Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag12.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Till alla jobb

Förvaltare med personalansvar till VärmdöBostäder

Värmdöbostäder, Stockholm

Ansök nu

VärmdöBostäder befinner sig i en mycket intressant fas som bostadsbolag där vi steg för steg arbetar mot att bli en av regionens främsta hyresvärdar gällande kundnöjdhet, affärsmässighet och som attraktiv arbetsgivare.

Vi genomför nu förändringar inom vår förvaltningsorganisation och i samband med det rekryterar vi två Förvaltare med personalansvar, som är nyskapade tjänster.

I dessa roller kommer vi att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper och på grund av bolagets begränsade storlek krävs ett dynamiskt arbetssätt där vi jobbar över gränserna i många frågor. På VärmdöBostäder jobbar vi tillsammans mot att alltid ligga steget före och se möjligheter framför problem. Vi vill erbjuda en varm, framåtriktad och attraktiv arbetsplats samt att leverera affärsmässiga resultat.

Samtliga medarbetare på VärmdöBostäder förväntas ha god samarbetsförmåga och med engagemang bidra till att ta hand om bolagets kunder, bostadsområden och fastigheter. I varje kundkontakt har vi som ambition att imponera på hyresgästen, vilket förutsätter ett serviceinriktat och kommunikativt arbetssätt.
Som förvaltare på VärmdöBostäder förväntas du kunna leda, motivera och engagera ditt team att arbeta mot uppsatta mål. Ditt ledarskap ska vara inkluderande och grunda sig i stort ansvarstagande och mycket gott omdöme. Dessutom krävs det att du har följande personliga styrkor:

 • Kommunikativ. Du ska vara tydlig, prestigelös och pedagogisk med god personlig mognad, samt kunna uttrycka dig mycket väl både i tal och skrift. Du ska kunna omvandla osäkerhet och potentiella konflikter till kreativa diskussioner och skapa en sund arbetsmiljö för dina medarbetare och ditt team.

 • Organisationsförmåga. Fallenhet att samordna och strukturera arbetet och agera strategiskt och långsiktigt.

 • Lösningsfokuserad. Du drivs av att hitta nya lösningar och har stor nyfikenhet av att utveckla verksamheten och dess arbetssätt.

 • Initiativtagande. Du måste kunna ta egna initiativ och vara självgående i ditt arbete.

Vi jobbar gemensamt med bolagets långsiktiga strategier som grund:

EKONOMI
Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi och ska kontinuerligt nå ökad affärsnytta, totalavkastning och lönsamhet.

FASTIGHETSUTVECKLING
Vi utvecklar vårt fastighetsbestånd genom att göra affärsmässiga och sunda investeringar i befintligt bestånd samt genom att bygga nya attraktiva bostäder och lokaler.

KUND
Vi imponerar på hyresgästerna och övriga intressenter genom att alltid ligga steget före och leverera hög förvaltningskvalitet och servicenivå.

HÅLLBARHET OCH KVALITET
Vi utvecklar hållbarhets- och kvalitetsarbetet inom bolaget på ett målmedvetet sätt, med samarbete och förbättringar som ständiga drivkrafter.

MEDARBETARE
Vi skapar en attraktiv arbetsplats med en professionell, nyfiken och varm företagskultur och med ett handlingskraftigt och tryggt ledarskap.

Förvaltare med personalansvar - befattningens syfte
Som förvaltare på VärmdöBostäder arbetar du både självständigt och genom samarbete i en bred och kundnära roll med ansvar för både den tekniska och ekonomiska förvaltningen i dina fastigheter. Ditt uppdrag är att utveckla fastigheternas värden och driftnetto samt att se till att ställda kvalitets- och miljömål uppfylls. Målsättningen är att utveckla och systematisera förvaltningen av dina fastigheter samt etablera en struktur för planerat underhåll. Det finns utrymme för att forma ditt uppdrag och sätta din prägel i underhållsarbetet. Du kommer att arbetsleda ditt team med fastighetsskötare och följa upp entreprenörernas leverans. Detta innebär att du har ett helhetsansvar gentemot våra hyresgäster och ägare för att upprätthålla ekonomi och kundnytta.

