tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Debatt

Äntligen ett klargörande om ”coronarabatt”

Det har varit svårt för hyresvärdar att ta ställning till krav på hyresnedsättningar på grund av coronakrisen eftersom det saknats lagstiftning. Nu har regeringen bringat viss klarhet i frågan, skriver advokaten Magnus Steninger från talangnätverket Merc.

Publicerad: 20 april 2020, 13:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

MercCoronaviruset

De flesta har nog hunnit tröttna på att den pågående coronapandemin ockuperar 90 procent av nyhetsflödet men det får vi nog acceptera kommer att gälla även en tid framöver. Jag märker hur mitt fruktlösa scrollande efter sportnyheter till slut leder mig in på travsidorna – något jag aldrig skulle spendera tid på i andra tider men nu är det plötsligt högintressant att läsa om Björn Goops nya talanger.

Nyheter om permitteringar och varsel duggar tätt och många bolag är redan hårt drabbade av de förändringar som pandemin har tvingat individer, företag och myndigheter till. Fastighetsbranschen är likt många andra branscher hårt drabbad trots att fastigheter annars ofta ses som en säker tillflyktsort med bestående värden i tider av oro.

Läs även: Viktiga punkter i de nya skärpta reglerna för andrahandskontrakt 

Nya stödpaket i olika format lanseras på nästan daglig basis i takt med att förutsättningar ändras och nya kriser uppstår i svallvågorna av pandemin. Det är svårt att följa med i utvecklingen, särskilt när politikerna gärna börjar med att informera allmänheten om olika stödpaket utan att lagstiftningsprocessen hunnit ha sin gång och sedan låter den processen komma i efterhand. Men det går inte att råda bot på under en brinnande kris som detta.

Det enskilda stödet för en och samma hyresgäst kan inte heller överstiga 800 000 euro.

Regeringen har avsatt fem miljarder kronor som stöd till hyressektorn och har i samband därmed uppmanat hyresvärdarna att vara generösa med hyresrabatter till hyresgäster som drabbats hårt av coronapandemin. Många hyresgäster har noterat detta och framställt krav om hyresnedsättningar. Men hur ska hyresvärdarna kunna ta ställning till dessa krav om nedsättningar när den lagstiftning som ska garantera hyresvärdarna ett visst stöd inte hunnit tillkomma än? Hyresvärdarna har i många fall avvaktat den nya förordning (som för övrigt heter förordningen [2020:237] om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran) som behandlar stödet eftersom det exempelvis har varit oklart vilka branscher som faktiskt omfattas av den nya förordningen.

Läs även: Fastighetsägarna: ”Fritt fall i branschen – stöd behövs”

Nu har regeringen bringat viss klarhet i frågan och förordningens mest centrala bestämmelser presenteras i korthet nedan.

Belopp

Hyresvärden kan söka stöd för upp till 50 procent av hyresrabatten på den fasta hyran, dock högst 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Om den ursprungliga hyran uppgår till 100 000 kronor och parterna enas om en tillfällig månadshyra om 50 000 kronor kan hyresvärden som mest erhålla 25 000 kronor i stöd från staten. 

Tidsperiod

Hyresvärden kan få ersättning för beviljade hyresrabatter för hyresperioden från och med den 1 april 2020 till och med den 30 juni 2020. Det är viktigt att notera att ansökan om stöd kan göras från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020. 

Branscher som omfattas

Vilka branscher som omfattas är baserat på respektive hyresgästs SNI-kod hos Skatteverket. Nedan följer en exemplifiering av vilka branscher som omfattas men en komplett lista över SNI-koderna finns i förordningen, se länk här.

Butikshandel

Restaurang, catering, barer

Hotell, camping

Konferensanläggningar

Hårvård, skönhetsvård, kroppsvård

Gym, idrottsföreningar

Skomakeri

Tandläkare och tandhygienister

Biografer

Resebyråverksamhet

Formalia

Hyresavtalet måste innefatta helt eller delvis fast hyra.

Hyresavtalet måste ha tecknats senast den 1 mars 2020.

Avtal om hyresrabatt måste ha tecknats senast den 30 juni 2020.

Den nya rabatterade hyran måste understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (parterna kan alltså inte först komma överens om en hyreshöjning för att sedan i nästa skede komma överens om en rabatt som får en +/- nolleffekt).

I övrigt ska oförändrade villkor gälla.

Ansökningsförfarandet

Det är hyresvärden som ska ansöka om stödet. Ansökan ska lämnas in till vissa länsstyrelser via en e-tjänst som Boverket för närvarande håller på att ta fram. Stödet kommer att utbetalas av Boverket så snart länsstyrelsen har fattat ett beslut i ärendet. Mer information om hur själva ansökan ska göras kommer enligt regeringen att publiceras inom kort.

Sammanfattningsvis har hyresvärdar en möjlighet att erhålla viss ersättning från staten för beviljade hyresrabatter men samtliga formaliakrav enligt ovan måste uppfyllas. Det noteras även att stödet söks, och beviljas, i efterhand, vilket naturligtvis innebär en försämrad likviditet för hyresvärdarna. Är det inte just en likviditetsbrist inom olika sektorer som regeringen nu försöker att bota genom olika stödpaket? Tydligen på bekostnad av vissa fastighetsägare genom ett räntefritt lån.

Stödets storlek ska beaktas

Enligt förordningen ska vid stödets storlek även beaktas det stöd som beviljats andra hyresvärdar med avseende på samma hyresgäst – det är oklart i vilken omfattning detta kommer att påverka det stöd som hyresvärdar söker avseende större hyresgästskedjor med flera andra hyresavtal. Det enskilda stödet för en och samma hyresgäst kan inte heller överstiga 800 000 euro, vilket torde innebära att hyresvärdar inte kommer att erhålla något stöd om andra hyresvärdar redan beviljats stöd motsvarande sammanlagt 800 000 euro för aktuell hyresgäst. Här torde ett preliminärt besked från länsstyrelsen om eventuellt stöd vara en nödvändighet innan större rabatter beviljas till hyresgäster som eventuellt redan har erhållit stora rabatter.

Nåväl, viss klarhet bringade ändå förordningen och förhoppningsvis kan vissa hyresvärdar känna någon trygghet i att vissa branscher med säkerhet omfattas av stödpaketet. Det finns dock alltjämt ett antal utestående frågor som kommer att behöva besvaras för att hyressektorn ska kunna fatta välgrundade beslut om kommande hyresrabatter.

Magnus Steninger, advokat på Setterwalls Advokatbyrå och medlem i MERC Talangnätverk, fastighetsbranschens främsta talangnätverk där unga talanger erbjuds en plattform för att träffas, utbyta erfarenheter och skapa långsiktiga samarbeten. 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MercCoronaviruset

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev