Måndag10.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Till alla jobb

Exploateringsingenjör

Eskilstuna kommunkoncern, Eskilstuna

Ansök nu

Om arbetsplatsen
Vi behöver bli fler och söker nu dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i! Läs mer om vad rollen som exploateringsingenjör innebär och vad som krävs nedan och stämmer det in på dig – välkommen att söka!

Eskilstuna är i ett spännande expansivt skede med en målsättning för år 2030 att vara med och bidra till att byggnation av 600 bostäder startas i årligen. Kommunen har följaktligen ett stort behov av att varje år planera och bygga fler nya verksamhetslokaler.

Enheten Fastighet- och exploatering finns inom avdelningen Miljö och samhällsbyggnad som ansvarar för frågor kring samhällsbyggnad, miljö och klimat samt kommunens fastigheter, mark och exploatering. Miljö och samhällsbyggnad är en avdelning på kommunledningskontoret som ytterst ansvarar för att leda, samordna, följa upp och genomföra kommunstyrelsens beslut. Här har vi en politiker-nära och strategisk placering inom kommunen med det övergripande målet att verka för en hållbar utveckling. Fastighet och exploatering ansvarar för kommunens mark- och verksamhetsfastigheter samt för kommunens exploateringsverksamhet.

Arbetsuppgifter
Enheten för Fastighet och exploatering har tre verksamhetsben; mark, fastighet och exploatering. Enheten är på ett övergripande plan involverat i alla större frågor som rör mark, lokalförsörjning och exploatering. Eskilstuna kommun är i stark utveckling och du får en nyckelroll i det fortsatta arbetet. Enheten har också ansvar för bostadsförsörjning och mark för industri- och handelsändamål.

Samordningen av framtida markanvändning sker både internt, med andra förvaltningar och externt med allmänheten, exploatörer, fastighetsägare och myndigheter. Du kommer medverka i möten där du representerar kommunen som fastighetsägare. Du kommer också att bidra med kunskap på olika vis genom att leda och delta i förhandlingssituationer, vara involverad i arbetet med detaljplanering, genomföra olika presentationer, både skriftliga och muntliga.

Här följer exempel på arbetsuppgifter som ingår:

  • Arbete i tidiga skeden; köp, försäljning, byte av mark, förstudier och etableringsförfrågningar.

  • Arbete i planeringsskede; beställning och deltagande i arbete med detaljplaner, ta fram exploateringsbudget/kalkyler/genomförandebeskrivning, värderingar, förhandlingar, utredningar.

  • Arbete i genomförandeskede; beställa projektering och utbyggnad av gator, allmän plats, flytt av ledningar, försäljning av fastigheter.

  • Ansvara för budget och löpande ekonomiredovisning.

  • Ta fram exploateringsavtal.

  • Arbete med kart- och GIS-frågor och liknande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning som arbetsgivaren anser lämplig exempelvis som lantmätare, samhällsbyggnad, juridik, ekonomi, bygg- eller annan ingenjörsinriktning. Det är starkt meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av arbete med exploateringsfrågor, goda kunskaper i fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Det är också värdefullt om du har arbetat i en kommunal organisation tidigare och har erfarenhet av förhandling.

Dina personliga egenskaper har stor betydelse för vår organisations framgång. Vi söker dig som drivs av att åstadkomma resultat och har ett starkt engagemang i det du gör. Vi vill också att du lätt kan skaffa dig helhetssyn samt har förmåga att tänka i nya banor och vågar prova nya arbetsformer.

Din samarbetsförmåga är A och O eftersom du i dialog med många behöver kunna ge tydlig information och skapa goda relationer på ett lyhört och smidigt sätt. Därför vill vi gärna att du är bra på att lyssna, kommunicera och förhandla samt uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav samt att du har god datavana.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med ett gott klimat där du får stora möjligheter att styra arbetet självständigt och ges möjligheten att utvecklas i din roll. Vårt kontor ligger centralt och du hittar oss endast fem minuter till fots från resecentrum.

Hoppas vi har väckt ditt intresse. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Kontakt
Eva Bjälkander
Rekryteringskonsult
016-710 54 30 (v.32-33)

Cecilia Ilar
Rekryteringskonsult
016-710 60 65 (v.29-31)

Publicerad 2020-07-10

Ansök nu