Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Gruppchef till Lokalförsörjningsenheten vid Ekonomiavdelningen, Polismyndigheten

Polismyndigheten, Stockholm

Ansök nu

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning. Vi tillhandhåller också en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård och fordonsservice och samordnar Polismyndighetens miljö- och hållbarhetsarbete.

Polismyndigheten är inne i en expansiv fas, därför behöver nya polisstationer byggas och standarden på flera lokaler höjas. Myndigheten äger inte några lokaler utan hyr istället cirka 1,5 miljoner kvadratmeter lokaler fördelat på 1 100 hyresavtal till en hyreskostnad om 2,3 miljarder kronor. 

Lokalförsörjningsenheten är en del av Polismyndighetens ekonomiavdelning. Enhetens uppdrag är att säkerställa att myndigheten har ändamålsenliga lokaler på kort- och lång sikt. Lokalförsörjningsenheten finns i hela landet och består av cirka 90 medarbetare uppdelade på tre sektioner: förvaltning, projekt och utveckling. 

Fastighetsförvaltningssektionen ansvarar för drift och underhåll i befintligt lokalbestånd och har kontinuerlig dialog med hyresvärdar och polisens verksamheter som använder lokalerna.

Vi är organiserade i sju grupper: Syd, Väst, Öst, Stockholm, Bergslagen, Nord/Mitt samt gruppen för Nationella avdelningar. Grupperna ansvarar för respektive geografiskt område.

Nu söker vi en gruppchef till grupp Stockholm. Som gruppchef kommer du att leda en grupp med ca 8-10 medarbetare placerade i Stockholm. Resor kan förekomma inom gruppens område.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för lokalförsörjningsenheten

Som gruppchef inom sektionen rapporterar du till sektionschefen samt ingår i fastighetsförvaltningssektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Gruppchefen är ytterst ansvarig för ekonomin för de objekt som ingår i förvaltningsportföljen samt ekonomiskt ansvarig för de mindre lokalanpassningsprojekt som bedrivs inom gruppen. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst några års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden

 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 • för funktionen relevant examen/utbildning

 • erfarenhet av fastighetsförvaltning

 • god erfarenhet av många externa relationer med fastighetsägare, entreprenörer och liknande

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat

 • erfarenhet av att ha ingått i någon ledningsgrupp eller ledningsforum

 • erfarenhet av projektledning

 • erfarenhet av budgetarbete

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn

 • Mål och resultat

 • Utveckling och förändring

 • Social säkerhet

 • Muntlig och skriftlig kommunikation

 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337]. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Magnus Söderberg, HR-konsult, magnus-c.soderberg@polisen.se

Vid frågor om uppdraget kontakta rekryterande chef Martin Lidström på tfn; 070- 274 11 52

Fackliga företrädare

Saco-S Avdelningarna saco-s.avdelningarna@polisen.se

ST vid Nationella avdelningarna st.nationella-avdelningarna@polisen.se

Seko Polisen, sekopolisen@polisen.se

OFR/P Sophia Ask sofia.ask@polisen.se

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen inleds med en provanställning om sex månader. Placering i Stockholm.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 4 oktober 2021 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A507.352/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Publicerad 2021-09-14

Ansök nu

Se fler branschtitlar från Bonnier News