Tisdag14.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Till alla jobb

Investment Controller till ICA Fastigheter

Ica fastigheter, Stockholm

Ansök nu

Vill du vara med och vidareutveckla ett av Sveriges största fastighetsbolag? Är du en driven och analytisk person med ekonomisk bakgrund från fastighetsbranschen? Vill du analysera affärs- och investeringsmöjligheter tillsammans med ett team av inspirerande medarbetare? Då är denna tjänst något för dig.

Om tjänsten

I rollen som Investment Controller är ditt huvudsakliga ansvar att genomföra analyser, granskningar, rekommendationer och uppföljning av utfall kring investeringsärenden kopplat till ICA Fastigheters fastighets- och projektportfölj. Du arbetar rådgivande och nära flera avdelningar och funktioner och säkerställer att kvalité och tidplaner hålls avseende investeringsunderlag. Du arbetar aktivt med att utveckla och implementera arbetssätt och analysmodeller som förbättrar affären och effektiviteten internt, detta tillsammans med ett engagerat team om tio kollegor. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Solna och du rapporterar till CFO.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

- Analyser

 • Riskanalyser för olika investeringsalternativ

 • Simulering av ekonomiska effekter från olika investeringsscenarios

 • Kommersiella analyser, effektivitetsanalyser, benchmarks

- Styrning

 • Granska framskrivningsmaterial och agera intern rådgivare i investeringsärenden

 • Kommunicera resultat av analyser internt

 - Kalkylmallar

 • Ansvara för kalkyl- och investeringsmallar och vidare utveckla dessa

 • Tillse att berörda kollegor inom olika avdelningar använder och tolkar mallarna korrekt

 • Löpande granska projektkalkyler

 - Projektbeslut

 • Vara protokollförare i IK IFAB (Investeringskommitté), hålla i dagordning och kvalitetsgranska beslutsmaterial inför IK IFAB

 • Bevaka och diarieföra beslut

 • Stötta projektledare i slutkostnadsprognoser och efterkalkyler

 • Konsolidera och presentera övergripande status på fastighetsbolagets projektportfölj

Kvalifikationer och önskad kompetens

 • Kandidat alternativt Master inom ekonomi och/eller Civilingenjör med inriktning mot fastighetsekonomi och/eller finansiell ekonomi

 • + 5 års kvalificerad erfarenhet av fastighetsanalys och controllerarbete

 • Erfarenhet av redovisning

 • Mycket god förmåga inom finansiell analys samt modellering i Excel

 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska

Vem är du?

För att trivas i denna roll är du en serviceinriktad, kommunikativ och resultatorienterad person. Du har en hög analytisk förmåga, är professionell och har en prestigelös attityd. Du uppskattar att självständigt arbeta rådgivande i nära samarbete med olika team och funktioner och agera problemlösare. Struktur, noggrannhet och kvalité är dina ledord. Är du dessutom initiativrik och brinner för utveckling och att driva interna förbättringsprocesser kan du vara den vi nu söker till rollen som Investment Controller. 

Din ansökan

Ta chansen att söka dig till en strategisk och långsiktig fastighetsinvesterare! Välkommen med din ansökan för tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av Sara Widforss (tel. 070 790 10 75) på Boardtalk AB. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Om ICA Fastigheter

ICA Fastigheter är ett bolag inom ICA Gruppen och ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel med ett fastighetsinnehav med värde om cirka 22 mdr kr i hel- och delägda bolag, 719 inhyrda ICA butiker samt cirka 120 medarbetare. Den övergripande uppgiften är att säkra ICAs långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. För oss är fastigheter i sig inte det viktigaste, utan det är livet i och omkring dem. Däremot är fastigheter vår utgångspunkt när vi skapar nya och bättre förutsättningar för det goda livet. Med det synsättet, kan vi göra skillnad för våra kunder. Med mat och måltider som en given utgångspunkt.

Med vårt starka varumärke som grund, har vi på ICA en unik möjlighet att skapa attraktiva hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Tillsammans med kommuner och rätt partners kan vi på ICA Fastigheter skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse. 

Vår uppgift och affärsidé

Vår affärsidé går ut på att förvärva, utveckla, förvalta och i vissa fall sälja fastigheter i anslutning till befintliga eller framtida ICA-butiker eller andra lokaler för ICAs verksamhet. Till ICA Fastigheters uppgifter hör också att ansvara för koncernens hyresavtal med externa fastighetsägare. 

ICA Fastigheter äger också tre JV-bolag, två av dessa tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta och ett med Första AP-fonden. 

ICA Gruppen är en av Nordens största aktörer inom dagligvaruhandel. I slutet av 2019 uppgick antalet hel- eller handlarägda butiker och apotek till 1937. År 2019 omsatte ICA Gruppen cirka 119 miljarder kronor och hade cirka 23 000 anställda i framför allt Sverige och Baltikum. ICA Gruppen utsågs i november 2017 till det mest jämställda detaljhandelsföretaget i Europa enligt LEAD Gender Diversity Scorecard.

Läs mer om ICA Fastigheter på icafastigheter.se.

Publicerad 2020-05-29

Ansök nu