Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Enhetschef Projekt till Specialfastigheter, Linköping

Specialfastigheter, Linköping

Ansök nu

Hos oss blir du en del av Sveriges ledande fastighetsbolag när det gäller säkerhetsfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Just nu befinner vi oss i en kraftig tillväxtfas och vår projektvolym är större än någonsin tidigare – därför behöver vi bli fler! Välkommen till Specialfastigheter!

Om tjänsten
Som Enhetschef ansvarar du för en av projektenheterna och har personal, budget och arbetsmiljöansvar för våra projektledare inom enheten.Du arbetar nära och tillsammans med övriga enhetschefer och rapporterar till Chef Projekt. Du har tät kontakt med bl.a. våra tekniska förvaltare och projektchefer. Projektledarna har ansvaret i projekten vilket rapporteras till projektchef alt. teknisk förvaltare.Utöver ovanstående ingår följande i rollen som Enhetschef.

  • Resurssätta våra byggprojekt med rätt kompetens och resurser, såväl anställda medarbetare som inhyrda konsulter

  • Stödja inhyrda konsulter i vår projektprocess

  • Följa och utveckla resurs- och kompetensbehovet på kort och lång sikt i samråd med övriga enhetschefer och Chef Projekt

  • Tillsammans med Inköp ta fram kravställning till våra strategiska partners för att komplettera vår verksamhet med rätt kompetens och resurser.

  • Utveckla enheten och dess arbetssätt bl.a. genom att upprätta och genomföra enhetens verksamhetsplan

  • Vid behov stödja våra tekniska förvaltare i rollen som projektägare

  • Ansvara för en god kommunikation mellan enheten och övriga verksamheter inom bolaget

  • Det kan bli aktuellt att driva egna byggprojekt i rollen som projektledare

Utbildning och erfarenhet
Vi tror att du har högskoleutbildning inom relevant område eller likvärdig kompetens erhållen på annat sätt. Du har erfarenhet av att driva projekt med teknisk inriktning och god kännedom om projektprocessen. Du har goda kunskaper i ekonomistyrning av projekt och erfarenhet av att leda andra projektledare samt erfarenhet av verksamhetsutveckling, kvalitets- och förändringsarbete. Du har kunskaper om säkerhet och miljöansvar samt goda IT-kunskaper och erfarenhet av olika fastighetssystem.

För att lyckas i rollen har du flerårig erfarenhet inom bygg/fastighetsbranschen, ett intresse för fastighetsrelaterade hållbarhetsfrågor samt dokumenterad ledarerfarenhet.

Personliga egenskaper
Du är en trygg ledare samt en god förebild med förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du förstår att individer har olika förutsättningar och lyfter fram det bästa hos alla så att vi gemensamt når önskade resultat. Du är drivande och har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ligga steget före.

Vi erbjuder
Som Enhetschef hos oss får du möjlighet att utvecklas med några av Sveriges mest komplexa byggprojekt i ett bolag som växer.Du blir en nyckelperson inom avdelning Projekt och Teknik som har höga ambitioner i en tid av stark tillväxt. I samarbete med dina kollegor får du fortsätta utveckla rollen och enheten.

Placering 
Din placeringsort kommer att vara Linköping men då vår verksamhet är rikstäckande ingår resor i tjänsten. 

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Vi genomför en särskild säkerhetsbedömning genom att genomföra ett säkerhetssamtal och ta del av lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Vi genomför även drogtest genom vår företagshälsovård innan anställning. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).

Fackliga företrädare
Akademikerföreningen, Thony Eriksson, 010-788 62 37
Unionen, Lena Nibell, tel. 010-788 62 47
SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78
Ledarna, Fredrik Persson, tel 010-788 62 28

Specialfastigheter är ett statligt ägt företag som äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet och hållbarhet. Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 34 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 180 medarbetare.

Kontaktpersoner

Cecilia Seavers, Enhetschef projekt - 0107886358, cecilia.seavers@specialfastigheter.se

Stina Falk - 010-303 41 68, stina.falk@specialfastigheter.se

Publicerad 2022-09-15

Ansök nu