Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från SBAB

Trygghet i bostadsområdet – så vänder vi en nedåtgående trend

Vi får ofta läsa om hur Sverige blir otryggare. Samtidigt arbetar organisationer, kommuner, företag, polisen, skolan och andra instanser i samhället för att öka trivseln och tryggheten i landet. Men hur ser det arbetet ut? Och kan vi vända en nedåtgående trend? Vi på SBAB har lyssnat på goda exempel.

Publicerad: 24 maj 2022, 12:56


Carl Lindståhl, hållbarhetsstrateg, SBAB och Kristina Brandt, kredithandläggare företag & brf, SBAB.

”Lösningarna fler än problemen”
Alla har rätt att känna sig trygga där man bor, men ändå ser vi att otryggheten ökar i Sverige. Trots det är lösningarna fler än problemen, berättar Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige, en organisation med syfte att bidra med nya lösningar och idéer för att minska brottsligheten och öka tryggheten i landet. Efter en undersökning av situationen i olika bostadsområden i Sverige som gjordes tillsammans med både privata och allmännyttiga fastighetsägare, har de tagit fram en lista med de 14 vanligaste problemen i svenska bostadsområden, men presenterar samtidigt 60 lösningar för tryggare boende. Många saker påverkar trivseln i ett bostadsområde. Det kan handla om små företeelser, som att ta bort klotter eller se till att det finns bra belysning, men det är också viktigt att veta vem som bor bakom dörren mittemot och att ens område har ett levande centrum där människor rör sig.

”Många gånger är man fast i gamla banor och arbetssätt när det kommer till trygghetsfrågan. Vi är en tankesmedja som vill hjälpa till att hitta nya redskap och tänka nytt! Fastighetsägarna är de som är närmast problemen och kan därför göra oerhört mycket för att öka tryggheten”, säger Magnus.

SBAB är en bank med missionen att skapa ett bättre boende, där trygghet kan vara en viktig del. Därför stöttar vi gärna de fastighetsbolag med uttalade mål att öka trivseln och tryggheten i de områden där de verkar, vare sig det är genom läxhjälp, renoveringar eller att hjälpa till med det första jobbet för ungdomar i trakten. ”Social hållbarhet handlar om trivsel, trygghet och hälsa för alla. Vi är ödmjuka inför de utmaningar som finns och vi finansierar gärna fastigheter där ägaren arbetar aktivt med sociala, trygghetsskapande åtgärder som en del av sin förvaltning”, säger Carl Lindståhl, hållbarhetsstrateg på SBAB.

Dialog med boende och långsiktighet – nyckelfaktorer enligt Stena Fastigheter
Stena Fastigheter är ett av många fastighetsbolag som aktivt arbetar med att öka tryggheten i sina bostadsområden. Genom mätningar kan man se att tryggheten i snitt har ökat i bolagets
områden, från ett trygghetsindex på 78,1 2012 till 78,6 idag. De berättar hur hållbarhetsarbete alltid måste präglas av långsiktighet. Cecilia Fredholm Vaarning, hållbarhetschef på Stena Fastigheter: ”Vi gör stora investeringar i våra bostadsområden eftersom vi vill att folk bor kvar och ska känna sig stolta över den platsen där de bor.

Det kan handla att bygga ett nytt Folkets Hus, som i Fisksätra, eller ett samarbete med skolan för att hjälpa de elever som har det svårt. Som fastighetsbolag börjar vi alltid med att undersöka vilka föreningar och initiativ som redan finns i området, för att sedan se vilken roll vi kan ta i förändringsarbetet. Vill våra hyresgäster skapa en mötesplats för unga eller starta ett odlingsprojekt så stöttar vi självklart det.” Hon fortsätter: ”Nyckeln till tryggare boende är en kombination av långsiktighet, investeringar, samarbeten och dialog med de som bor i området. När det kommer till social hållbarhet är det ju tillsammansfrågor, det är inget man löser själv utan vi måste hjälpas åt.”

Det blir inte så ödsligt när man kommer upp från tunnelbanan utan i stället möts man av äldre människor som sitter och dricker te och spelar schack...

Trygghetsvandringar – flera steg i rätt riktning
I Hjulsta ordnar Fastighetsägaren Einar Mattsson årligen trygghetsvandringar, där de boende tillsammans med polis, stadsdelsförvaltningen och hyresgästföreningen går runt och undersöker otrygga platser i bostadsområdet och går igenom vad som måste åtgärdas för att öka trivseln för de boende. ”Ofta handlar det om trasiga lampor, skadegörelse eller buskar som växt sig för höga”, berätta Ylva Forslund, områdesförvaltare på Einar Mattsson. ”Vi har ju alla lite olika ansvarsområden, så det är jättebra att vi ses och pratar tillsammans för att kunna lösa problemen som finns i våra områden.”

Ylva berättar vidare om det nya kvällsöppna caféet i Hjulsta Centrum:

“Jättemånga av våra boende berättar hur mycket bättre det känns i centrum efter att caféet valde att ha kvällsöppet. Det blir inte så ödsligt när man kommer upp från tunnelbanan utan i stället möts man av äldre människor som sitter och dricker te och spelar schack, ibland ända till 11 på kvällen. Små saker som detta kan bidra till en jättebra utveckling i ett område.”

”När det handlar om trygghet och boende tar det lång tid att utveckla tryggheten i ett område, och det gäller att vara uthållig och vara kvar hela vägen”, berättar Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson.

SBAB är en bank som prioriterar långsiktighet. För att öka tryggheten och trivseln i Sveriges bostadsområden måste vi arbeta tillsammans, och mycket arbete görs redan på många platser i Sverige. Med bra och tydliga exempel för hur man ska arbeta med trivsel och trygghet kan flera hoppa på tåget för ett mer hållbart samhälle.

www.sbab.se

Texten är en annons från SBAB