Fredag27.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Till alla jobb

Projektutvecklare till Wästbygg

​wästbygg, Malmö

Ansök nu

Vill du vara med och bidra till att förbättra människors livsmiljöer? Trivs du i en kreativ miljö med entreprenörsanda, korta beslutsvägar och ett stort inslag av lagarbete? Är du rätt för oss?

Vill du vara med och bidra till att förbättra människors livsmiljöer? Är du en samhällsbyggare med affärssinne som ser möjligheter och känner engagemang i att utveckla såväl kundrelationer och affärer som hållbara bostäder och lokaler? Trivs du i en kreativ miljö med entreprenörsanda, korta beslutsvägar och ett stort inslag av lagarbete? Då är du sannolikt den Projektutvecklare vi söker.

Wästbygg Projektutvecklings syfte är att förbättra människors livsmiljöer. Vi vill utveckla och bygga framtidens bostäder, skola, generationsboenden och arbetsplatser där gamla och unga möts i miljöer som underlättar för den som lever och verkar där. Detta gör vi utifrån vår värdegrund som handlar om att agera klokt, kreativt och med ett stort hjärta.

I vårt arbete ansvarar vi för hela kedjan från markförvärv och tillståndsprocess, försäljning utifrån egna affärsmodeller och att rätt produkt utvecklas på rätt plats, samt för att genomförandet till nyckelfärdig byggnad realiseras i samarbete med vårt entreprenadbolag. Vi har en målsättning att bygga upp en starkare organisation och en bred portfölj av utvecklingsprojekt och affärsrelationer i våra verksamhetsorter.

Ditt ansvar

I rollen som Projektutvecklare arbetar du i team med affärsutvecklare och kund- och marknadsansvarig inom Wästbygg Projektutveckling. Du har både ett tekniskt och ekonomiskt ansvar för projekten och har i uppgift att leda projektteamet i linje med bolagets inriktning från programskede till avslutad garantitid. Som projektutvecklare är du även delaktig i projekt i tidigare skeden, där affärsutvecklaren har det övergripande ansvaret. För att trivas ska du ha ett intresse för affärer, utveckling- och genomförande av projekt. Du ansvarar för att driva och utforma projekten med hänsyn till ekonomi, kvalitet, tidsramar, nöjda kunder och medarbetare. I genomförandeprocessen fungerar du vanligtvis som ansvarig beställare och innehar byggherreansvaret.

I planering, projektering och genomförande av projekt samarbetar du med personer inom Wästbyggs entreprenadbolag och du deltar aktivt i upphandlingen av konsulter och entreprenörer samt andra externa leverantörer.

I vissa av våra projekt kan rollen även komma att innebära att du stöttar och avlastar någon av våra andra Projektutvecklare i de projekt som de ansvarar för. Detta parallellt med att du självständigt driver dina egna projekt. 

Din personlighet

 • Initiativtagande och drivande

 • Relationsskapande

 • Ansvarstagande

 • Prestigelös

 • Lösningsorienterad 

Dina kvalifikationer

 • Minst 5 års branscherfarenhet (fastighet/bygg/samhällsbyggnad)

 • Högskoleutbildning inom bygg/fastighet/samhällsbyggnad/lantmäteri alternativt likvärdig kompetens erhållen i arbetslivet

 • Erfarenhet av projektledning inom fastighetsutveckling

 • Erfarenhet av byggherrerollen

 • God kännedom om projektekonomi och ekonomisk uppföljning samt en förståelse för hur olika faktorer påverkar ekonomin i projekten

 • God kännedom om byggprocessen vilka myndigheter och intressenter som påverkar utvecklingen av en fastighet samt vilka kontakter som krävs för ett projekts genomförande

 • God kunskap inom branschjuridik och erfarenhet av branschbestämmelser samt avtal så som ABT06, ABK09, Exploateringsavtal m.m.

Övrig information

Sista ansökningsdag: 2020-12-06, då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. 

Tillträdesdag: Snarast, enligt överenskommelse.

Wästbygg Gruppen omfattas utav kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen (Tjänstemannaavtalet) samt med Byggnads (Byggavtalet).

Publicerad 2020-10-30

Ansök nu