämpat såväl den sociala som den ekonomiska aktiviteten märkbart. Detta får konsekvenser både på kort och lång sikt, människors beteenden förändras och innehållet i staden ändras. I återhämtningen prövas städers förmåga till omställning. Den bebyggelse som finns behöver ständigt anpassas till samtidens behov och önskemål, men också för att främja tillgänglighet, säkerhet, arbetsmiljö och energianvändning. Utveckling är en förutsättning för att kunna bevara och undvika förfall. Hur vällovliga än intentionerna är så utgör Riksintressen här en våt filt och ett stort hinder.

Läs även: Smart infrastruktur för hemleveranser – en nödvändighet för våra städer

Tolv olika myndigheter har ansvar att göra riksintresseanspråk. Tidigt i år riktade regeringen ett uppdrag till Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket, vars riksintresseanspråk i alltför omfattande skala försvårar och hindrar stadsutveckling och bostadsbyggande. Tydligheten regeringens instruktion går inte att ta miste på: ”Översynen ska leda till en kraftig minskning av såväl antalet anspråk på området av riksintresse som dessa områdens samlade areella utbredning”. Regeringen anser att dagens kriterier är för vidlyftiga. Boverket ska därför leverera en precisering av riksintressekriterierna. Ovan nämnda myndigheter måste ta detta budskap från regeringen på största allvar. Oförändrade eller marginellt justerade anspråk duger inte.

Under tiden ser vi hur utvecklingen fortsatt går i fel riktning. I juni meddelade Högsta domstolen att föreningar som verkar inom kulturmiljö får överklaga detaljplaner. Konsekvenserna av domen menar vi blir att städers utveckling kommer överklagas i större omfattning med hänvisning till just riksintressen.

Läs även: Staten stoppar möjligheten för Stockholm att växa

Stockholms innerstad med Djurgården, är landets befolkningsmässigt största riksintresseområde med omkring 300 000 mantalsskrivna invånare och omkring 330 000 arbetsplatser. Vår huvudstad är vacker, välmående och levande. Saknas rimliga förutsättningar för att genom stads- och fastighetsutveckling möta var tids behov av och krav på såväl bostäder som arbetsplatser riskerar huvudstaden att förfalla.

Vi ser med oro på de ständigt utvidgande möjligheterna för olika aktörer att försvåra, fördyra eller rent av hindra stadsutveckling genom överklagande. Vill det sig illa sker kompromisser och nedbantningar av avsedda arkitektoniska kvaliteter vilket resulterar i stadsutveckling som gör få nöjda.

I dag täcker de över hälften av Sveriges yta. Stora områden, ibland hela kommuner, skyddas utan tydliga skäl eller avgränsningar.

Riksintressen och dess funktion är viktiga och har sin plats i den fysiska planeringen. Riksintressesystemet har dock utvecklats till en gökunge som tränger ut hållbar stadsbyggnad. Det kan inte vara avsikten. Faktum är att sedan statliga myndigheter började peka ut riksintressen har det gått inflation. I dag täcker de över hälften av Sveriges yta. Stora områden, ibland hela kommuner, skyddas utan tydliga skäl eller avgränsningar.

Oförmågan att ta tag i riksintressefrågan har varit frapperade fram tills att regeringen nu i januari uttryckligen tillrättavisade myndigheterna. Nu faller ett stort ansvar på myndigheterna att återkomma till regeringen med sina kraftigt minskade anspråk där endast områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv ska få anges som riksintressanta. Först då blir systemet accepterat och hanteringen effektivare vilket ökar förutsättningarna för stadsutveckling och för fler bostäder.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.