måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Slutreplik: Det är stockholmarnas mark – vi måste bygga för stockholmarnas behov

Debatt

"Sänkta inkomstkrav ger inga negativa konsekvenser".


Kontor värda resan dit – postpandemiska matchen mellan hem och kontor

Debatt

Fördelarna med att jobba hemifrån är fortsatt i fokus, och det handlar framför allt om hur bra det fungerar. Men det är ur individens synvinkel och på senare tid har företag och organisationer vaknat och pekat på sådant som mår bäst av att vi är tillsammans på kontoret. Och närvaron kommer sannolikt stiga om varslen tilltar. Det kommer att öka behovet av kontor som stöttar det dagliga värdeskapande så att medarbetarna tycker att arbetsresan är mödan värd.


Låt krisen leda vägen för en hållbar arkitektur

Debatt

Med stundande lågkonjunktur, inställda transporter och betydande materialbrist så går det inte att förneka att branschen står inför en rejäl avkylning. Samtidigt kan den kris som vi är på väg in i att innebära en återhämtning för inhemsk produktion, och ett välbehövligt uppsving för cirkulära modeller såsom återbruk och upcycling.


Hybrid markupplåtelse kan få fart på krisande bostadsprojekt

Debatt

Många bostadsprojekt går nu i stå och landets kommuner måste hitta nya sätt att få igång dem. Ett sätt är att se över hur man tar betalt för sin mark och här finns det gott om utrymme för nytänkande. Och det brådskar för ett inställt byggprojekt är sannolikt en av de sämre investeringarna en kommun kan göra.


Andrahandshyrorna vittnar om hyresmarknadens kollaps

Krönika

En person som ställer sig i Stockholms bostadskö kan bo i så många som tio olika dyra andrahandsbostäder innan vederbördande får en hyreslägenhet i första hand. Situationen försvårar för människor att förverkliga sina livsdrömmar och företagen från att rekrytera talang.


”Bostadståget” går rakt in i en bergvägg – staten måste ta sitt ansvar

Debatt

Byggandet av bostäder bromsar nu in kraftigt, samtidigt som vanliga löntagare knappt har råd att bo i vår stad. Det får inte vara så här – staten måste ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen, skriver två S-politiker i Stockholm.


Fastighetsbolag måste fokusera på social hållbarhet

Debatt

Vi tar dagligen del av rubriker om utsatta och otrygga områden, skjutningar och skenande brottslighet. Samtidigt slår stigande räntor, dyrare elräkningar och höjda hyror hårt mot redan utsatta grupper. Fastighetsbolag behöver göra en bred genomgång av hur de arbetar med sociala frågor i sin verksamhet – som de flesta redan gör inom klimatområdet. Något som kan ge stor ekonomisk vinning på sikt.