lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Avgäldschock undveks i sista stund – nu krävs en ny tomträttsmodell

Efter att arbetet med en ny tomträttsmodell havererade under fjolåret är ovissheten nu stor om hur Göteborgs Stad vill hantera sina avgälder framöver. I en ny dom går staden med på en uppgörelse, och drar tillbaka oskäliga höjningar för närmare 1000 lägenheter i Göteborg. En viktig delseger, men fortfarande riskerar tusentals göteborgare chockhöjningar. Nu kräver branschföreträdare en moderniserad modell.

Publicerad: 9 juni 2022, 14:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Edvin Johansson/Unsplash


Ämnen i artikeln:

HSBRiksbyggentomträttsavgäld

Tomträttsavgälden styrs i dag av marktaxeringsvärdet, som i centrala Göteborg har skjutit i höjden. Detta har gjort att dagens modell är både ohållbar och omodern – med stora ekonomiska konsekvenser som följd. Den senaste omräkningen innebar avgiftshöjningar på flera hundra procent för vissa bostadsrättsföreningar, och närmare 50 000 fler göteborgare riskerar att drabbas av chockartade avgiftshöjningar de kommande åren.

Dagens modell är inte heller transparent, och omöjlig att ta höjd för. Samtidigt har Göteborgs Stads fastighetsnämnd inte lyckats presentera en ny modell för tomträtter, trots att frågan legat på bordet i många år. Nu kan vi inte längre sitta på händerna, och hoppas på en lösning.

När HSB Göteborg, tillsammans med fyra bostadsrättsföreningar under 2021 tog frågan om oskäliga tomträttsavgälder till Mark- och miljööverdomstolen nåddes äntligen en framgång i frågan. Göteborgs Stad gick med på en uppgörelse och drar tillbaka de oskäliga höjningarna för de fyra bostadsrättsföreningarnas tomträttsavtal, samt för en av HSB Göteborgs hyresfastigheter. Sammanlagt 980 bostadsrätter och 48 hyresrätter berörs av domen.

Läs mer: Bostadsrättföreningar rasar mot skenande avgiften: ”Inte rimligt” 

Uppgörelsen resulterar i en avsevärt lägre nivå för avgälden än den som kommunen först krävde. De berörda föreningarna får en högre tomträttsavgäld jämfört med innan den räknades om, men en halverad avgift jämfört med vad staden först yrkade på. I uppgörelsen har Göteborgs stad beräknat om avgälden mot en avgäldsränta om 1 procent.

Förlikningen är en efterlängtad delseger i kampen för rättvisa och ekonomiskt hållbara tomträttsavgälder i Göteborg. Vi anser nu att det är dags att Göteborgs stad ger alla bostadsrättsföreningar upplåtna med tomträtt möjlighet till ett tryggt och långsiktigt boende genom att erbjuda mer rimliga nivåer. Annars kommer det leda till att allt fler bestrider avgälden, med kostsamma domstolstvister till följd. Redan i dag ligger ett 60-tal tomträttsmål där Göteborgs stad är part hos Mark- och miljödomstolen. 

Förlikningen i mark- och överdomstolen förändrar inte det faktum att det behövs en ny modell för beräkning av tomträttsavgälder. När tomträtten infördes för över 100 år sedan var syftet att jämna ut klyftor och säkra trygga boenden, genom att möjliggöra för byggande som inte krävde den enskildes kapitalinsats. Tack vare att avtalet var bundet under lång tid skapades en trygghet. 

Läs mer: Stockholmspolitikerna står fast: ”Krävs en ändring av den nationella lagstiftningen” 

Nu är trygghetstanken som bortblåst. Tomträttshavare över hela staden sitter fast i livslånga avtal som blir allt dyrare. De närmare 50 000 göteborgare som i dag bor i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter upplåtna med tomträtt förtjänar tydlighet från stadens beslutsfattare i tomträttsfrågan.

Våra krav för en moderniserad tomträttsmodell

Vi vill se att en moderniserad modell för beräkning av tomträttsavgälder för flerbostadshus utreds och beslutas. En moderniserad tomträttsmodell bör därtill utgå från dessa punkter:

1. Rättvisa villkor för friköp. Vid ett friköp betalar ägare till flerbostadshus 100 procent av marktaxeringsvärdet, medan småhusägare betalar 50 procent. Vi kräver mer likställda villkor för friköp. För att bostadsrättsföreningar överhuvudtaget ska ha möjlighet att friköpa kräver vi att priset sätts till 30 procent av marktaxeringsvärdet, baserat på 2019 års nivåer.

2. En rimlig kalkyl. Friköpspriset kan inte utgå från marknadsvärdet på en öppen marknad, eftersom det endast finns en möjlig köpare, det vill säga bostadsrättsföreningen. Priset måste därmed sättas på en nivå som är möjlig för de boende att betala.

3. En följsam beräkningsmodell. Det är tydligt att den nivå på avgäldsräntan som har använts för att fastställa tomträttsavgälden vida överstiger realräntan. Vi anser att det vore rimligt att avgäldsräntan har en närmare koppling till realräntan.

4. Frys omregleringarna. Att nuvarande omregleringar av tomträttsavgälder fryses på nuvarande nivå, med utgångspunkt i 2014 års fastighetstaxering till utgången av 2021 med uppräkning för inflation.

5. Skapa en transparent modell. Bostadsrättsföreningarna behöver förutsägbarhet av avgäldens utveckling för att ha en chans att planera sin ekonomi. I en ny modell är det av största vikt att tomträttshavarens behov av förutsägbarhet tillgodoses, genom förslagsvis kortare avgäldsperioder, ändrade beräkningsgrunder för marknadsvärdet och uppräkning av avgälden med vissa intervall under avgäldsperioden.

 

Lars Göran Andersson, vd, HSB Göteborg

Marianne Wadefalk, Marknadsområdeschef Riksbyggen

Christina Heikel, Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna GFR

Christer Jacobsson, förvaltningschef Brf Masthugget

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev