Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag02.12.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Till alla jobb

Exjobb: Hantering av byggnadsinformation och CoClass i fastighetsförvaltningen

Specialfastigheter, Linköping/Stockholm

Ansök nu

Välkommen till en värd full av möjligheter!

Specialfastigheter är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Vi är ett statligt ägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar unika fastigheter som kännetecknas av säkerhet i framkant. Vår affärsmässiga och framåtriktade företagskultur bygger på säkerhet, närhet, långsiktighet och samverkan – alltid med hållbart värdeskapande i fokus.

Vår organisation utgår från tre affärsområden – Kriminalvård, Försvar och rättsväsende samt Institutionsvård och övriga specialverksamheter. Fastighetsinnehavet har en lokalyta på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter med ett marknadsvärde som uppgår till cirka 29 miljarder kronor. Vi är cirka 160 medarbetare och huvudkontoret är delat mellan Linköping och Stockholm. Utöver det har vi kontor i Lund, Göteborg, Örebro och Sundsvall.

Bakgrund
Det branschgemensamma klassifikationssystemet CoClass har successivt arbetat sig in i den svenska byggbranschen för att ersätta det tidigare systemet BSAB 96.

Samtliga aktörer inom byggsektorn ska få en gemensam terminologi för att utbyta och komplettera information med varandra i en obruten kedja. Man vill undvika interna klassifikationssystem som inte kan kommunicera mellan de olika aktörerna. Klassifikationssystemet används i alla faser från planering och projektering till produktion, förvaltning och rivning. Varje byggnadsobjekt är en informationshållare och dess detaljeringsgrad ökar med information ju längre livscykeln har fortlöpt.

När fastighetsförvaltningen tar över ska en tydlig dokumentation över den byggda miljön finnas. Objekten kan även kompletteras och bära information för drift- och underhållsdokumentation.

Syfte
Syftet med exjobbet är att undersöka hur vi som fastighetsbolag kan hantera byggnadsinformation och CoClass i fastighetsförvaltningen på bästa sätt med utgångspunkt i nedanstående problemformulering.

Problemformulering
I takt med att klassificeringen av data görs i en större utsträckning så blir det viktigare att ta till vara på den information som bidrar med ett värde för fastighetsförvaltningen, vad är den hierarkiska ordningen av byggnadsinformation som är till gagn för förvaltningen inom ett fastighetsbolag? I enlighet med paretoprincipen; vad är de 20% som kan bidra med 80% av nyttan?

Det är också intressant att titta på hur den interna kommunikationen av klassificerad data ska struktureras och hur denna data ska kommuniceras från IFC-modellen till en fastighetsägares ritnings- och byggnadsinformationssystem, exempelvis FM-Access.

För byggnadsprojekt som ej strukturerat data enligt CoClass så är det också aktuellt att undersöka om detta kan genereras automatiskt utifrån en IFC-modell. Detta har föreslagits som ett framtida examensarbete i Olle Carlssons examensarbete Analys och tillämpning av CoClass vid Chalmers Tekniska Högskola 2017, läs hela uppsatsen här. Ett andra exempel han nämner för framtida studier i sitt examensarbete är att titta på informationsstrukturen för komponenter och installationer inom CoClass. Kan vi bidra med nytta till fastighetsförvaltningen genom att klassificera och göra denna data digitalt tillgänglig?

Ovanstående frågeställningar är alternativa inriktningar för ditt exjobb och du har själv möjlighet att forma ditt uppdrag utifrån det du är mest intresserad av.

Under hela arbetets gång kommer du att få stöd av en handledare i Linköping eller Stockholm beroende på var du studerar. Utöver det så kommer du få stöttning från flera håll i organisationen. Fastighetschef, chef teknikstöd, teknisk dokumentationsansvarig, byggnadsinformationsansvarig, tekniska förvaltare, fastighetsingenjörer, projektledare och drifttekniker kommer att finnas till hjälp för att besvara dina frågor.

Din profil
Vi söker dig som läser till civilingenjör, alternativt högskoleingenjör med inriktning bygg eller liknande. Arbetet kan utföras av en eller två personer tillsammans. Vi ser gärna att detta uppdrag utförs under våren 2021. Om du har frågor kring exjobbet så får du mer än gärna höra av dig till någon av kontaktpersonerna nedan.

Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 13 december men ansök gärna så snart som möjligt då urval sker löpande.

I och med att våra hyresgäster bedriver säkerhetskänslig verksamhet och med hänsyn till våra egna höga krav på säkerhet så utför vi en särskild säkerhetsbedömning av alla som utför uppdrag åt oss. Detta sker genom att vi genomför ett säkerhetsprövningssamtal och tar del av lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).

Kontaktpersoner
Anton Fogel
Teknisk dokumentationsansvarig
010-788 63 74
anton.fogel@specialfastigheter.se

Janne Jöhag
Chef Teknikstöd
010-788 62 29
jann.johag@specialfastigheter.se

Publicerad 2020-11-19

Ansök nu