I rollen ingår ett övergripande ansvar för tekniska installationer och dess funktion samt kundnöjdhet, meruthyrning, omförhandling av hyresavtal och investeringar för att upprätthålla fastigheternas skick i samband med hyresgästanpassningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Bidra till avdelningens och bolagets uppsatta mål och långsiktiga strategier genom att följa förankrade arbetssätt och processer

 • Ta fram förslag på budget tillsammans med övriga roller inom förvaltningsavdelningen och följa upp leveransen genom löpande prognosarbete. Analysera utfall samt föreslå strategiska planer i syfte att uppnå uppsatta mål

 • Upprätta underhållsplaner och genomföra underhållsprojekt samt ansvara för strategisk plan för respektive fastighets utveckling, förankrad i bolagets affärsplan och ägardirektiv

 • Ledning och uppföljning av bolagets förvaltningsleverantörer

 • Initiera, leda samt upphandla tekniska utredningar och teknikprojekt samt utvecklingsprojekt. Utvärdera och skriftligen slutrapportera projekt efter att de är genomförda

 • Samarbeta tätt och dagligen med den andra förvaltaren och samordna uppföljningen mellan teamen och vara beredd att backa upp för varandra. När behov finns ska du säkerställa att resurserna fördelas där de behövs som mest, även utanför ditt team och de bostadsområden som hör till teamet

 • Vara beställare och projektleda hyresgästanpassningar, fastighetsunderhåll och energiprojekt

 • Ansvara för myndighetskrav inklusive brandsäkerhet

 • Initiera och driva hyresförhandlingar enligt gällande förhandlingsordning

 • Leda arbetet med att förvalta och utveckla bolagets fastigheter på ett affärsmässigt sätt, genom att ha god kännedom om fastigheternas möjligheter och brister

 • Skapa god dialog genom att ha regelbundna möten med lokala hyresgästföreningen

 • Delta i relevanta nätverk för att bygga och stärka VärmdöBostäders varumärke

 • Hantera störnings- och vanvårdsärenden enligt bolagets regler och riktlinjer, samt jobba förebyggande med dessa frågor i syfte att skapa trygghet i bostadsområdena

 • Analysera inflödet av kundärenden och föreslå handlingsplaner för att jobba förebyggande med ärendehantering och åtgärder för att uppnå en hög servicenivå

 • Backupjour, främst över telefon

 • Eventuellt engagemang i samfälligheter

 • Delta i övriga arbetsuppgifter på avdelningen och bolaget

 • I övrigt ta ansvar för tillkommande uppgifter

Behörigheter / övriga krav

 • Körkort B samt tillgång till egen bil

 • Erforderlig systemkunskap och utbildning, eller nödvändiga kunskaper förvärvade på annat sätt.

Avdelning/team: Förvaltningsavdelningen
Närmaste chef: Förvaltningschef
Personal- och budgetansvar: Personal- och arbetsmiljöansvar för ett områdesteam med för närvarande fem medarbetare (Fastighetsskötare och Fastighetsskötare Utemiljö). Budget- och fastighetsägaransvar (delegerat från förvaltningschefen). Även projektledaransvar för vissa underhållsprojekt.

VärmdöBostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Värmdö kommun (51%) och Rikshem AB (49 %).

Idag äger och förvaltar vi ca 2 100 lägenheter i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs/Djurö och Ingarö. Lägenheterna förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Övrigt
Vi vill att våra medarbetare ska trivas på VärmdöBostäder och därför erbjuder vi trygga anställningsvillkor och förmåner. Vi tillämpar kollektivavtal med tillhörande arbetsmarknadsförsäkringar och tjänstepension, skräddarsyr utbildningsbehov och bekostar friskvårdsbidrag.

Du kommer vara placerad vid VärmdöBostäders kontor i Gustavsberg. Tjänsterna är heltidstjänster med tillträde snarast möjligt. Annonsen ligger ute fram tills båda tjänsterna är tillsatta. Urval och intervjuer sker löpande, skicka gärna in din ansökan redan idag till rekrytering@varmdobo.se. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår förvaltningschef Diana Elsherbiny på telefon 070-199 42 77 eller via mejl diana.elsherbiny@varmdobo.se.

Välkommen med din ansökan!

Publicerad 2021-03-29

Ansök nu